DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1912 str. 17     <-- 17 -->        PDF

- 55 —
Takovo hrašće davalo je vrlo traženo drvo za eksport, i
to ne samo trupce za rezanje, nego i vanredno dobru bačvarsku
robu.


Kada šumarski stručnjak namjerava, od hrastovog podmladka
uzgojiti ovako besprikornu hrastovinu, sposobnu za svaku
tehničku uporabu, te da se idealnom tipu barem donjekle približi,
mora si prije svega razjasniti na koji način su takove
sastojine postale i kako su rasle.


Ciste hrastove sastojine, nastale su često umjetnim pomladjivanjem,
no uzgajanje čistih sastojina je upravo posve
oprečno cijelom šumsko-uzgojnom nastojanju same prirode.


Moramo uzeti, da u gustom sklopu mješovite sastojine
uzrasli stari hrastovi potječu svakako od naravnog pomladjivanja.


Ti hrastovi, stari su danas 250 do 300 godina, pa ako
njihov postanak i nesiže u doba prašume, to ipak pada u ono
doba, kada je još čovjek svoju potrebu na drvu podmirivao po
miloj volji neurednim prebiranjem širom čitave šume.


Takovu šumu možemo si predstaviti kao mješavinu svih
mogućih vrsti drveća, koje je priroda mogla na dotičnoj stojbini proizvesti,
ali takodjer i iz svih mogućih dobnih razreda dotičnog
drvlja, počam od jednogodišnje biljčice do obamirajućeg gorostasa.


Kada se je pako takovo drvo zbog starosti, izvalilo ili
ako je vihor ili ljudska ruka prekinula sklop sastojine, pokrila
se je nastala čistina za kratko vrijeme mladikom svih mogućih
vrsti drvlja, koje je moguće već i prije ondje potišteno raslo
ih je niklo iz sjemena, kojega je vjetar onamo donjeo, jer priroda
prepuštena sama sebi, neostavlja u šumi posve pustu ni
najmanju krpicu zemlje


Taj mladik, imao je s početka tešku borbu za opstanak
izprva sa raznim dračem, a kašnje sa raznovrstnim drvljem,
koja borba je trajala sve do visoke starosti.


Stabalje koje je odmah s početka valjano u vis poraslo,
te koje je i dalnjim rastom moglo slobodni vrh očuvati, to je
ostalo i nadalje kao vladajuće drvlje, te je uzraslo sa vitkim