DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1912 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Svaki ozbiljni radnik na šumarskom polju naći će stoga
mjesta u Šum. listu i Lug. viestniku, pa bavio se on proučavanjem
obračunavanja obične šumske odštete ili se bacio na obrazlaganje
i kritično proučavanje najzakučastijih formula iz
nauke o uredjenju ili procjenjivanju šuma.


Tko zna dobrih savjeta i predloga za unapredjenje obajuh
stručnih glasila neka ih uredničtvu priobći, tko je voljan raditi,
a treba savjeta i upute, neka to uredničtvu javi, te tko napokon
ima kao stari suradnik gotovih vriednih stvari, dobro nam
došao!


U to ime starim i novim suradnicima Šum. Lista i Lug.
viestnika, svim p. n. članovima hrv.-slav, šumar društva, kao i
prijateljima zelene struke: Sretna nova godina 1912!


Urednik: Bogoslav Kosović,


kr. žup. šum. nadzornik.


Uzgoj i sadnja crnogorice u srednjem i visokom
gorju.


Piše M. Marinović.


Silna je priroda u svojoj moći. Dok čovjek djeluje pokoravajući
se njezinim zakonima, dotle ga i ona u tom njegovom
djelovanju podupire, no čim se više on u svom djelovanju od
nje razilazi i udaljuje, stavlja mu ona bezbroj zaprijeka, baš
kao da se je na njega razljutila. Ne ćemo nabrajati uzroke,
koji navadjaju šumara, da se u visokom gorju, nezadovoljan
prirodnim načinom, utječe umjetnom načinu pošumljenja. Spomenut
ćemo samo, daje tome poglaviti razlog taj, što je čovjek
promatrajući prirodu upoznao sve moguće nepogode, koje drveću
od sjemena do sječe priete, pak drži, da će kod umjetnoga pomladjivanja
lakše pratiti sve te nepogode i njima shodnima´
sredstvima i shodnim postupkom predusresti.


Pogledajmo samo posao i brigu nad biljkama što se u šum. vrtu
odgajaju. Malu sjemenku treba pohraniti, izvesti iz nje biljku, a onda
ŠUMARSKI LIST 1/1912 str. 5     <-- 5 -->        PDF

tu malu i nježnu biljčicu njegovati i braniti ju od tolikih nepogoda.
Sad se je bojati, da će ju opaliti sunce, sad opet da će
ju ofuriti mraz. Drugi puta opet treba ju obraniti od kukacagljivica. Odraste li takova biljkaJi presadi se na odgovarajuće joj
mjesto, morat će ona još kroz sav svoj vijek prkositi mnogima
nepogodama. S tako malim osjetljivim biljkama imati toliko
truda i brige u vijeku žurbe i kraj tolikih kancelarijskih poslova,
tu bogme treba vremena i strpljivosti, volje i — ljubavi! Same
sebi prepuštene biljke zakržljavit će i ugušit će ih koji jači
neprijatelj.


No nije ni volja ni strpljivost dostatna za odgajanje biljka jer
zato treba još i mnogo savjesnosti i stručne spreme i nečega, što
se u prvom redu trebalo naglasiti: mnogo novaca! Lijepo veli
Bekeny, da su skupe ali uspjele kulture još uvijek jeftinije nego
li jeftine, ako nemaju uspjeha, a vrlo zgodno naglašuju i Nijemci,
da kulture ne moraju biti bezuvjetno jeftine, ali moraju
biti bezuvjetno uspjele.


Proučivši u teoriji sve propise o uzgajanju biljka obično se
u praksi od tih propisa sve većma udaljujemo. Neke nam se
stvari čine preveć sitnima, druge previše zaudaraju teorijom.
Malo po malo puštamo tako s vida silu tih okolnosti, koje su
za napredovanje zasadjenih biljaka važne, pak onda nije ni čudo
što naše kulture neuspjevaju, pogotovo ako se na njih obori
još i kakova prirodna nepogoda.


Na prvom koraku u područje kr. šum. ravnateljstva u M. Szigetu
upada čovjeku u oči lijep uspjeh kultura. Ogromne površine
sječa, visoko gorje, do 45° strmi brijegovi, mjestimice vrlo
mršavo tlo isprekidano kamenim liticama, silni drač i korov —
sve su to pojavi, koji nipošto ne prijaju umjetnom pošumljenju.
Pa ipak primi se i dobro napreduje 85 - 957o zasadjenih biljaka.
Jedan pogled na biljevišta, a drugi u račune kulturnih
radnja razjasniti će nam taj povoljni uspjeh.
ŠUMARSKI LIST 1/1912 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 4 — :%:%
Navesti ćemo samo jedan primjer: God 1910. potrošilo^jse
svega na kulturne radnje 166.765 K 18 fil., od toga potrošefto
je na sadnju 84.597 K 97 f., a na biljevišta 8:2.167 K 21 f.
Biljkama je zasadjeno 3739 kat. jutara. Biljevišta obsizala su
57 jutara, a u njima je bilo 30,000 000 biljka. Za sjern^ potrošeno
je 5 674 K 19 f., a za njegovanje biljka poslije sadnje :;


29.331 K 18 fil.
Iz ovog se vidi, da nisu male svote, koje dotično ravnateljstvo
ulaže u kulturne radnje. No uspjeh ne izostaje, i
Budući le spomenuto šumarsko ravnateljstvo na glasu sa
svojih kultura po čitavoj Ugarskoj i jer se sve novije ministarske
naredbe, izdane u spomenutim stvarima erarskira šum, uredima
osnivaju na iskustvima stečenima u Marmarošu, mislimo
dobroj stvari poslužiti, ako if slijedećem iznesemo ona pravila
i načine, koji čine, da su marmaroške kulture postale tako
glasovite. ,^ ; . .


