DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 77     <-- 77 -->        PDF

— 315 —


1.893 K 37 fil. — dostala tvrdka F. Corroscazc iz Vrata za
19.000 K;
b) 100 jelovih stabala u šumi »Bogozno«, procjenjenih na 31946 m^
gradje i 77´32 m´ ogrieva, uz iskličnu cijenu od 3324 K 22 fil. — dostao
je Bartol Grgnrić iz Homera za 3432 K 19 fil.; i


c) 50 jelovih stabala u šumi »Krizi«, procjenjenih na 203 m^ gradje
i 46´90 m´ ogrieva, uz iskličnu cijenu od 2110 K 46 fil. dostao je takodjer
Bartol Grgurić iz Homera i to uz iskličnu cijenu.


4. Na 20. svibnja i 24. lipnja t. g. obdržavana dražba bukovih, grabovih
i hrastovih stabala z. z. plem sudčije »Dragonožec´ (Turopolje),
procjenjenih na 43 941 K, ostala je bezuspješna.
5. Kod dražbe obdržavane na 24. lipnja t. g. kod k r. kotarsk e
oblasti u Cirkvenici je I. skupinu od 497 jelovih stabala z. z.
„Novi—Zagon´, procjenjenih na 1229´55 m´ gradje, a uz iskličnu cijenu
od 8606 K 85 fil, — dostao Nikola Katnić izCirkveniceza
8618 K, Ostale 3 skupine sa 1500 stabala ostale su neprodane.


Upit


Za vrijeme službovanja u svojstvu lugara uplatio sam 606 K u mjesečnim
obrocima po 2 K kao članarinu u mirovinsku zakladu sbora službenika
križevačke imovne općine. Sada sam polučio čast oficiala u istoj imovnoj
općini, te mi je naredbom kr. zemaljske vlade od 15. siečnja 1907. broj


17.335 iznimno dozvoljen povratak rečene svote, ali se tomu protivi
glavna skupština mirovinske zaklade Kojim putem mogu doći u posjed
uplaćenih 606 K, ili barem izhoditi prenos iz lugarske mirovinske zaklade
u korist zajedničke mirovinske zaklade činovnika krajiških imovnih općina
onamo, da mi se zaračuna na račun odplate prinosa (takse) propisanog (e)
za potonju činovničku zakladu?
U Bel ovaru, 16. lipnja 1911.


Tanasija Stojčević, oficial.


Odgovor..


u pravilima mirovinske zaklade sbora službenika Križevačke imovne
općine nema u opće nikakove ustanove o povratku uplaćene članarine.
Citirana naredba broj 17.335 ex 1907. riešava spor izmedju dva
ljekarnika , dočim o povratku kakove članarine ni spomena nema.


G-


Upit.


Može li se lugarima, kao javnoj straži zabraniti nošenje puške ?


Zakupnik lovišta P. uložio je utok protiv odluke gr poglavarstva u


P. od 23. XII 1910.br. 7613 kojom je njegov zahtjev odpućen u pogledu uzkrate
dozvole nošenja puške po lugarskomu osoblju u službi kao javne