DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1912 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 40


Točka V. Rasprava o zakladnici zaklade osnovane na uspomenu tajnika
Andrije Borošića. Zskladnica se uz male preinake usvaja i zaključuje se istu
iznijeti pred sutrašnju glavnu skupštinu lirv slav. šumarskog društva.


Točka VI, Eventualni predloži:


1. Odbornik Dojković predlaže, da ga se obzirom na njegov veliki
posao riješi dužnosti odbornika za izradbu pismene iredstavke, kojom bi
se imala zamoliti zemaljska vlada, da prema zaključku upravnog odbora
od 19. prosincg 1909. točka VII./2. uredi tečaj za naobrazbu lugarskoga
i lovopaziteljnoga osoblja.
Odbor uzima njegovu odreku na znanje.


2. Šumar Erny moli, da bi hrv slav. šumarsko društvo na sutrašnjoj
skupštini zaključilo, da njeki kr. kotar, šumari predadu kr. zemaljskoj
vladi posebnu izradjenu predstavku, u kojoj mole, da se kod kr. kotar,
oblasti osnuje za kr. kotar, šumare IX. činovni razred, te da se promaknuće
istih provede makar i naredbenim putem.
Odbor zaključuje, da se taj predlog iznese pred glavnu skupštinu
na prihvat.


3. Predsjedatelj E. Fischbach podnio je obrazloženi predlog, da bi
se u buduće u pravilu obavljale ekskursije članova hrv. slav. šumarskog
društva u manjim hrpama od 4 do 8 članova.
Odbor zaključuje, da se predlog iznese pred glavnu skupštinu.


4. Za člana I. razreda prijavio se je Milan Trivanović šumarski
pristav gradiške imovne općine, a za č ana II razreda prijavili su se
Marko Knežević i Miško Božurić, vlastelinski lugari u Valpovu, te Ante
Kalinić, c. kr kotarski šumar u Dalmaciji. Primaju se,
5 Tajnik predlaže, da se za društvenu knjižnicu nabavi novo izašla
knjiga profesora Kružića o Geodeziji, te da se manjkajući brojevi prošlogodišnjih
stručnih listova o trošku društva pribave i listovi po običaju
vezati dadu. Usvaja se.


Sjednica se zaključnje time, de će se ovaj zapisnik ovjeroviti u
budućoj odborskoj sjednici i podpisati po dva danas prisutna odbornika,


Fischbach
v. r, T 6 1 g v, r., M. de Bona v. r,, B. K o s o v i ć v. r.,
predsjednik, odbornik odbornik. tajnik.


Različite vijesti.
Molba: 1. Pošto se na godinu slavi stogodišnjica ustrojenja šumarske
akademije u Mariabrunnu kod Beča, želilo bi uredničtvo Š. L. tom prigodom
osvježiti uspomenu na ove absolvente spomenute akademije, koji
su svojevremeno kao šumari djelovali u kraljevinama Hrvat, i Slavoniji.
Umoljavaju se gospoda, kojima je što poznato iz života i djelovanja tih
stručnjaka, da bi to priobćili uredničtvu Šum. lista.


2. Unatoč toga što se je hrvatski narod od vjekova bavio po šumi
i sa šumskim poslovima, ipak nam nisu čista narodna nazivlja za razne
šumarstva se tičuće pojmove, pobilježena i poznata, nego rabimo u stručnoj
literaturi kovanice ili prijevode tudjih nazivlja, koji po svom smislu neodgovaraju
duhu hrvatskoga jezika. Bilo bi u redu, da se već jedanputa
pocrne sakupljati to narodno blago. Gospoda, koja bi bila voljna kod
toga sudjelovati neka izvole uredničtvu S. L. priobćiti svoja imena i eventualne
predloge radi izradbe obćega programa.
Uređjuje kr. žup. šum. nađz. Bogoslar Kosović. Tiskara C. Albrecht. Zagreb.