DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 72     <-- 72 -->        PDF

310 —
K broju 18539 - 1911.


Izkas pošumljenja na osnovu šumskih gospodarskih osnova u Hrvatskoj;
i Slavoniji god. 1910.


Tečajem godine


valjalo je pošumiti poSumljeno je od


a


pod §. 14 zapod
§. 14 za


o 2
kona od 26. III. 1 kona od 26. III.


-*o ^ !


1894.* i imovnim P"-1894.* imovnim pri


županija, municipij opdinama u bivopćinama
u biva
o


šoj hrv.-slav. , vatne šoj hrv.-slav. vatne vrp-1


vojnoj Krajini vojnoj Krajini


spadaj uče 1 spadajuće ao


1 površine & 1


! katastr. jutara


1


* To je zakon, kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje
u šumama, koje stoje pod osobitim javnim nadzorom.


Različite vijesti.


Zakladi za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj
i Slavoniji darovali su:


a) šumarski činovnici gradiške imovne općine svotu od 34 K 17 fil.
u mjesto vienca na odar pokojnoga nadšumara Gustava Hein z a.


b) hrvat-slavon šumarsko društvo iznos od 30 K u mjesto vienca
na odar svoga utemeljiteljnoga člana Eduarda Rossipala , kr šumar
nika u. m.; i


c) u spomen kr. šumarnika i upravitelja šumar, rediteljstva u m.
Eduarda Rossipala , darovala je njegova obitelj iznos od lOU K.


„Zakladi na uspomenu nadšumara Viadoja je „u spomen kr. šumarnika i upravitelja šum. rediteljstva u.


m. Eduarda Rossipala" , njegova obitelj iznos od jedne stotine (100)
kruna.
Na tim darovima se uprave spomenutih zaklada najtoplije zahvaljuju.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 73     <-- 73 -->        PDF

— 311 —


Stanje zajedničke mirovinske zaklade činovnika imovnili općina
bivše lirv-slav. vojne Krajine, koncem godine 1910.


Prema odpisu kr. hrv:-slav.-dalin. zemaljske vlade, odjela za unut.
poslove od 17. lipnja 1911. broj 76.817 ex 1910. je stanje te zaklade
sliedeće:


Zadužnice


Gotovina M


nominalna N
Naziv broj


vrijednost
o


K. f. K. f.
70.801 125.500
76 602 17.000 —
76.808 8.000 —
79.´210 10 400 —


106.077 8.600
4% zajednička papirna


107.661 10.800
jent a 117.3.56 12.f:00
117.419 18 000
120.780 6.400 —
121.147 7.800
121.225 13.000
123.783 20.000
159.766 4.500; —
5% zaj. papirna renta


195.^06 6.200 —
4% „ srebrna renta 44.696 20 300l —
44.2U1 7001 —


^ /o " ri H 71.669 —


8 200i


2.736 34.400 —
4.265 54.900 —
4.758 30.900 —
5 679 4.900 —


6.493 46.400 —
8 667 20.200 —
7.719 32.800 —
10.823 6.000 —
12.921 26.600 —
13.249 10.100
47o ugarska krunska


13.532 29.200
renta 14.614 19.000
15.192 31.000
16.9.00 8.900
15.991 10.900
17.0^2 20.200
17.630 27.30017.606
6.600
18.023
32.400
18.424
10.700
18.976
7.000
2.131 13.200 —
4% ug. zemljorazteretniee 2.991 8.800
3.117 11.400
Iznos 149 — 801.700 —


90
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 74     <-- 74 -->        PDF

— 312 —


Zadužnice
Gotovina
Naziv


K. f.
Prenos j 149 9U
1


4% ug- zemljorazteretnice


1 /


i1


1


4% hrv. slav. razteretnice


4V3°/„ hrv. slav. regalno
odštetne obveznice


4VJ°/O založnice hrv. slav.
zemaljske hipotekama banke


ii


1 1


Iznos !´ 149 90


1


broj


3.210


2.114


3.443
2-203
3.676
289
829


1.032


1.243


1.291


1.308


1.310


1.235
1409
1.627


1.552
3 513
4.695


4.696


4.288
683
4.707
379
2.076


3.954


4.098


4.182
429
535
536
365


1.274


1.290


1.382


1.385


1.608
283
284
301
254
302
374
406
407
408
409
1.078


nominalna
vrijednost


K. f.
801.700, f


2.2C0 2.400
11.200

5 600! 20.000;8.400 ~
8.000 —
6.200


9.400


2.200 —
12.200


3.000


10.200 —
20.000´ —
6.500| "
lo.ooo; —


200 —


2.000 —
2.000
200 —
1.000 —
2.000 —
lU.OOO —
10.000 —
2.000 —
200 —
200


10.000 —
2.000 _
2 000
1.000
200
200
200
20O
200
lO.OOO


10.000


2.000


1.000 —
2.C00
2.000
200
200
200
200i 2.000;l,014.800i -!


j i 1


cd


a,


o


: ,
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 75     <-- 75 -->        PDF

313
Zadužnice
!
Gotovina
K |f.
Naziv broj
nominalna
vriednost
K 1 f I§
Prenbs 149 90 1,014´800 i
1.373 2.001),—1
; (´;; 1.777 2.000 — ;
1.505 2.000J
1506 2.000 1.507
2 000 ´
\´ ´
´´..´
1.508
1.709
1.710
2.000 200´

200 —
1.016 lO.OOO
´ ´ , i´/i"/o založnice hrv.-slav. zemaljske
hipotekarne banke
1.139
1.140
1.141
10.000:
10 000,
lo.ooo!
1.770
200 —
1.771 200 —
1.772 200 1.773
200 —
1.695 2 0)0, 1.6<
i6 2.000 —
1697 2.000,
1.698 2.000 1.893
20!)
1.894 200 345
10.000
34´! 10 000 347
10.000´ 348
10.000´ —
349 lO.coo; 276
500 742
100 —
1.002 1.000´ -1630
1.000 —
4% založnice hrv.-slav.
tekarne banke
hipo1.631
1.688
1.689
l.OODj 100
100
1.690
100! 1.691
lOOj 1220
816
2.i!27
10.000 —
500: 100´
1
1244 lO.OOOj —
2.243 10 )´ 630
615
IO 000; —
1.000 i
Uložnica hrv.-slav. zemaljske
hipot banke 3-67„ broj627
j^oi 25.661^ 73
Ukupno 149 90 1,187.761 73