DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1912 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 56 —


čistim, a valjkastim deblom. Sve ostalo tiskalo se s njim usporedo
ili za njim, te je tako rekući vladajuće drvlje još upravo
poticalo na rastenje u vis, i sve do kasne starosti zastiralo i
zasjenjivalo debla, što je osobito povoljno djelovalo na uzrast
i čistoću hrašća.


Tisuće pojedinih individua raznovrstnog drveća, koje treba
puno svjetla za svoj rast, poginulo je u toj borbi, a što je od
drvlja koje podnaša zasjenu preostalo, bilo je potisnuto, te je
sačinjavalo uzgrednu, tlo štiteću sastojinu.


Moguće, da je u takovim starim sastojinama njekada stajalo
ogromno hrašće, sa silno razvijenim krošnjama, a u mekoj
humoznoj zemlji takove prašume sa podjednakim obiljem vlage,
našao je obilni rod toga hrašća izvrstnu podlogu za klijanje.
Podzaštitom i u sjeni staroga sjemenom radjajućeg drvlja, nije se mogao
taj raladik razvijati, nego je sjegurno često i propadao, ali je novi
ponovno iza njega izrasao, dok nije konačno staro stablo uginulo,
i tada obilno svjetlo probudilo podmladak na snažno priraščivanje
u vis. Od onih hrastovih stabalaca, koja su svoje hrastove
vršnjake po starosti ili svoje vršnjake drugih vrsti drvlja,
kano i druga kašnje izniknula stabalca za toliko u rastu pretekla,
da već nisu mogla biti od njih nadrašćena i zasjenjena,
izraslo je ono krasno hrašće, kojemu se danas toliko divimo.
Potištena sastojina krijepko je pripomogla lijepomu uzrastu tog
hrašća jer mu je držala deblovinu u zasjeni, a zaštićivala je i
tlo Na slični način uzraslo je i ono hrašće što je poteklo iz
sjemenja, koga su kreštelice i druge životinje kojekuda razvukle.


Mora se primijetiti, da je takovo naravno pomladjivanje
moguće samo kod hrasta kitnjaka, jer samo njegov mladik podnaša
razmjerno tako veliku zasjenu, da se može dugi niz godina
pod gusto sklopljenom sastojinom na životu održati, a
čim dobije više svjetla, da počme na novo živo i snažno tjerati.


Za lužnjak to ne vrijedi, buduć on treba mnogo svijetlosti
a naročito netrpi postranog zasjenjivanja. Razumije se samo
po sebi, da se na takov način može hrast uspješno pomladjivat