Uzgoj biljka u biljevištu.


Najveći uzrok dosadanjem neuspjehu kultura u srednjem i
visokom gorju bio je taj, što su se biljke uzgajale u udaljenim
vrtovima, gdje se nisu mogle ni iz daleka dovoljno njegovati
i što se je važnost polagala na kvantitetu biljka. Na jedinici,
prostora uzgojiti što više biljka, bio je šumarev ideal, te je on\
bio sav sretan, ako se je mogao pohvaliti, da; su´mu biljke´^
gusto izrasle kao četka. Iz takovog vrta došle bi do sadnje takove
biljke, kojima je stabljika bila tanka, nerazvijena, grančice
slabe, šute, a korijen dugačak, bez tankih onih vlakanaca, što ,
sisSju hrana za biljku.


I sadnja ne bi uspijevala, jer takova biljčica, ako je slučajno
i ne bi udušio korov i drač, ne bi mogla podnijeti nenadani
slobodni položaj i pala bi žrtvom sunčanoj žegi. 1 onda
bi slijedila sva sila ponovnih sadnja i opet s istim neuspjehom,
a konačna posliedica bile su plješinaste šume s nejednakim
sklopom i nejednakim rastom, a sve za skup novac. Osim toga
izgubilo se na prirastu i imalo stotinu poteškoća kod sastava
gospodarstvenih osnova.
ŠUMARSKI LIST 1/1912 str. 7     <-- 7 -->        PDF

4,


/ i/! ´USfi
ŠUMARSKI LIST 1/1912 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 6 — _
Profesor Muzsnay izračunao je štetu, koju donosi ´sadnja
s ovakovira biljkama šumo-posjedniku, dotično korist što mu ju
donosi sadnja s jakim, razvijenim biljkama. Izračunavši na, sadašnjost
svu štetu i izdatke, dobio je razliku od 58 K po jutru
na korist sadnje s jakim biljkama. Uzmimo u obzir navedeni
primjer u Marmarošu, gdje se godišnje pošumljuje oko 3500
jutara prikazuje nam se kao polučena korist ogromna svota od


203.000 Kruna.
Istina jest, da je uzgoj ovakovih biljka vrlo skup, kako to
pokazuje i prije spomenuta svota, koja se izdaje. godimice za
biljevišta, no taj je trošak samo prividan, ako se usporedi
s divnim uspjehom od 907o- Poslije takovog uspjeha tietreba
ponovnog sadjenja, popunjivanja oslobadjaaja od drača i korova,
a što je glavno uzgaja se lijepa šuma.
Težište dakle umjetnog pošumljivanja prenosi se danas u
vrtove, odakle moraju izaći lijepo razvijene biljke. Takovom
može se s pravom nazvati samo ona biljka, kojaimade lijepo
razvijenu stabljiku, koja je odmah dolje bliže korena, a ne tek
pod vrhom pustila grančice, zdrave zelene s lijepim pupovima,
a u koje je obilno, gusto korjenje na sve strane razgranato i
i puno sitnih korjenčića za sisanje hrane. Ovakove biljke mogu
se uzgojiti samo u v/aljanim vrtovima. ;;
Da li su za to podesniji stalni ili privremeni vrtovi nisu
još stručnjaci na čistu, jedni i drugi vrtovi imadu svojih pristaša
i protivnika. U prilikama koje opisujemo, dakle. u visokom
gorju i za velike šumske posjede pokazali su se stalni vrtovi
mnogo praktičnijima. Ke mogu se zatajiti velike prednosti koje
imaju privremeni, takozvani seleći vrtovi. Oni slijede sječe, pa
su i po tlu i klimi mnogo bliže tlu i klimi, koju imadu sječe.
Njihovo svježe, neizrabljeno tlo izvrsno jej uzgoj Je u njima
jeftin; imadu manje korova nego izrabljeno tlo; blizu su sječe,
pa prenos biljka do mjesta radnje manje stoji itd. No sječe su
u takovim krajevima vrlo udaljene, više puta; po nekoliko sati
hoda po strmim brijegovima. Na takova mjesta bi gotovo danomice
morali dolaziti radnici iz doline, što bi bio gubitak u
ŠUMARSKI LIST 1/1912 str. 9     <-- 9 -->        PDF

vremenu i novcu. U glavnim pako dolinama smješteni vrtovi, ležeći
blizu lugareva stana, u svakom su pogledu sposobni za intenzivno
obradjivanje. Treba li plijeviti, kopati, proredjivati, mahovinu
mijenjati, polijevati, ili ma koji posao obavljati, oni su uvijek
blizu; onamo idu rado radnici i pod nadzorom su lugarevim
koji ih može kad hoće nadgledati. Tu se provadja svaki posao
onako, kako to narav posla iziskuje točno, u svoje vrijeme,
dočim se u udaljenim, privremenim vrtovima, kamo i lugar rijetko
kad dolazi, a još manje upravitelj šumarije ili možda nadzorni činovnik,
obavlja posao onako, kako se može, na brzu ruku, tek
da se zadovolji propisima.


