DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1912 str. 16     <-- 16 -->        PDF

- S4


se takove više ni ne osnivaju, već jedino kao parkovi ili zvjerinjaci.


Uopće hrast, koji je uzrasao u čistoj a po tom rijetkoj sastojini
niti jeste, niti je ikada bio idealni tip stabla, koje bi imalo osobito
vrijednu deblovinu,jer mu je obično deblo kratko, rijedko kada posve
zdravo, a još rjedje cjepko. Pa stoga kakogod je na prostom
polju uzrasli hrast veličanstveno drvo, i kako god on i služio
onom kraju gdje se nalazi kao ukras, to on ipak neodgovara
onim uvjetima, što ih šumar u pogledu kakvoće i koristi od
hrastova stabla traži i očekuje. Deblovina takovog hrasta je
vrlo kratka, a napram inače velikom cjelokupnom kubičnom
sadržaju stabla, daje razmjerno vrlo maleni postotak drva za
tehničku poiabu.


U čistim hrastovim sastojinama, nalazimo najviše zastupan
hrast lužnjak.


U svrhu proizvodnje drva jakih dimenzija sposobnog za
svaku tehničku porabu i za svijetsko tržište, nedolaze u opće
u obzir stari izbojci panjeva, kojih nalazimo dosta u nekadašnjim
niskim šumama. Ideal hrasta, koji ne samo da najbolje odgovara
šumsko-gospodarstvenim prilikama Ceske, te uz to daje
za tehničku uporabu najbolje drvo, pa je uz to i u uzgojnom
pogledu za šumara najinteresantniji jest hrast kitnjak, koji je
uzrasao u smjesi sa drugim drvećem, osobito ako ima i čistu
deblovinu.


Takovo stablo miože uzrasti samo u gusto sklopljenoj sastojini,
pa se može reći čim gušći sklop sastojine, tim bolja
kakvoća hrastovine.


Za Češku je tipična ona hrastovina koja je uzrasla u okolišu
Tfeboiia (Wittingau). Još prije 20 godina nalazila su se
tamo u većoj količini vanredno lijepo uzrasla hrastova stabla u
smjesi sa jelom, te bi mnogi strani stručnjak, kada nebi gledao
na krošnju, lako zamjenio deblo hrasta sa deblom jele. Takovi
primjerci hrastovine sada su već rijedki, ali još uvijek sačinjavaju
tipičnu sliku sastojine.