DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1911 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 88 —


Dodajem i ja, da se svakomu nacrtu dade zamjeriti, a
mnogo tu čini i razni ukus. Tako se i u ovom slučaju mnogomu,
čijemu oku godi simetrija, ne će dopasti, što je pročelje izradjeno
u nekoj secesiji. Nu ukus je ukus, ali da jedan model,
koji imade ovakovih mana, kakove sara naveo, ne može biti
modelom, naročito onda ne, kada tih mana na tolikoj zagradjenoj
površini ne mora biti, držim da opravdano mogu tvrditi.


Evo s toga dva po meni izradjena nacrta, pa umoljavam
svakoga, da ih izvoli sravniti sa spomenutim nacitom i sa napomenutih
12 mana Nadam se, da će mi svaki odobriti, da
sara nješto bliži pravomu modelu, a to mi je bila i namjera.


Kod moja oba nacrta, od kojih slika 1—4. predstavlja
jednu zi^radu