Iz tih razloga odabiru u Marmarošu takova mjesta za
vrtove, koja su u svakom pogledu lahko pristupačna i lugaru
i radnicima, u glavnim dolinama, blizu puta i potoka, a nekoliko
metara iznad dna doline, koje je izvrženo mrazu. To isto
odredjuje najnovija ministarska naredba, koja propisuje pravila
uzgoja biljka za sve erarske šume.


Takovih vrtova ima po više u svakoj šumariji, i stoga, da
se u slučaju nastupa kakove elementarne nepogode u jednoj
dolini, spase vrtovi u drugim dolinama.


U prijašnja vremena, običavalo se je u vrtovima uzgajati
količinu biljka bez ikakove osnove. Usijed toga bilo je jedamput
previše, a drugiput premalo biljaka, te se je onda
biljke šiljalo iz jedne šumarije u drugu, gdje je trebalo, pri
čemu sa redovito trpjele biljke. U novije doba u Marmarošu,
a poslije min. naredbe i u ostalim erar. uredima, odredjuje se
količina biljka, potrebnih za sadnju prema površini, koja će se
zasaditi, a prema tome i veličina biljevišta, koja je potrebna za
potrajno uzgajanje te količine biljka. Za svaku vrst biljka odredjuje
se posebno biljevište. Prema tome imadu posebne vrtove
za jelu, posebne za omoriku ariš i Pinus cembra. Posebni sii
vrtovi za Pinus silvestris i P. austriaca (nigra), koje se vrsti
ne sade u tamošnjem kraju, uego se uzgajaju za golijeti. Zasebno
se uzgajaju i lisnače, koje se takodjer goje ondje, no u
manjoj mjeri te stoga na njih ne ćemo ni protezati opažanja.
ŠUMARSKI LIST 1/1912 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Dok Pinus silvestris i P. austriaca izlaze iz biljevišta u starosti
od 2 godine, a P. cetnbra od 6 godina, vade se ostale vrsti
kao trogodišnje biljke. Svako godište uzgaja se na jednakom
prostoru, a jedan prostor ostaje na ugaru. Prema tome imade
u vrtu za biljke namijenjene pošumljenju golijeti 3, za P. cerabra
8, i za ostala 4 jednaka dijela. Od 8 dijelova namijenjenih
uzgoju P. cembre 3 su dijela za sijanje i 5 dijelova za presadnju.
Sjeme P. Cembre meće se u jesen u posebne škrinje,
gdje se redovi sjemena miješaju s redovima pijeska, a onda se
škrinje zakopaju u zemlju. Na taj se način postigne, da sjeme ne
klija tek u drugoj, već u prvoj godini. Posijavši u proljeće
sjeme na jednu od one 3 table, koja je dotle bila na ugaru,
izvade se dvije godine stare biljke i presade se na jednoj od
pet tabli, koja je takodjer bila na ugaru, sa prostora gdje se
nalaze 6 godina stare školovane biljke povade se iste i sade
u šumi. Prema tome ima uvijek 2 table na ugaru, 1 zasijana
s jednogodišnjim biljkama i 4 sa školovanim biljkama od
2—5 godina.


U ostalim vrtovima sije se takodjer na onu tablu, koja je
dotle bila na ugaru, a na ugaru ostane ona, s koje su izvadjene
za sadnju u šumi dorasle biljke.


Sijanje.


Rano u proljeće nadjubri se stajskim gnojem ona tabla,
što je bila na ugaru, prekopa se i izravna, naprave se^ gredice
i zasiju. Prije se je obavljalo sijanje pomoću Feketeove zaporne
sijalice u brazdice, koje su imale oblik 1 m dugačke i T cm
široke prizme. Razmak redova od sredine do sredine reda iznaša
27 cm.


Za odgojiti 1000 komada dobro razvijenih biljka trebalo je
kod 3 g omorike 3.84 m´´ prostora te 38´9 gr sjemena od 607o klijavosti


» 3 j jele 3´28 » » » 445´0 » » » 40 » »
» 2 »Pinus cembre2-30 » » » 499-0 » » » 60 » »
» 3 » ariš 4-60 > » » 88 7 » » » 30 » »
, 2 » b´elog bora 4-00 » » » 34-0 » » » 60 » »
» 2 » crnog bora 4-00 » » » 93*0 » » » 60 » >
ŠUMARSKI LIST 1/1912 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 9 —


Klijavost odredjuje rediteljstvo i prema tome daje upute,
"koliko se sjemenka mora u jednu brazdicu posijati. U novije
vrijeme napušta se Feketeov stroj s razloga, što sjeme, koturajući
se nejednako niz kosinu, negdje gušće, a negdje rijedje
padne u brazdu, pa prema tome i nejednako nikne. ´ ´ ^^


