DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1912 str. 3     <-- 3 -->        PDF

RBOJ 1. U ZAGREBU, 1. SIJEČNJA 1912. GOD. XXXVI.


ŠUMARSKI LI5T


Pretplat a za nečlanove K 12 na godinu. — Članovi šumar društva dobivaju list bezplatno.


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
članove I razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
>Šum. list< K 4u ime pretplate. — »bugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
broj »Šum. lista« stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedništvo društva,
Uvrstbina za oglase: za 1 stranicu 16 K; za pol stranice 9 K; za trećinu stranice 7 K;


ćetvrt stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Velepoštovani čitaoci!


Nakon tri godine težke borbe za obstanak Šum. lista i
Lugarskog viestnika zahvalio se je dosadanji urednik g. A. Kern
radi slabog svog zdravlja na uredničtvu, a upr. odbor hrv.-slav.
šum društva izabrao je na to podpisanoga urednikom obaju
spomenutih listova.


Odstupajući urednik prikazao je u dvanaestom broju Šum.
lista od prošaste godine poteškoće s kojima se urednik njegov
mora boriti, a kao glavnu poteškoću iztaknuo je »pomanjkanje
valjanih suradnika«.


Time je kazao sve!


Primajuć se stoga ovoga posla, a pod takovima prilikama
čvrsto se i zaufano nadam, da će taj nehaj naših starijih i mladjih
šum, stručara već jedanput prestati. Što nemogu i nedospiju
inim zvaničnim poslom okupirani stariji i izkusniji stručnjaci
započeti i izraditi, neka za izradbu toga zainteresiraju
mladje i manje zaposlene, te neka im svojim izkustvom i savjetom
pomognu. Mladji pako neka nezaborave zdrave ideje što
im na um padnu za vremena zabilježiti si i neka ih nepuštaju
u zaborav, jer će takav makar i postepeni rad s vremenom
ploda donjeti.


Šumarska znanost obsiže dandanas mnogo predmeta, a
svaki taj predmet je važan, ako i ne u cijelosti, a ono u svojim
pojedinim dijelovima, koji kako. je poznato još nisu dotjerani
do savršenstva.