DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1911 str. 36     <-- 36 -->        PDF

234


t^´rema provedbenoj osnovi, koju svake godine sastavlja središnja
postaja, razdijeljeni su svi pod II. A. i B. navedeni pokusi
tako, da se svaka postaja bavi s onim pitanjima, koja njezinoj
klimi i tlu najbolje odgovaraju.


Osim postaja obavljaju razne pokuse u biljevištu i šum.
uredi te. šum. rediteljstva, kod kojih se većinom nalaze i vanjska
pokušališta, koja redovito stoje pod ravnanjem središnje


postaje. ". .\ .. ^ .,... " . ..,/


.^´Među prvim pitanjima, koja zanimaju postaje, jesu ona
kvalitete sjemena. Sjeme istražuje isprva »Središnja
poljodjelska postaja za jstraživanje sjemena, no god, 1908. postaje
središnja pokusna postaja ujedno i :^Centralom za
istraživanje šu m sk o g sj e m enja«.


. _ _. (.Nastavit će se).


Osobne vijesti.


- Imenovanja — Njegovo ces. i kr. apostolsko Veličanstvo blagoizvoljelo
je previšnjim riešenjem od 22. travnja t. g. premilostivo imenovati
naslovom i značajem ministarskog savjetnika providjenog kr. šumarskog
ravnatelja Josipa Ha vaša, ministarskim savjetnikom.
Nj, ces. i kr. apostolsko Veličanstvo blagbizvolilo kr. šumar, savjetnika
Julia Kuzmu, imenovali kr. šumarskim nadsavjetnikom u VI. čin. raz.


Savezno sa imenovanjima u šumarstvu kod političke uprave, priopćena
na strani 197. o. 1. priobćujemo naknadno, da je i kr. kotarski
šumar, II., raz. Nikola Štivi če vi ć, kod kr. kotarske oblasti u Gospiću,
imenovan kr. kotarskim šumarom I. razreda.


Ban kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je: šumarske
vježbenike Dušana Jasić a kod II. banske imovne općine; Antuna Trop per
a i Antuna Levaković a kod brodske imovne općine; te Nikolu
Grubić a i Luku Šnajder a kod petrovaradinske imovne općine, šumarskim
pristavima u XI. činov. razredu; te blagajničkog vježbenika
Pavlu Petrovic a kod petrovaradinske imovne općine, blagajničkim pristavom
u XI činov. razredu.


Društvene vijesti.


Kao novi članovi I. r. pristupili su hrv.-slav. šumar društvu p. n.
gg. Stjepan pl. Han kony i, vlastelin šumar, nadzornik u Valpovu;
Mihovil Pećina, šumar, vježbenik otoč. imov. općine; Franjo Živ-:
n u s t k a nadšumar, Dragutin K o p p i Ladislav Š a u e r šumari; te Vaclav
Strna d i Franjo Jana l podšumari vlastelinstva Daruvar pl Tukory-a.


,.;:. Zakoni i naredbe.


jb . Naredba kr, zem. vlade, otfjela za unutarnje poslove od 27.^siečnja
1911. br. 61615 ex 1910. o tamanjenju gusjenica u šumama.
Svim kr. županijskim oblastima i gospodarstvenim uredima imov, općina.