Drugi je razlog taj, što se prizmasta brazda nastoji zamijeniti
s dvije uže brazde, koje se prave sijaćom letvom. Sprvine
bila je letva za pravljenje brazda načinjena tako, da je 8 cm široka
letva imala u sredini 1 cm duboku udubinu u obliku polukruga-.
Pritiskanjem te letve na zemlju dobilo se je po dvije, 2 cm
široke i 1 cm duboke brazde, (v. si. 1.) Štetnost i nepraktičnost
ove letve brzo se je pokazala. Osim toga što su letvom
načinjene brazde bile preplitke, dogadjalo se je redovito, da se
je svodasta udubina brzo napunila zemljom, te otisak letve nije
đavao više dvije nego samo jednu brazdu. Kad se je zemlja
izvan takove plitke brazde slegla, dospjelo je u brazdi ležeće
sjeme sasvim na vršak te ga je isprala kiša. Tome nedostatku
nastojalo se je doskočiti. U proljeće 1911. godine sijalo se
pomoću novo konstruirane letve, (vidi si. 2.) Ta nova letva
ne sastoji iz jednog nego iz tri dijela. Na 5 cm dugačku i 8
cm široku letvu pričvrste se 2 tanje letvice u obliku prizme,
koje na prerezu imadu oblik klina. Pošto su tom spravom nanačinjene
brazdice 2 cm duboke, a i usljed klinastog oblika
letvica sgnjete se zemlja prema vani i prema nutri jarčića, te
time predusretne kasnijem slegnuću tla, isključeno je, da bi
kiša mogla sjemenje isprati. Ujedno je polučeno i to, da se
zemlja više ne zbije u udubini medju letvicama.


Pet takovih 5 m dugačkih letvica pričvrsti se poprečnim
letavama skupa tako, da sačinjavaju jednu cjelinu. Razmak jedne
letvice od druge načini se 17 cm. Sa strane tako načinjene
sijače sprave pričvrste se ruče, kojima se čitava sprava može
prenositi. Brazde se prave pomoću te sprave na taj način, da
se jedan brid postavi duljinom uz uzicu, koja je napeta po
prijeko preko svih gredica, u svrhu da redovi budu ravni i uzporedni.
S kakovim teškim predmetom udari se na to njekoliko
ŠUMARSKI LIST 1/1912 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 10 —


puta po letvama i na taj način dobije se pet redova brazdica,
preko četiri gredice. Više od četiri gredice nemože takova
sprava poprijeko zahvatiti, jer je dugačka samo 5 metara, a
brazde su široke po 1 m te imadu 4 razmaka za stazice svaki
po 25 cm širine.


Praktičnim se je pokazalo, da kod nastavljanja posla nije
potrebno uzicu premještati nego da je sasvim dobro skrajnju
letvu staviti u posljednju brazdu i pritisnuti ju, uslijed česa se
dobiju četiri nove brazde.


Sijanje obavlja se pomoću Hackerovog stroja, koji se dade
tako udesiti, da sjeme pada najednom u obje brazdice. Ovako
posijano sjeme pokrije se smjesom, koja se dobije od prosijanog
komposta i pepela. Tu smjesu nose radnici u košarama
idući dvjema susjednim stazicama, te ju izasipavaju šakom na
brazdice. Opće je pravilo, da se sjeme ima samo tako visoko
zemljom zasuti, koliko je samo debelo, no kod sitnog sjemenja
ovo pravilo ne valja, jerbo prije ili kasnije odnijeti će kiša
tanku naslagu zemlje i sjeme će doći na površinu. Korjenje će
se tada više manje razvriježiti po površini, pa ako i ode nešto korjenja
u dubinu, ne će nikada postići potrebne duljine, (što je
osobito važno kod omorike), a što je glavno, glava korjena ne
će biti pod zemljom


Ovima nedostatcima predusrelo se je uporabom netom opisane
nove letve, koja daje duboke brazde. Istina je doduše, da
će uslijed te veće dubljine sjeme možda nješto kasnije niknuti,
no ne će mu to biti težko jer mu je pokrov prhak.


Proredjivanje.


Kada bi sve biljke ostale do vremena sadnje onako gusto
kako iznuknu, postale bi one, kako smo već naprvo spomenuli,
za dalnji napredak nesposobne.


Kao što svako drvo treba za svoj rast stanoviti prostor,
tako to treba i svaka pojedina biljka i čim je veća mora imati
i veći prostor. To su šumari već odavna iznašli i pokušali su
tome doskočiti na taj način, da su manje sjemenja sijali. No to
ŠUMARSKI LIST 1/1912 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— liše
je kasnije osvetilo. Mlade biljčice u prvoj godini potrebne
su zaštite, koju daje jedna drugoj, ako su izpočetka u gustom
sklopu. Ako biljke niknu na rietko sagore od sunca ili ih izčupa
srž (smrzavica).


Rijetkim sijanjem nisu dakle uzgajatelji šuma postigli uspjeha.
Trebalo je mnogo vremena, dok se je došlo na misao, da bi
koristilo proredjivanje. To se ispočetka obavljalo tako, da se
jedan dio gusto izraslih biljka čupao. Time su se dakako ozledjivale
manje više i one biljke, koje su imale ostati i radi toga
je trpio njihov rast. Danas se obavlja proredjivanje na savršeniji
način t. zv, marmaroškim škarama, koje su već razširene i
i poznate gotovo po čitavoj Ugarskoj, (vidi si. 3.)


Pomoću tih škara prosiječe se sredinom 7—8 cm širokog
reda biljka 1*5 cm široka prosjeka. Škare same udešene su tako,
da se ne mogu većma otvoriti, nego li na l´o cm otvora, pa
prema tome ne može nevjesti radnik prekomjerno biljka uništiti.
Zatim se na tu prosjeku okomito prosiječe više manjih prosjeka,
te se time dobiju jednaki skupovi biljki. Ako gdje ostanu biljke
gušće, i odanle se nepotrebne izsijeku. Naravno, da se mora
paziti, da se u prvom redu slabije biljke odstrane. Time se
pruža prilika ostalim biljkama, naročito krajnjima, da ojačaju i
puste i pokrajne grančice, a ne samo da rastu u visinu, pa
ostanu tanke.


