DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1912 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 64 —


zaostaje u visini za hrastom. Kao podstojna sastojina spriječava
svojim zasjenjivanjera, da se na hrastu nemogu razviti grane
i spavajuća oka. Lišćem opet popravlja tlo, te ga podjedno
zaštićuje, da ne obraste sa dračem. Takovo povoljno djelovanje
graba opaža se osobito u ouim sastojinama, koje su nastale
sadnjom žira, uz koji se kašnje naselio grab.


U novije doba, zaštićuju se pojedine hrpe hrastovih pričuvaka
na rubovima na taj način, da su oko njih zasadili uski
pojas bukovine. Ova bukovina imala je osim čuvanja i zasjenjivanja
debla uz to još i zadaću, da svojim lišćem popravlja tlo.


Svakako je uputno, da se kod osnivanja čistih kao i mješovitih
hrastovih sastojina najrigoroznije pazi na izbor stojbine, jer
šumar, koji misli, da je cijela njegova šuma za uzgoj hrasta
prikladna stoga, ako u njoj ima gdje gdje po koje lijepo uzraslo
stablo, može se ljuto prevariti.


Usprkos navedenog, neće se moći u Ceskoj napustiti sadnja
velikih hrastovih mladica na onim mjestima, gdje iniade mnogo
visoke divljači, te gdje se ograde iz različitih uzroka nemogu
postaviti, zatim za drvorede, te u opće gdje se hrast sadi u
dekorativne svrhe


Toliko 0 uzgoju hrasta na čistinama.


Kako je zadnjih 100 godina u Ceskoj provadjana većim
dijelom čista sječa, to i najveći dio sadašnjeg hrastovog podmladka
potiče iz onoga vremena, kada su sadili samo velike
hrastove mladice (Heister). Prema raznolikosti stojbine, te prema
načinu gojitbe tih sastojina, jest i uspjeh tih sadnja vrlo različit,
a pri osobito pomnom pripravljanju hrasta za pričuvke, postignuti
sn vrlo često povoljni uspjesi, koji nas, u koliko su
im bile ine okolnosti povoljne, podpuno zadovoljavaju. Ali u
onim slučajevima, gdje se na izbor stojbine nije dovoljno pazilo,
gdje se je sa valjanim ogojnim mjerama iz raznih razloga
škrtarilo nadalje gdje su hrastovi, kao pričuvci došli naglo u
posve slobodni položaj, — a to se odnosi na veliki dio hrastovog
današnjega naraštaja, — tamo neima nade, da će od tih njekad
sadjenih velikih hrastovih mladica, biti takova debla, koja bi