DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1911 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 237 —


je, što njeki šumski uredi u Hrvatskoj ureduju magjarski, te je tražio da
se ureduje isključivo hrvatski; nadalje da se kod drž. šumske uprave
grieši napose u tomu, da se na hrvatskom području zapostavljaju domaći
sinovi, dok bi se prema ustanovama držuvopravne nagodbe morali namještati
isključivo naši domaći sinovi. Glede zagrebačke šumarske akademije
zahtjevao je potpuno izjednačenje ispita položenih na toj akademiji sa
onima, položenima na šumarsko rudarskoj visokoj školi u Sčavaici ,t. j .
reciprocitet tih dviju akademija); nadalje da se priznadu u Zagrebu položeni
državni ispiti osposobljujući za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva
; te konačno da se kod zajedničkih drž. šumskih ureda na području
Hrvatske namještaju hrvatski akademičari.


Na spomenute zahtjeve osvrnuo se je kr. ug ministar za poljodjelstvo
Nj. P. grof Sereny i u sjednici zajedničkog sabora od 6. svibnja t g., te
izjavio sliedeće: „G. zastupnik dr. Turković zatražio je, da se zagrebačka
šumarska akademija izjednači sa šumarsko-rudarskom visokom školom u
Ščavnici. Ja držim ovaj zahtjev potpunoma opravdanim, pak sam u tom
pogledu već izdao shodne naredbe. Sto se medjutim tiče zahtjeva glede
polaganja državnih ispita (tu su mišljeni oni, koji osposobljuju za samostalno
vodjenje šum. gospodarstva), ja ne mogu odustati od toga, da se
državni šumarski ispiti polažu samo u Budimpešti, jer to iziskuje kvalifikacijoni
zakon. Gospodin je zastupnik nadalje pripomenuo, da su kod
njekih šumskih ureda u Hrvatskoj namješteni činovnici, koji ne umiju
hrvatski. Metii o tomu nije ništa poznato,j^ no imade li odista takovih
činovnika, nema sumnje da se mora doskočiti tomu zlu. Ja se strogo držim
zakona, pak će se u Hrvatskoj, u skladu sa zakonom, Icod šumskih ureda
namještati samo takovi činovnici, koji su potpuno vješti hrvatskomu jeziku."


Pitanje o reciprocitetu zagrebačke šumarske akademije sa onom u
Ščavnici, je medjutim definitivno i povoljno riešeno. Kr, ug. ministarstvo
za poljodjelstvo obavjestilo je naime svojim dopisom od 25. travnja t. g.
broj 17.575/1. B-3 ex 1910. kr. hrv. slav. dalm. zemaljsku vladu, odiel
za bogoštovlje i nastavu u Zagrebu i rektorat visoke rudarsko šumarske
škole u Ščavnici, da se nauci svršeni u kr. šumarskoj akademiji u Zagrebu
priznaju ravnopravnima naucima svršenim u šumarsko-inžinirskom stručnom
tečaju visoke škole u Ščavnici. te da se uslied toga potpuno apsolviranje
zagrebačke šumarske akademije, u pogledu stečene zakonite šumarske
kvalifikacije, smatra istovriednim sa potpunim apsolviranjem rečenoga tečaja
u Ščavnici.


Time je apsolventima zagrebačke šumarske akademije sada potpunoma
otvoren put ne samo u državne šumarske službe u Hrvatskoj, nego
i one u Bosni i Hercegovini.


Glede priznanja pako u Zagrebu položenih državnih ispita osposobljujućih
za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva, pišu N. N. od


8.
svibnja t. g. sliedeće.
No glede državnog ispita, kojim se postizava kvalifikacija za sam ostalno
gospodarenje šumama, pozivlje se ministar na zakon, prema
kojem se imade taj ispit polagati pred organima ministarstva.
Iz ovoga zaključuje njeka štampa, da će na taj način našim sinovima
opet biti onemogućen pristup u državnu šumarsku službu, pa da je izjednačenje
naše šumarske akademije sa ščavničkim tečajem prema