Sijući s gore spomenutom letvom, koja imade u sredini
prazan prostor, prestaje potreba, da se škarama prosijeca prosjeka
kroz sredinu, pošto biljke iz dvije brazde niču u dva
reda, medju kojima ostaje neposijan prazan prostor. U tom slučaju
treba samo mjestimice gušće izrasle biljke prorediti i svako
odrediti potrebni prostor za rast, što se može i pomoću običnih
škara obaviti.


Proredjivanje mora se obaviti rano u proljeće, prije n ego
udari u drvo mezgra, jer su kasnije mlade grančice krhke, t
bi ih se lahko moglo ozlijediti. Pošto proredom dobiva svaka
biljka svoj prostor za rast, koji će na nju vrlo povoljno djelovati,
treba ju u te povoljne prilike što prije staviti, da se što
ŠUMARSKI LIST 1/1912 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 12 —


dulje okorišćuje tom blagodati. Prerezano korjenje istruhne, jer
je lišeno svih uvjeta za život. Pri tom se poslu mora paziti,
da se siječe nisko, da biljke ne bi istjerale mladice iz kojeg
zaostalog pupa. Odstranjene biljke pomnožavaju hranu preostalim
biljkama neizravno, jer je broj biljka na istom prostoru
smanjen, a izravno gnoje zemlju svojim istruhnulim korjenjem.


Pitanje je, u kolikoj mjeri i kada treba biljke proredjivati ?
Prema dosadanjira iskustvima treba početi s jednogodišnjim biljkama.
Jednu godinu stare biljke omorike i jele prorede se tako,
da ostane u 1 m dugom redu 100—120 komada. (Posijano od
prilike 350 sjemenka omorike ili 500 jele,) Od bijelog ili crnoga
bora ostaje na redu 80 do 100 komada. (Posijano oko 350
sjemenka.)


U proljeće treće godine, dakle dvie godine stare biljke
prorede se tako, da ostaje na redu omorikovih i jelovih biljka
po 60—80 komada.


Ovaj broj nije još sasvim točno odredjen, jer pokusi još
uvijek traju u tom pogledu. Prema dosadanjem iskustvu može
se reći, da su i ti brojevi dosta dobri.


Ne bi dobro bilo odmah u drugoj godini, dakle jednu godinu
stare biljke, na spomenuti konačni broj reducirati, jer razne prirodne
nepogode često puta iznenada nastupe, te prouzroče još
jaču proredu, koja nije na uhar biljkama. Veličina prorede ovisi
uvijek 0 prilikama tla i klime; no u svakom slučaju treba paziti
na to, da preostale biljke budu jedna od druge podjednako
udaljene i da svakoj bude osjeguran potrebit prostor za ojačanje


Školovanje.


Ako sijanje nije podjednako uspjelo ili ako se uopće nije
moglo dobaviti dovoljno sjemenja, potrebno je što više izniknutih
biljka spasiti presadnjom ili t. zv. školovanjem.


Sve vrsti presadjuju se samo u gore spomenutim slučajevima
nužde i to kad budu stare jednu godinu, samo biljke Pinus
cembrae moraju se i ako nije nužda presadjivati i to kad navrše
dvie godine starosti.
ŠUMARSKI LIST 1/1912 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 13 —


Budući je na taj način školovanje ograničeno tako rekući
na minimum, ne obavlja se ono većim spravama, kao što je to
na pr. Hackerov stroj za presađuju, nego se obavlja jednostavnim
ručnim silama. U tu svrhu uzme se daščica koja je na
jednom rubu okovana limenom pločicom sa zubcima. Zubci su
tako udešeni da su udubine medju njima udaljene 2 cm. U te
udubine meću se biljke i to kod P. cembrae u svaku drugu,
a kod ostalih u svaku udubinu. Pravilo je, da biljka mora dotle
doći u zemlju dokle je i prije bila ili uzevši u obzir, da će se
zemlja sleći, nešto malo dublje. Da se to postigne, ne meću se
daščice izravno na zemlju, jer je iskustvo pokazalo, da u tora
slučaju dodju biljke preduboko, nego se meću na 2 - 2"5 cm. debelu
dasku. Širina daske odgovara udaljenosti redova, dakle 20 cm.
a duljina 5 m. Daska se položi preko gredica uz napetu uzicu
i iskopa se uz dasku jarčić, kojemu je ona strana uz dasku okomita,
a druga kosa. Dok jedni radnici kopaju jarčić, dotle meću
drugi radnici u presadne daščice biljke, koje se drže u hladu
medju mahovinom. I radnica, koja meće biljke medju zubce pločice,
mora biljke dok ih drži u ruci čuvati medju mokrom mahovinom.
Za tim se položi pločica na dasku, korjenje biljki još
jednom se izravna, da zauzme naravan položaj i zasipa se lagano,
najprije sitnom humoznom, a kasnije i ostalom zemljom.
(Vidi si. 4.) Treba paziti, da jama bude dublja od duljine
korjenja i da u jamu ne dospije kamenja. Zatrpavši jamu, okrene
se daščica oko osi, pomišljene duljinom reda i pozorno se izvadi,
pazeć da se ne ozlijede biljke. U drugom redu netreba
više uzicu napinjati, pošto širina daske i tako odgovara razmaku
redova. S pomoću duge daske postignu se i estetski učinak
jer redovi vrlo lijepo teku usporedo, što kod velikih površina
čini vrlo ugodan utisak.


