DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1912 str. 3     <-- 3 -->        PDF

RBOJ 1. U ZAGREBU, 1. SIJEČNJA 1912. GOD. XXXVI.


ŠUMARSKI LI5T


Pretplat a za nečlanove K 12 na godinu. — Članovi šumar društva dobivaju list bezplatno.


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
članove I razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
>Šum. list< K 4u ime pretplate. — »bugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
broj »Šum. lista« stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedništvo društva,
Uvrstbina za oglase: za 1 stranicu 16 K; za pol stranice 9 K; za trećinu stranice 7 K;


ćetvrt stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Velepoštovani čitaoci!


Nakon tri godine težke borbe za obstanak Šum. lista i
Lugarskog viestnika zahvalio se je dosadanji urednik g. A. Kern
radi slabog svog zdravlja na uredničtvu, a upr. odbor hrv.-slav.
šum društva izabrao je na to podpisanoga urednikom obaju
spomenutih listova.


Odstupajući urednik prikazao je u dvanaestom broju Šum.
lista od prošaste godine poteškoće s kojima se urednik njegov
mora boriti, a kao glavnu poteškoću iztaknuo je »pomanjkanje
valjanih suradnika«.


Time je kazao sve!


Primajuć se stoga ovoga posla, a pod takovima prilikama
čvrsto se i zaufano nadam, da će taj nehaj naših starijih i mladjih
šum, stručara već jedanput prestati. Što nemogu i nedospiju
inim zvaničnim poslom okupirani stariji i izkusniji stručnjaci
započeti i izraditi, neka za izradbu toga zainteresiraju
mladje i manje zaposlene, te neka im svojim izkustvom i savjetom
pomognu. Mladji pako neka nezaborave zdrave ideje što
im na um padnu za vremena zabilježiti si i neka ih nepuštaju
u zaborav, jer će takav makar i postepeni rad s vremenom
ploda donjeti.


Šumarska znanost obsiže dandanas mnogo predmeta, a
svaki taj predmet je važan, ako i ne u cijelosti, a ono u svojim
pojedinim dijelovima, koji kako. je poznato još nisu dotjerani
do savršenstva.
ŠUMARSKI LIST 1/1912 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Svaki ozbiljni radnik na šumarskom polju naći će stoga
mjesta u Šum. listu i Lug. viestniku, pa bavio se on proučavanjem
obračunavanja obične šumske odštete ili se bacio na obrazlaganje
i kritično proučavanje najzakučastijih formula iz
nauke o uredjenju ili procjenjivanju šuma.


Tko zna dobrih savjeta i predloga za unapredjenje obajuh
stručnih glasila neka ih uredničtvu priobći, tko je voljan raditi,
a treba savjeta i upute, neka to uredničtvu javi, te tko napokon
ima kao stari suradnik gotovih vriednih stvari, dobro nam
došao!


U to ime starim i novim suradnicima Šum. Lista i Lug.
viestnika, svim p. n. članovima hrv.-slav, šumar društva, kao i
prijateljima zelene struke: Sretna nova godina 1912!


Urednik: Bogoslav Kosović,


kr. žup. šum. nadzornik.


Uzgoj i sadnja crnogorice u srednjem i visokom
gorju.


Piše M. Marinović.


Silna je priroda u svojoj moći. Dok čovjek djeluje pokoravajući
se njezinim zakonima, dotle ga i ona u tom njegovom
djelovanju podupire, no čim se više on u svom djelovanju od
nje razilazi i udaljuje, stavlja mu ona bezbroj zaprijeka, baš
kao da se je na njega razljutila. Ne ćemo nabrajati uzroke,
koji navadjaju šumara, da se u visokom gorju, nezadovoljan
prirodnim načinom, utječe umjetnom načinu pošumljenja. Spomenut
ćemo samo, daje tome poglaviti razlog taj, što je čovjek
promatrajući prirodu upoznao sve moguće nepogode, koje drveću
od sjemena do sječe priete, pak drži, da će kod umjetnoga pomladjivanja
lakše pratiti sve te nepogode i njima shodnima´
sredstvima i shodnim postupkom predusresti.


Pogledajmo samo posao i brigu nad biljkama što se u šum. vrtu
odgajaju. Malu sjemenku treba pohraniti, izvesti iz nje biljku, a onda