DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1912 str. 20     <-- 20 -->        PDF

-5Š


Videći, da tim načinom nemogu uspjeti, pokušali su tu
svrhu postići umjetnim pošumljivanjem i to sa podpunim zasijavanjem
čistina. Iz starih šumskih spisa i računa doznajemo,
da su izprva sjemenje raznovrstnog drveća, sa žirom skupa
sipali u velike vreće, dobro ga smiješali, te ga omaške sijali
ili na skroz nepripravljenu ili na mjestimice motikom prekopanu
zemlju, te tada sjeme grabljama ili drljačom pod zemlju zagrabljali,
odnosno zadrljali.


U onim rijedkim slučajevima, kada sjeme drugih vrsta
drveća nije u opće niknulo ili je niknulo vrlo slabo, kao i tamo,
gdje je inteligentni i dalekovidni šumar poraslu sastojinu već
u najranijoj dobi pročistio, te i pri daljnjoj gojitbi pripazio na
uzgajanje hrastovog podmladka, uzrasle su iz takove pune sjetve
mjestimice dosta dobre, a na mjestima upravo uzorne mješovite
sastojine, u kojima je hrast, u koliko mu je stojbina prijala,
zastupan u onoj množini, koja odgovara gospodarskim svrhama.


U najviše slučajeva, uspjeo je tako sijani hrast u istinu
vrlo slabo, jer ako je koji žir i izmakao oku gladnih kreštelica,
miševa, fazana itd. te izniknuo, nadrasle su ga i zasjenile biljke
drugog brže rastućega drveća, a konačno ga i zagušile, čega
radi u većini tada osnovanih sastojina hrast posvema manjka.


Iza pune sjetve došla je sjetva na krpe ili redove, a i sam
žir zakapan je puno bolje, no ni ovaj način sjetve nije postigao
povoljan uspjeh. Skoro svaki od starih stručnjaka imao je u
mladjim godinama sjegurno prilike, da se upozna sa ovakovom
mješovitom sastojinom, proizašlom iz sjetve žira ,u redove, te
si je uzalud razbijao glavu, kako bi iz takove mješovite sastojine
pročišćavanjem stvorio nešto što bi bar donekle valjano
bilo, no to je bio obično uzaludan posao. Takova mješavina
sastojala se je iz jednog reda bora, jednog reda hrasta pa reda
smreke, pa opet hrasta itd. Hrast se je nalazio u toj mješavini
samo sporadično, u vrlo kukavnim zakržljalim ekseraplarima,
a smreka opet uzrasla je tanka kao konoplja, žuta i kržljava
od bolesti. Vrhu njih širio se je bor, modrozelen, silno razgranjen,
sa granama sve do zemlje, više sličan slobodno uz