Školujući na taj način, nije potreban velik prostor u bi-
Ijevištu. U jednom 1 m dugom redu ima 50 kora. biljka (kod


P. cb. 25 kom.); što čini na 1 m* 250 kom. (kod P. c 125)
jer ima 5 redova. Dakle za 1000 komada treba 4 ra^ Tome
treba pridodati još 30"/n, što otpada na stazice za plijevljen,e


ŠUMARSKI LIST 1/1912 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 14 _
te će iznosit čitav prostor za uzgoj 1000 kom. školovanih biljka
5´2 ra*^ (kod P. cb. 10´4 m´^) Usporedimo li taj prostor s onim,
na kojem se može uzgojiti 1000 kom. biljka iz sjemena, proredjenih
u 2. i 3. godini dobit ćemo slijedeći rezultat: U jednom
redu ima od prilike 70 komada omorike i jele. Uzevši
daljinu redova 27 cm., bit će na 1 m^ 3-7 redova sa 259
biljka. Za 1000 komada trebat će 3-86 m^ i 30% za stazicebit će svega 5 m´^
Za 1000 komada školovanih i proredjenih biljka trebamo
dakle skoro isti prostor od 5 m^
Ako se malo zamislimo u stvar ipak nije svejedno dali
uzgajamo školovane ili proredjene biljke. Pogledajmo narav
jednog i drugog postupka! Proredjene biljke ostaju netaknute na
svom mjestu. Svaka biljka dobiva prostor za svoj razvoj i tu raste
i jača se, puštajući nesmetano grančice na stranu gore, a dolje
po volji razgranjujuć korjenje.


Za presadjivanje trebamo jednogodišnje biljke. Te dobivamo
ili iz bližeg ili iz istog vrta, mogu se uzeti i iz susjedne šumarije
ili iz još veće daljine. Uzimati biljke iz veće daljine
nije dobro jer biljke mnogo trpe. U prvom redu trpe one iz
možebitne nepažnje kod vadjenja iz zemlje, zatim upliva na njih
štetni učinak sunca i vjetra, pakovanja, odpremanja itd. I samo
školovanje ne prija biljkama, jer im žilje dodje u nenaravan
položaj, naročito uslijed toga, što bude pritisnuto uz jednu
stijenu jarčića. Uslijed svega toga može imati nježna biljka štetu
te stoga redovito i kraj najbolje pažnje ugine stanoviti postotak,
jer ne može podnijeti sve te nezgode.


Mnogi se ustručavaju biljke proredjivati, jer da presječene
biljke mogu biti uzrok raznim bolestima. Ma koliko ova bojazan
bila opravdana, do sada još nije bila potvrdjena. Priznati se
mora, da se kod prorede bolje razvija gornji dio biljke, a kod
školovanja korjen. No ni potonje ne vrijedi za sve vrsti školovanja.
Znamo za slučaj nekih austrijskih šumarija, gdje se
školuje omorika s 4 cm razmaka biljka i 10 cm razmaka redova
pa ipak smijemo ustvrditi da ni u tom slučaju školovanje
ŠUMARSKI LIST 1/1912 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— ispune
biljke ne unapredjuje, jer je razmak od 4 cm, premalen, naročito
kod jele, koja zacijelivši sve rane zadane školovanjem
jedva dostigne ili možda težko prestigne u isto vrijeme one
biljke, koje nisu u svom rastu proredjivane.


Takovim školovanjem nije se ništa profitiralo pogotovo
kad se uzme, da će se još dobar dio školovanih biljka osušiti,
kako se to obično i dogadja.


Za školovanje trebali bi dakle uzimati mnogo veću udaljenost
i redova i biljka. No kuda bi došli tada kod velikih gospodarstva,
gdje bi trebalo godišnje do 10 milijuna biljka školovati?
Koliki bi to bio trošak, koliko bi više trebalo vrtova
obradjivati, a gdje bi se nabavili toliki radnici, koji su baš u
doba, kada je za školovanje najzgodnije vrijeme zabavljeni sadnjom
! Kasno pak školovanje ne daje uspjeha.


Iza svega toga postaje jasno, zašto se upotrebljuje u pretežnom
broju slučajeva proreda biljka škarama, a samo iznimno
školovanje.


Ako biljke na rijetko niknu, dva su načinu, kojima se nastoji
pomoći: ili se sve biljke povade i školuju ili se praznine
popune. To popunjivanje obavlja se tako, da se šiljastim predmetom
načini jama i u nju usadi biljka. U tom slučaju nerijetko
dolazi korijen u nenaravan položaj, skrči se, i biljka radi toga
kržljavi, a često i ugine. No tom zgodom ostaju ipak sigurno
one biljke, koje su bile već prije makar i rietko ponikle na
gredicaraa. Ako pak školujemo, uginut će stanoviti procenat i
od tih prvotnih biljki, kao i onih sa strane donesenih. U kojem
je slučaju bolje odabrati jedno ili drugo, ovisi o uvidjavnosti
šumara. U svakom slučaju mora se starati, da se u kojem
vrtu uzgaja stanovita množina biljka kao pričuvu.


