DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1911 str. 72     <-- 72 -->        PDF

— 438 —


kanju dovoljnoga vremena, nije dospio raspraviti i konačno redigirati
0 toj predstavci staviti će predsjedništvo društva prigodom rasprave
toč. 8. današnjega dnevnoga reda poseban predlog.


Molim slavnu skupštinu da ovo izviešće izvoli uzeti do znanja.


Osobne vješti.


Imenovanje. Ban kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao
je absolventa šumarske akademije zagrebačke, Bogoljuba Mijodrago vića,
privremenim šumarskim vježbenikom kod petrovaradinske imovne
općine.


Iz upravne prakse.


Nudioc za kup stabala ne može naknadno odustati od stavljene
svoje ponude.


Glede dražbe vrhu 12.500 bukovih stabala z, z. Potočani-Katinci,
koja jeobdržavana_14. studenoga 1910. donijeli smo izvješće onastalom sporu
(vidi stranu 48´ . Šum. lista od g. 1910.) uz obećanje, da ćemo glede priepora
u ovom interesantnom slučaju, priopćiti vrhovnu riješitbu kr. zemaljske
vlade, što evo i činimo.


Kr zemaljska vlada odjel za unutarnje poslove riješenjem od 7.
siječnja 1911 broj 76.865. obnašla je odpisati:


„Uspjeh dražbe vrhu 12.500 bukovih stabala, obilježenih u šumi
zemljištne zajednice Potočani-Katinci, prema kojemu se na temelju ustanova
alineje treće § 8. dotičnih dražbenih uvjeta, glasom dražbenoga
zapisnika od 14. studenoga 1910. imade smatrati dostalcem Edo
Weisz iz Somogy Csurga — koji za upitna stabla, procjenjena
na 62.063 K, nudja iznos od 75.(iOO K, odobrava se".


„Podjedno se primjećuje, da pošto je u §. 7. i 10. dražbenih uvjeta,
(što su nudiocu Edi Weiszu, glasom njegove izjave sadržane u gore spomenutoj
ponudi, bili poznati i na koje je on bezuvjetno pristao) izrekom
navedeno, da nudioc ne može odustati od već predane ponude, te da ga
ova veže od časa, kada ju preda, a to su stranke po § 862. o. g. z.
vlastne ugovoriti, pa pošto nudioc i po § 862, i 865. al posljednja o.


g. z. od već predane ponude ne može odustati, to izjava dana u zapisniku
od 14 studenoga 1910. kod otvaranja oferata, da od ponude od
75.000 kruna odustaje, ne ima spravnog gledišta nikakove valjanosti,
to se na tu izjavu ne može nikakav obzir uzeti "
„Isto tako i prigovori, da upitna njegova ponuda nema valjanosti,
jer da je on ovu ponudu potpisao tobož ne znajući sadržaja njezina, pošto
nezna hrvatski i što je ponudi priložio žaobinu samo od 6500 K u
mjesto od 7500 K, nisu ispravni."


„Ako je E. Weisz potpisao ponudu ne znajući sadržaja njezina, to
je kriv sam, da je to učinio i on se ne može prema propisu §. 876. o.
g z ispričati bludnjom, pa mora podpuno posljedice toga nositi.«


„Pošto je E Weisz priložio ponudi svojoj od 75.000 žaobinu od
6500 K. to je potpuno udovoljio dražbenim uvjetima, jer po dražbenim
uvjetima imalo se kao žaobina priložiti IO"/,, od iskličn e cijene, a ne
od visine ponude Isklična cijena u § 3. dražbenih uvjeta istaknuta je sa
svotom od 62.063 K., te je prema §. 7. dražbenih uvjeta dovoljan iznos
od 62.06 K. 30 f. za žaobinu ili jamčevinu."