DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1911 str. 42     <-- 42 -->        PDF

200


dvije imovne općine do sada učinile, a i sada svake godine Čine za materijalni
i kulturni napradak svojih pravoužitnika. Ova knjižica zaslužujeda ju šumari što većma rasture medju inteligentnije slojeve našega naroda.


Različite vijesti.
^ Zakladi za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj
i Slavoniji darovali su: po 200 K uprava vlastelinstva grofa Choteka
u Cereviću i uprava vlastelinstva kneza Odescalchiau
Iloku, a 5K zemljištna zajednica Ljuba — ukupno 405 K,
na kojem daru se uprava zaklade najliepše zahvaljuje plemenitim darovateljima.


Trgovina drvom.


Dodatno k točki 8. pod gornjim naslovom na str. 156. u predidućem
broju o. 1. priopćuje se, da je stabla u šumi Horvatici i Res-
ničinla dostalo Bergerovo d. d. za trgovinu drvom u Zagrebu.


Uspjesi dalnjih dražbenih prodaja stabala bili su^sliedeći:
1 Kod dražbe obdržavane 27. ožujka t. g. kod kr. kotarsk e
oblasti u Sisku, je 1132 medljikom napadnuta hrastova stabla u šumi


z. z. Greda.; procjenjena na 9.979 K. 70 fil., te 1197 hrastovih stabala
u šumi z. z. Sela, procjenjena na 20 000 K, dostalo Bergerov o d, d.
za trgovinu drvom u Zagrebu, i to prva stabla za 13 506 K, a
potonja za 25.000 K; dočim je 1110 hrastovih stabala u šumi z. z. P o-
Ijana , procjenjena na 11.074 K 75 fil. dostao Julio Man n iz Lekeriika
za 14.600 K.
2. Dne 27. ožujka t. g. kod kr. kotarske oblasti u Karlovcu
obdržavana dražba 4 322 hrastovih stabala u šumi z z., K o ri t i n j a,
procjenjenih na 105251 K 26 fil, ostala je bezuspješna, pošto nije ni jedna
ponuda stigla.
3. Kod dražbe na 29. ožujka t. g. kod kr. šumarskoga ravnateljstva
u Zagrebu je na bukova, grabova i hrastova stabla na trogodišnjim
sječinama u šum; predjelu Mali Rastovac, kr. šumarije
u Ivanovomselu,procjenjenaDa49.459m^bukovei grabove, te 3 623 m´
hrastove stablovine, sa iskličnom cijenom od 77.748 K, — stiglo u svemu
5 ponuda, od kojih je najpovoljnija bila N. Hamburgera, L Rothausera,
Dr. L. Rosenberga iS. Eothausera iz Vesprima, koji
su ponudili 108.700 K, dočim je najniža ponuda glasila na 85.000 K.
4. Kod kr. kotarske oblasti u Oirkvenici na 1. travnja
t. g. obdržavana prodaja 1993 jelovih i 6 javorovih stabala u šumi z. z.
No v i—Z a g 0 n, procjenjenih na 51,057 K 45 fil, ostala je bezuspješna.
5. Kod dražbe obdržavane na 18. travnja t. g. kod kr. kotarsk e
oblast i u S i s k u, je na 316 hrastovih stabala, koja su usahnula
povodom zaraze od medljike, procjenjenih na 3.016 K 60 fil, stiglo 6 ponuda,
od kojih je najniža glasila na 3 256 K, a najviša i ujedno najpovoljnija
bila je ona od tvrdke Filipa Deutscha sinovi iz Zagreba
sa 4.590 K.
6. Kod dražbe obdržavane na 22, travnja t. g. kod kr. kotarsk e
oblasti na S u š a k u, je 145 jelovih i 1 javorovo stablo u šum.
predjelu Brloško z. z Praputnik, procjenjenih na 621´72 m^
gradje, uz iskličnu cijenu od 4353 K 13 fil, dostao Makso C e b u h a r
iz Čavala za 4.354 K.
Uređjuje kr. šum. nadzornik .4iite Kern. Tiskara C. Albrecht, Zagreb.