Gnojenje tla.


Da biljevište dade valjane biljke, jedan od prvih zahtjeva
je valjano tlo Takovo tlo rijetko se nalazi u visokim strmim
brdinama, no bilo ma kako dobro tlo, uzgajajući u njemu jedne
te iste vrsti biljka, lišavajući ga dakle godimice jednih te istih mi
ŠUMARSKI LIST 1/1912 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 16 —


neralnih sastojina, mora se tlo iscrpiti. Tome se nastoji pomoći
ugarom i gnojenjem. Za vrijeme ugara počiva tlo, umiru u
njemu razni nametnici i tlo stiče nove sile za uzgoj novih
biljki, Izvadivši u proljeće biljke, pospe se tlo pepelom i grubo
prekopa. Od tada se pazi jedino na to, da korov na ugaru ne
otme maha, i ako je korov narasao, mora se prije svoga cvjetanja
opet prekopati. Tlo se na ugaru ne smije sitniti, jer na
rahlom tlu pruža biljka, vrlo dugačko nenaravno korjenje što
smeta pri sadnji. Dugo korjenje skvrči se prigodom sadnje i
biljka većinom ugine. a i samu sadnju poskupljuju takove biljke.
Zato se na ugaru tlo ne kopa i ne sitni, osim ako ga je pokrio
korov, no i onda se samo grubo prekopa. Tako se tlo
slegne i korjen ne može tu tvrdu naslagu lahko probiti, te se
većma razgranjuje i ne pušta nenaravno dugo korjenje. Rano
u proljeće, kako je na početku spomenuto, nagnoji se ugar
stajskim gnojivom i valjano prekopa, Djubreći samo stajskim
gnojivom, dobiva biljka slabo staničje, jer naglo raste. Da naprotiv
dobije jako staničje, treba biljka umjetnog gnojiva. Najjeftinije
takovo umjetuo gnojivo jest pepeo. U Marmarošu
skuplja se pepeo na vrlo jeftin način u kolibama šumskih radnika,
gdje se u tu svrhu postave drvene škrinje ili stara burad.
Pošto u pepelu ima velika količina svih onih mineralaih sastojina,
koje su biljci potrebite, može se pepeo smatrati najpraktičnijim
gnojivom za biljevišta.


Od nemale važnosti je i kompost, koji se skuplja u blizini
ili u samom biljevištu.


Njegovanje i zaštita biljka.


Za obranu sjemenja od ptica najbolje je upotrebljavati jelove
grančice. One ne samo da sakrivaju sjeme pred očima
ptica, nego donekle i sabiru vlagu, a kad se uklone, ostavljaju
iza sebe iglice, koje gnoje tlo. Grančice se ne smije preveć
gusto metati niti se s uklanjanjem istih odveć žuriti, jer ptica
najradje navaljuju na mladu klicu, na kojoj je još sjemenka,
koju otrgne zajedno s vrhona biljčice. U bližim vrtovima može
se braniti i strašenjem ili tjeranjem ptica.
ŠUMARSKI LIST 1/1912 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 17 —


U novije doba obavljaju se pokusi s mahovinom, koja se
meće raedju redove biljki, a pričvrsti se Ijetvicom, da je ne odnese
vjetar. Radi usporedbe uspjeha, meće se mahovina na
svaku drugu gredicu. Može se već iz dosadanjih uspjeha ustanoviti
mnoge koristi, što ih mahovina donosi biljkama. Kadgod
se podigne mahovina vidi se pod njom vlažna zemlja, dokaz,
da mahovina sabire vlagu biljkama što je osobito važno za suše.
Pod mahovinom slabije raste korov, a tim se sm.anjuje trošak
plijevljenja.


U vrtovima gdje ima mnogo šljunka i sitnog kamenja, ne
rijetko se dogadja za velike žege, da se tlo silno ugrije. Na
mjestu gdje se kora biljke dotiče sa ovom ugrijanom zemljom,
opali se nježna kora biljke i osuši poput prstena U tom slučaju
nema boljeg sredstva za obranu nego li je mahovina. Isto
tako priječi ona, da kiša ispere zemlju oko biljka ili da se napravi
blato oko njih i otvrdne, da zemlja popuca itd. mahovina
osporava rast biljkama, i one, mahovinom pokrivene kasnije
tjeraju To je osobito važno za rane mrazove, koji tako
ne mogu naškoditi mahovinom pokritim biljkama. No to svojstvo
može biti i štetno. Ove godine 1911. poslije kasnih mrazova
moglo se je opaziti, da su baš mahovinom pokrivene biljke
najviše štetovale. Sasvim jasno zašto? One biljke, koje nisu
bile mahovinom pokrivene, ranije su istjerale mladice i ove su
imale prilike ojačati do kasnih mrazova, dočim je one druge
našao mraz još slabe nejake i uništio ih. Protivnici mahovine
navadjaju, da se pod mahovinom sabiru kukci, koji uništuju
biljke i zato ju proglasuju škodljivom. Ne može se poreći, da
mahovina na nekim mjestima, ne odgovara. Imao sam prilike
osvjedočiti se u omorikovom biljevištu vrlo oštre klime, u velikoj
visini, da su nepokrite gredice imale ljepše biljke nego mahovinom
pokrite, a na drugom mjestu, gdje je tlo bilo od naravi
vrlo vlažno, našao sam uš Peraphygius Poschingeri i plijesan
korjena na jelovim biljkama najviše baš pod mahovinom Iz
ovoga se ne smije odmah zaključivati na štetnost mahovine,
nego samo to ustanoviti, da za ta dva mjesta mahovina nije
ŠUMARSKI LIST 1/1912 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 18 —


