DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1912 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 65 —


mogla dati bezprikornu, krupnu i valjanu robu, sposobnu za
svjetsko tržište.


Mnogo povoljniji su odnošaji kod onog hrašća, koje je
uzraslo u naravno pomladjivanira mješovitim sastojinama, bilo
da je ondje od naravi niknulo, ili da je umjetno u iste zasadjeno.
No kako se u Ceskoj u ono doba rabilo naravno pomladjivanje
samo za jelove i bukove šume, a za pomladjivanje
hrastovih šuma rabila se pretežno, dapače skoro izključivo
čista sječa, to ima u Ceskoj razmjerno vrlo malo lijepih, naravnim
načinom, odnosno tomu načinu sličnom umjetnom načinu
podignutih hrastika.


Prilike, pod kojima se po potonjem umjetnom načinu podižu
hrastici, jesu u cijelosti povoljne, te mnogo bliže razvoju hrasta
u naravnoj šumi. Gospodarskom cilju, koji teži za uzgojem
debelih i vrijednih stabala iz tog naraštaja, dati će se obzirom
na te povoljne prilike dosta približiti. Predpostavimo li, da sastojina
sa dobom od 100 godina stupa u stadij naravnog pomladjivanja,
to moramo računati, da do konačnog dovršenja
tog pomladjivanja treba 30 do 40 godina. Za to vrijeme, mora
se sa hrastovim pričuvcima shodno postupati, t. j . mora ih
se kako smo već spominjali, držati u primjerenom sklopu \\ijm
moramo drugim kojim načinom pribaviti nužnu zaštitu debla i
korjenja, da time osujetimo one zle posljedice, kojima su
hrastovi pričuvci izvrženi, kad ih napomenute zaštite lišimo.
Takove ogojne mjere, valja provadjati barem sve do 140 godine,
pošto se iza te starosti dotične zle posliedice na hrašću nepokazuju
više tako napadno.


Dok su se još naravna pomladjivanja izvadjala po načelima
Hartigovim, t. j . tako zvanim slabim progaljivanjem, tako dugo
bio je prostor za pomladjivanje u takim sastojinama vrlo ograničen.
Naročito nije se mogla sadnja odmah s početka u većoj
mjeri provesti, kako je to nužno pri osnivanju mješovitih sastojina,
već je bila u prvi mah ograničena samo na veće čistine,
a najvećim dijelom mogla se je istom pod konac t. j . prije
dovršnog sijeka podpuno dovršiti.