DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1912 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 50 —


ovakovim predjelima, gdje treba naročito omoriku, što samostalnije
uzgajati u mladosti, da drvo ojača i uzmogne odoljeti
prirodnim nepogodama naročito snijegu i vjetru. Od ovoga potonjega,
nastoji se obraniti i na taj način, da se omorika miješa
s 0-4 jele i O´l ariša. Budući pak jela isprva lagano raste, ne
valja miješati biljke jelove s omorikiniraa, nego najmanje po
10 redova jedne i druge izmjenjivati, u kojem slučaju ne će
omorika brzim rastom potisnuti jelu. Ariš se sadi na izloženim
mjestima: na vrhovima i hrptovima. Da se pri sadnji ipak koliko
toliko uzdrži udaljenost od r 5 m, treba radnike izprva
tako poredati, da udaljenost redova tome odgovara dočim se
udaljenost biljka mijenja prema prilikama t. j . radje se žrtvuje
pravilnost, ako se time biljka može na zgodno mjesto zasaditi.


Pri sadnji treba i na to paziti, da radnici gore i dolje idu
istom stazom, da ne gaze biljke.


Spomenuti valja još i to, da se valja postarati za valjane
radničke kolibe, jer ako izmučen radnik u večer ne nadje ugodnog
počinka, i kraj najboljeg nadzora ne će obavljati posao valjano
i s voljom, a baš za tim moramo ići, da mu volju i ljubav za
rad povećamo.


Time bi bio u glavnom opisan rad oko uzgoja i sadnje
biljka. Na prvi pogled čini se, da je mnogoj sitnici posvećena
preveć velika važnost, no iskustvo pokazuje, da baš o tim sitnicama
i 0 točnom provadjanju istih ovisi često velik dio uspjeha.


Ovako zasadjene biljke ne smiju se prepustiti same sebi,
nego zahtijevaju i dalje veliku pažnju i brigu šumara, da uspjeh
sadnje bude osiguran. Koji su ti daljnji poslovi i radnje, ne ćemo
ovom zgodom opisivati, jer to već ne spada pod doseg zadaće
koju smo sr na početku preduzeli.