DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1912 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 57 —


samo ondje, gdje stojbina njegovim zahtjevima u punoj mjeri
odgovara.


Tako uzgaja majka priroda svoje sastojine davajući svakoj
vrsti drva ono mjesto, koje joj prema stoj bini najbolje odgovara,
a tim načinom proizvadja savršene primjerke dotične
vrsti drveća.


Obzirom na postignutu svrliuje, sa čisto šumsko uzgojnog
gledišta, taj postupak, prirode upravo uzoran, no nesmije se
zaboraviti, da priroda imade pri tom jedini cilj uzdržavanje dotične
vrsti, a uz to obzirom na pojedine individue, radi sa silnim
i bezobzirnim sredstvima. Miljarde klica i nebrojena već živuća
bića propadaju, ako se pokažu, da su preslaba u toj borbi za
opstanak. No što je pri tom glavno, priroda je gospodarica
vremena, te radi sa prirodnom ophodnjom, koja je i kod pojedinih
individua iste vrsti vrlo različita Razdoblje izmedju
sjetve i žetve je kod nje po ljudskom svaćanju neobično
dugačko.


S vremenom su ljudska naselja bivala sve gušća, a šuma
se je krčila sve više i više za poljodjelska zemljišta ili kako se to
obično kaže, šuma je sve to više potiskivana u njezine naravne
granice. Usljed pomnožavanja žiteljstva rasla je sve više i potreba
na drvu, a s njome i vrijednost drva i šume. Suma je
tako postala takodjer faktor produkcije i prihoda, pa su joj toga
radi počeli i veću gospodarsku pažnju posvećivati


Samovoljno neuredno prebiranje, moralo je prestati, te
ustupiti mjesto što bolje uredjenom šumskom gospodarstvu,
Na mjesto fizične ophodnje, došla je ekonomska ili bolje reći
tehnička ophodnja a na mjesto nepravilnog prebiranja, oplodna
sječa Kašnje kao posljedica težnje, za uvedenjem čim većeg
poredka u šumi, razvila se je iz oplodne čista sječa.


Zavedenjem čiste sječe, prestala je dakako za hrast mo


gućnost, da bi se mogao na prije sponienuti način naravno
pomladjivati, makar se je u prvi mah mnogo kušalo nastale
čistine ostavljanjem pojedinih sjenienjaka naravnim načinom
naploditi.
5