DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1912 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 66 —


Sadašnji bavarski način, koji se sve više upotrebljuje,
pruža šumaru u pogledu sadnje hrasta, što se tiče prostora i
vremena mnogom više slobode.


Taj način pruža mu mogućnost, da može po volji i prema
potrebi u zgodno vrijeme već u početku pomladjivanja ili kašnje,
sastojinu progaliti ili pako provesti mjestimični kružni sijek
(Kesselhieb).


Sto se tiče načina, to se može hrast u takove sječine raznovrstno
zasaditi. Velike hrastove mladice, kakove su u prvasnja
vremena sadili, da ih divljač neošteti, nesade se sada već skoro
nigdje: jer gdje imade mnogo divljači, tamo se moraju površine,
koje se pomladjuju, bezuvjetno kojim god načinom zaštititi.
Gdje se je bojati drača, tamo bi bilo dobro, da se rabe hrastove
biljke, a gdje je još zemljište lako zasjenjeno od preostalog
drvlja, te gdje nije opasnosti, da bi mogao u većoj
mjeri drač prevladati,, tamo je svakako najzgodnija sadnja žira
i to na krpe, ali prije toga treba zemljište prirediti. Pri tom
nevalja previše štediti sa žirom, jer ako gdje biljke pregusto
i izrastu, mogu se oprezno izvaditi i gdje drugdje presaditi.


Nekoje šumske uprave u južnoj Češkoj, postigle su sa uzgojem
hrasta u mješovitoj sastojini, osobito sa bukvom, vrlo
lijepe, dapače uzorne uspjehe.


Razumije se samo sobom, da uzgoj hrasta u mješovitim,
naravno pomladjenim sastojinama, stavlja mnogo veće zahtjeve
na djelovanje šumara, nego u onim sastojinama, koje su umjetnim
pošumljenjem nastale. Osobita poranja mora se posvećivati,
odnošaju hrasta prema primješanoj bukvi, da od nje nebude
hrast zagušen, osobito, ako od hrasta brže raste, pa je često
nužno, da se prema potrebi bukva prevrši.


No prije nego završimo, nesmijemo zaboraviti da spomenemo
kako bi se moralo postupati sa onim hrastovima, koji su nastali
slučajno kroz raznašanje žira po kreštelicama, te su pojedince ili
u hrpama raznim sastojinama primješani, a žele se ostaviti za
pričuvke. Pošto se naglo, svake zasjene sa strane oslobodjeni
hrastovi, poradi raznih mana, kao izbijanja spavajućih pupoljaka