DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1912 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 51 —


0 uzgoju hrastovine u Ceskoj.


u 5. broju češkog šumarskog časopisa „Spolkovy časopis
pro lesnictvi, myslivost a pfirodovedu" od god, 1911., nalazi
se vrlo zanitniva rasprava od Karla Heirovsky-a, o zalihi hrastovine,
a napose o iskustvima stečenim u pogledu uzgoja hrasta
u Češkoj, koji donašamo u slobodnom prevodu toga radi, da prikažemo
kako se odavna velika briga posvećuje uzgoju hrastovine
u Ceskoj, i na koje su sve načine tamošnji šumari nastojali,
da valjanu i za tržište sposobnu hrastovinu uzgoje.


Akoprem su naše šumsko-gospodarske i kUmatske prilike
od čeških vrlo različite, a napose naše podnebje za uzgoj hrasta
neprispodobivo bolje, ipak imade u toj raspravici sabrano mnogo
iskustva, koja i za nas imade veliku vrijednost, naročito radi
toga, što nas mogu očuvati od onih raznih pogrješaka, koje su
nekad pravili šumari u Ceskoj i Njemačkoj pri osnivanju i odgajanju
hrastovih mješovitih kultura.


Glavna i naravna zadaća zdrave šumarsko trgovačke politike
imala bi se sastojati u tome, da nastoji onim šumskim
produktima, koji se u domaćem proizvodnom području u znatnoj
množini i u mnogo traženoj dobroj kakvoći nalaze, osjegura
pomoću raznovrstnih gospodarskih i uzgojnih mjera potrajno
proizvadjanje tako, da ih za domaće preradjivače nikada neuzuzmanjka.


Ovakovim trgovačko-političkim kalkulima, vršio bi se veliki
upliv na cjelokupno šumsko-gospodarstvo, a medju narodnogospodarske
zadatke našega šumarstva svakako spada, da one
šumske proizvode, koje domaće tržište u velikoj mjeri treba, u
tolikim količinama i takovoj kakvoći, proizvadja, da ta potreba
bude uvijek pokrivena, tako, da ib netreba iz inozemstva uvažati.


Količina drva, što ga Austro-Ugarska monarkija proizvadja,
je vrlo znatna, te sačinjava jedan od najvažnijih predmeta izvorne
trgovine.


Godine 1909. iznašala je vrijednost izvezenog drva
230^500.000 kruna, a od te ogromne svote, odpalo je na vrijed-.