DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1911 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 147
ono, što bi u tom pogledu htjeli od nje imati njezini pravoužitnici,
odnosno ovlaštenici.


Svjestni hrvatski šumari zadojeni ljubavlju za svoj narod i
čestiti naši lugari, sve sami kršni i pravi sinovi domovine., zaslužili
su valjda više pažnje i priznanja za svoju težku, višeputa
sa pogibelju života skopčanu službu, pa ih sigurno neće nikakovo
neumjestno ogovaranje i napadanje preplašiti,da ne bi nadalje
svu svoju brigu i mar posvećivali narodnom dobru — našim lijepim
šumama kako to zakon i službeni propisi od njih zahtjevaju.


Dopušteno je, dapače i opravdano, da se pojedinci, ako
su se u svojoj službi zaboravili, primjereno kazne i da im nepošteni
njihovi čini na svjetlo dodju, nu napadati radi toga na cio
šumarski i lugarski stalež, niti je pristojno, niti patriotično.


Mi stoga dižemo svoj glas i prosvjedujemo protiv takovih
neopravdanih napadaja, da nam se ne prigovori po onoj staroj:
»Tko šuti priznaje«! K. M,


Osobne viesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske Slavonije i Dalmacije imenovao
j6: Teodora Bas aru, šumarnika I. banske imovne općine, nadšumarnikom
u Vll činovnom razredu; Stjepana Prpića , protustavnika 1. banske imov.
općine, šumarom-računovodjom u X. činov. razredu; Petra Manojlovića ,
šumarskog pristava petrovaradinske imovne općine, kotarskim šumarom u
X, činov razredu; Ivana Ceo vica, šumarskog vježbenika gjurgjevačke
imovne općine, šumarskim pristavom u XI. činov. razredu; Andriju Puhača
, tehničkog pomoćnika gjurgjevačke imovne općine, akcesistom u
XI, činov. razredu; Zlatka pl. Vuk ovi ć a, apsolventa više trgovačke
škole, privremenim računarskim pristavom u XI. činovnom razredu kod
ogulinske imovne općine; te Mihajla Brankovića , apsolventa šumarske
akademije zagrebačke, privremenim šumarskim vježbenikom kod I banske
imovne općine.


Njegova Preuzvišenost gospodin kr. ugarski ministar za poljodjelstvo
blagoizvolio je k službenoj grani uprave erarskih šuma u
Hrvatskoj i Slavoniji, u području kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcima,
imenovati kr šumarskog nadinžinira Ernesta Czeiszbergera , kr. šumarskim
savjetnikom u VII. i kr. šumarskog inžinira Dragutina Boora ,
kr. šumarskim nadinžinirom u VIII platežnom razredu, a kod kr. šumskog
ureda na Sušaku, kr. šumarskog nadinžinira Ernesta Han to š a, imenovati
kr. šumar, savjetnikom u VII. plaćevnom razredu.


Umro. Dne 7. ožujka t. g. umro je u Bedenici, gdje se je kod svoga
otca nalazio na dopustu, Milan pl. Mihaljević , nadšumar pl. opčine
Turopolje i član hrv.-slav. šumarskoga društva, u 37. godini Pokojnika
oplakuje supruga i troje neopskrbljene ženske djece. Pokojni Mihaljević
bio je dobar i radin šumar, te vjeran drug i prijatelj. Slava mu!