DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1911 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Dopisnica uredništva.


Zem. ug. šum. društvu u B. — Adresu smo nadopunili prema Vašoj želji.


P. n. gg Gj. 0. u O.; kr. šum. rav. u Z.; kr. kot. obi. u P.; A. K. u C.; A.
J. u F. Najliepša hvala na priposlanim vještima.
P. n. g. B. P. u K. — Zahvaljujemo na priposlanom, upotriebiti demo čim
prije.
......


.. ........ ......-.............. ...... ......... .......,
... . .. ....... ...... ......... ..... ..... .. ........ .............
........., .... .. .. ..... ..... ..... ........


........ ....... ... ... 400 ...... .... ....... ..........


. ..... ..... ......., ..... ... 100 ...... . .... ....... (..


....... 25 .... ........)


........ ..... (.. .. . ......... ....., ...... ....... .
........) ... 800 ...... ........ . ...... .....


... .... .. .... .. ... ..... ......., .... ..... ...... ..


.... ...... .. 20. ...... 1911. .. ..... ......... ....>. . ......


.... (....) . .. .... ..... ...... .. ...... ...... .... .... .


... ........... ........ ..... ....... .. 1903. .... 23152 ......


.... .. .......... ...... ...... ...... .. 30. ....... 1911 ........


. .......... 8, .... 1911.


.... .... ..... ........ ......


Broj 3038/1911.


Natječaj.


u području imovne općine gjurgjevačke ima se temeljem zaključka


gospodarstvenog odbora od 3. travnja 1911. toč. 16. odobrenog naredbom


visoke kr zemaljske vlade od 3/V. 1911. broj 23430 popuniti ispražnjeno


mjesto šumarskoga vježbenika sa godišnjom pripomoći od 1000 K. (jedne


hiljade kruna), putnim paušalom umjesto kilometrine 500 K, te sa pravom


zaračunavanja stegnutih dnevnica za vanjsko službovanje po postojećih


propisih.


Natjecatelji imadu svoje propisno biljegovane molbe, obložene:


1. krstnim listom,
2. svjedočbom 0 svršenim naucima na kr. šumarskoj akademiji u
.Zagrebu ili inom višom šumarskom učilištu,
3. svjedočbom općinskog poglavarstva 0 vladanju i eventualno
4. svjedočbom 0 dosadanjem službovanju predložiti podpisanom g´ospo
darstvenom uredu do uključivo dne 15. srpnja t. g.
U Belovaru, dne 14. svibnja 1911.


Šumsko-gospodarstveni ured imovne općine gjuprpvačke.