DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1911 str. 3     <-- 3 -->        PDF

RBOJ 12. U ZAGREBU, 1. P.ROS?NCA 1911. GOD. XXXV.


ŠUMARSKI LIST


Pretplat a za nečlanove K 12 na godinu — Članovi šumar društva dobivaju list bezplatno.


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
ilanove I razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za 1 ugarski osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
>Šum. list« K 4u ime pretplate. — »Lugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
broj »Šum lista« stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedništvo društva
Uvrstbina za oglase: za 1 stranicu 15 K; za pol stranice 9 K; za trećina stranice 7 K;


ćetvrt stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Oproštaj.


Na poziv predsjedništva lirv.-slav. šumar, društva, preuzeo
sam godine 1908. sa brojem 11. ponajprije privremeno, a na
temelju zaključka društvenog upravljajućeg odbora od 19. prosinca
1908., definitivno uređivanje ovoga lista i njegovoga priloga
»Lugarskoga vijestnika«.


Toga posla prihvatio sam se sa mnogo ljubavi i sa stalnom
nadom, da će mi uspjeti oko toga našega jedinoga šumarskoga
časopisa okupiti dovoljan broj vrstnih suradnika, uz čiju potporu
da će mi biti moguće, list ne samo redovito izdavati, nego
ga takodjer podržavati na onoj visini, kako sam si ju ja umišljao
i kako se to od „jedinog" organa tako mnogobrojnog
društva i stališa, očekivati može.


U prvom smjeru uspio sam samo djelomično, pak ako sam
s toga htio da list izlazi redovito, morao sam ga često ne samo
uredjivati, nego za njega, a naročito za »Lugarski vijestnik«,
sam napisati i veći dio sadržaja.


Ako s toga ni u drugom smjeru nisam možda potpunoma
uspio, ne pada sva krivnja na mene, nego barem u njekom
dielu na očito mrtvilo, nehaj i nezadovoljstvo, koje je u zadnjim
godinama zavladalo medju velikim dielom šumara u našoj domovini.´


U takovim okolnostima morao sam uredjivanju lista posvetiti
ne samo svaki i slijednji čas, koji mi je preostao nakon
moga zvaničnoga rada, nego raditi i više, nego li sam to smio
bez uštrba na moje zdravlje.
ŠUMARSKI LIST 12/1911 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 450 —


To me je ponukalo da sam društveni upravljajući odbor
u sjednici od lipnja t. g. umolio, da me izvoli čim prije riešiti
uredničkih dužnosti. Upravlj. odbor nije mogao toj mojoj zamolbi
odma udovoljiti i to obzirom na to, što je na izmaku bila perioda,
za koju je bio izabran, te je s toga morao izbor novoga
urednika prepustiti budućem, odnosno sada već izabranom
novom odboru, koji će taj izbor moći obaviti tek u svojoj
narednoj sjednici, koju će držati tečajem o. mj.


Ja sara s toga morao uredništvo zadržati sve do ovoga
zadnjega broja tekućega godišta, kojim se brojem podjedno
rastajem sa velecienjenim čitateljima lista. Prigodom toga
rastanka zahvaljujem im na njihovoj strpljivosti i blagoj kritici
mojega uredničkoga djelovanja, dočim onoj veleštovanoj gospodi,
koja su me pri tomu radu kao suradnici podupirali svojim umom
i perom, izrazujem moju naročitu blagodarnost uz usrdnu molbu,
da i nadalje marljivo suradjuju u ovom našem jedinom strukovnom
listu, a povrh toga da uznastoje i ostale, naročito
mladje sudrugove sklonuti, da i oni stupe u kolo suradnika, te
time s jedne strane olakšaju momu nasljedniku težak posao
uredjivanja lista, a s druge strane da izvrše dužnost, na koju
su koli kao članovi šumar, društva, toli kao članovi šumarske
struke i stališa pozvani i obvezani,


U Zagreb u početkom mjeseca prosinca 1911.


Ante Kern, kr. šumar, nadzornik.


Gospodarska osnova za sumu zem. zajednice
Draganić.


Piše Mirko Puk, kr. žup. šum. nadzornik.


(Svršetak).


Troškovi dangube.
Konstatujem prije svega, da će pri većem broju radnika
u partiji danguba biti veća, a pri manjem manja.
Danguba raste i pada dakle prema rastućem, odnosno padajućem
broju radnika: jer ako ima više radnika, brže će stano