korisna. Na prvom mjestu skratila je već sama narav trajanje
vegetacije, pa je posve naravno, da će svako umjetno skraćivanje
i onako kratkog vremena biti škodljivo. U drugom slučaju
tlo je i onako od prirode vlažno, pa povećavanje vlage
mahovinom može imati samo štetnih posljedica. Za to treba
s takovim pokusima, oprezno raditi, a ne već kod prvog neuspjeha
odmah odsudjivati čitavu stvar.


Još prije nego se pojave prve klice sjemenja, pojavljuje se
najveći neprijatelj biljka - korov. Ako se korov ne iztrijebi,
oduzima on hranu biljkama, isparuje mnogo vode iz tla, a konačno,
atevši se uguši i samu biljku. Korov se ne smije trpjeti
nego se mora odstranjivati kako iz biljevišta, tako i izvan njega oko
ograde i to još prije, nego se osjemeni. Obično se pljevi za
vlažnog vremena, no ako suho vrijeme dulje traje, mora se i
za suhog vremena tim više plijeviti, što će korov prekomjerno
mnogo vode ispariti iz i onako vodom siromašnog tla. U tom
se slučaju mora medjii redovima prekopati motičicom, da se
korov lakše s korjenom skupa odstrani. Koliko se puta treba
plijeviti, ne može se točno odrediti. To ovisi o tlu i o učestanju
oborina. Kao pravilo može se uzeti, da se ne smije čekati dok
se korov osjemeni. Mora se plijeviti obično tri puta : u svibnju
početkom srpnja i u rujnu. Prije plijevljenja skine se mahovina
i prije nego se metne ponovno, prekopa se zemlja medju redovima
motičicom, da se tako uništi kapilarnost i pripravi tlo na
to, da vodu prima ali da ju ne isparuje.


Cesto se dogadja, da je potrebno netom posijane ili školovane
gredice polijevati. Na tu okolnost treba paziti već pri
izboru mjesta za vrt, te mu mjesto izabrati blizu potoka.


Proti sunčanoj žegi i smrzavici, pokazuje se dovoljnim u
ovim krajevima po´treba pri tom paziti, da se mahovina meće neposredno uz
biljke, jer u protivnom slučaju nema nikakove koristi.


Iskapanje biljka.


Ne treba mnogo, dovoljno je tek jedan neoprezan kret ruke
nevjesta radnika, da godinama uzgajane biljke budu uništene.
ŠUMARSKI LIST 1/1912 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 19 ~
Yrlo je važan pravac iskapanja biljka, kojemu se poslu mogu
pripustiti samo vješte radnice. Biljka se mora neozljedjena rastati
sa zemljom! To se načelo mora utuviti svakom radniku prije
nego započne posao i pri poslu se mora držati strogi nadzor.
Tečaj iskopavanja je slijedeći. Pred prvim redom biljka iskopa
se u širini lopate jarak. Zatim se zabode lopata u sredini izmedju
prvog i drugog reda i pritiskom prema prvom redu, obori se
taj u jarak. Na mjestu prvog reda nastane jarak, u koji se
obori drugi red itd.


Dok jedna radnica, obara biljke u jarak, dočekuje ih druga
na ruke i oslobadja ih od zemlje. Ne valja čekati, da se biljke,
nagomilaju u jarcima, pa da se onda \z gomile čupaju biljke,
jer se time ozliedjuje korijenje. Korjenje se oslobodi suvišne
zemlje tako, da se uhvati skup od više biljki nisko pri korjenu
i oprezno potrese ili se grude zemlje skinu oprezno rukom.
Cesto se dogadja, da radnica uhvati skup biljki za vrh i nemilosno
udara njima po kakovom tvrdom predmetu, dok nestane
s korjenja i zadnje grudice zemlje — ali i s njome i sitnih onih
korjenčića, koje biljki neobhodno nužno trebaju, za sisanje sokova,
a takav posao ne valja. Od suvišne zemlje oslobodjene biljke
sortiraju se i vežu u skupine od 100 komada. Ozlijedjene, nevaljale,
bolesne, izobličene i one biljke bez sitnih korjenčića
"bacaju se, a ostale se vežu. Ovaj posao prebiranja najzgodnije
je obaviti u vrtu, a ne prepustiti ga radnicima prigodom
sadnje. Radnice koje taj posao svake godine obavljaju, steknu
neku vještinu u tome, dočim radnik pri sadnji ne će taj posao
nipošto savjesno obaviti, a osim toga i dangubi s njime.


(Svršit će se.)


V


Šumarstvo i industrija drva.


Slavonske šume.


Valjda samo pod Kavkazom u Aziji i na Rijeci Misisipi
u Ameriki mogle bi se još naći onakove sastojine starih hrastovih
šuma u sklopu, kako su to bile daleko izvan granica
jiaše domovine dobro poznate hrastove šume u Slavoniji. Na