DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 2/1912 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 67 —


sušenja vrha, raznih bolesti itd. moraju kako smo već spomenuli
prerano odstraniti, to se ovom zlu može bar donekle doskočiti
time, da se to drveće jakim proredjivanjem ili prebiranjem okolišnih
stabala, malo po malo priuči na osamljeni položaj. Uslijed
povećanog užitka svjetla, može se onda gornja krošnja slobodnije
i ljepše razvijati, čime se ujedno spriječava razvitak spavajućih
oka Ujedno se u isto vrijeme ispod tog drvlja može lijepo
razvijati podmladak, sve do 3o. i 40. godine Ako su takove sastojine
hrastovih pričuvaka na ovećoj površini, tada se ispod
istih ima u svrhu zaštite tla zasaditi ili zasijati bukva ili grab.


Iz svega predidućeg razmatranja možemo razabrati, da
uzgoj hrastovine tim bolje uspjeva, čim se pojedini načini kultiviranja
više približavaju naravi, te čim su bliži onom prirodnom
razvoju, koji je utjecao na stare hrastove, koji su u prašumama
nastali.


Iskustvo, koje je do sada šumarska nauka na tom polju
sakupila, uči nas, da se uzgoj hrasta neda svesti na kojekakove
ishitrene umjetne načine, koji se od naravi daleko udaljuju.
Upravo hrast, kao malo koje drugo drvo, zahtjeva naravne
prilike za klicanje, a pogotovo zahtjeva ih za dalnji razvoj sve
do kasne starosti, ako se od njega očekiva, da postane stablo,
koje će dati drvo, sposobno za svaku tehničku porabu. Čitavi
dakle rad šumara, morao bi ići za tim, da se iznadje i usavrši
takav način uzgoja hrastovine, koji bi njegovim fiziološkim zahtjevima
i njegovom naravnom razvoju podpuno udovoljavao, a
ujedno omogućio uzgoj pričuvaka, u svrhu proizvodnje tehničkog
drva jakih dimenzija, bez da se povisiva obhodnja glavne sastojine.
Prema današnjem smijeru šumarske nauke, koja ide za
sastojinskim gospodarenjem na najmanjoj plohi, biti će mjesta
i za uzgoj hrastovine prema gore spomenutom načinu i to tim
više, što moderno šumsko gospodarstvo ne stoji više na tom
temelju, da stabla pojedine sastojine upravo moraju biti podjednake
starosti.


I šumarski stručnjaci u onim krajevima Njemačke, koji se
bave sa uzgojem hrasta, rade na sličnom problemu U njihovim