DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1911 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 84
Gradnja šumarskih kuća (šumarija).


u 12. broju „Suni. lista" od prošle godine, je u raspravi


pod gornjim naslovom otisnut nacrt, koji bi iraao biti kao njeki


uzorak ^Model^ za tu vrstu gradnje.


Vrlo je lijepo opisano kakovih sve prostorija treba da ima
u takovoj zgradi, te naročito i opravdano upozoreno, da se kod
takovih gradnja ne smije toliko gledati na izdatak, koliko na
udobnost samoga stana, koji ako je udoban i praktičan, zaista
mnogo vrijedi.


Doduše i sam pisac na koncu raspravice navadja, da taj
nacrt nije nješto sasvim nepromjenljivoga, nego da mjestne prilike
i ine okolnosti mogu uvjetovati njeke modifikacije.


Model ali morao bi biti potpuno savnsen i za svaku priliku
upotrebljiv, što kod upitnog nacrta nije slučaj= Taj nacrt
po našem mnienju ima takovih mana i potrebuje takovih modifikacija,
da nakon njihovoga odstranjenja ne postaje kopija
modela, nego postaje nješto trećega — nješto sasvim novoga.


Po našem mnienju ima spomenuti nacrt niže navedene
mane, kojih kod tolike gradjevne površine (320 m^) nebi smjelo
biti, te koje se lako dadu izbjeći, a da ipak na toj površini
bude sve ono što je zamišljeno.


Mane spomenutoga modela jesu:


1. Cijela zgrada ne može se nasloniti na susjedne strane
ili zgrade, jer imade sa sviju strana prozore.
2. Po grndjevnom redu mora slobodan prozor biti 4 m.
udaljen od susjedne strane, — U ovome slučaju dakle za obadvije
strane 8 m. Prema tomu bi ukupna širina gradilišta morala
biti 4+23´8 5 + 4=-31-85 metara, a tako široko gradilište
ne može se uvjek naći.
3. Izbočine prema ulici su sasma suvišne i znače, da ta
gradnja ne može biti u redu ostalih zgrada na ulici, nego uvjek
povučena natrag,
4. Samo jedan zahod u stanu šumara, kojega on mora
upotriebljavati zajedno tie samo sa cijelom svojom porodicom.


ŠUMARSKI LIST 3/1911 str. 5     <-- 5 -->        PDF

™» 85 --


nego i sa služavkom, nije niti praktično niti zdravOj naročito
ne tamo, gdje ima djece,
ŠUMARSKI LIST 3/1911 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 86 —


5. Dva zahoda i dvije izraetne jame, naročito još kada je
u njihovoj sredim spavaća soba, koja će više puta,^ naročito
ljeti i u noći otvorena biti (najme prozori), ni najmanje ne odgovaraju
praktičnoj svrsi.
6. Pisarna je razmjerno malena i mnogo manja od uredovne
sobe šumara, te bi trebalo đa je obratno.
7.:Soba zastrane ne´leži zgodno, a ne može se niti namjestitiT
jer je preuzana, te s toga postelj sa ormarićem ne
može doći niti.pored prozora, niti kod vrata.


8. Predsoba je dosta nepraktična, i ako su predvidjena
staklena vrata na izlazu´u dvorište ne ima direktnoga svijetla,
zatim se ona radi mnogo vrata ne može niti namjestiti (moblirati),
a mora biti u njoj i propuha pored sve opreznosti
stolarskoga posla.
9. Cijelu zgradu ima stanar´noću na´ šest, odnosno sedam
mjesta da zaključava, što držim da nije ugodno.
ŠUMARSKI LIST 3/1911 str. 7     <-- 7 -->        PDF

87


10. Kuhinja ima samo jedan prozor, a i preblizo je stana;
naročito ljeti, kada muhe ovladaju.
11. Služavka nema u sobi. peći, pa će za velike zime noću
možda više drva u štednjaku potrošiti, nego da joj je peć u
sobi.
12. Služavka nema posebnog izlaza, što danas za slu
žavke mnogo znači.


ŠUMARSKI LIST 3/1911 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 88 —


Dodajem i ja, da se svakomu nacrtu dade zamjeriti, a
mnogo tu čini i razni ukus. Tako se i u ovom slučaju mnogomu,
čijemu oku godi simetrija, ne će dopasti, što je pročelje izradjeno
u nekoj secesiji. Nu ukus je ukus, ali da jedan model,
koji imade ovakovih mana, kakove sara naveo, ne može biti
modelom, naročito onda ne, kada tih mana na tolikoj zagradjenoj
površini ne mora biti, držim da opravdano mogu tvrditi.


Evo s toga dva po meni izradjena nacrta, pa umoljavam
svakoga, da ih izvoli sravniti sa spomenutim nacitom i sa napomenutih
12 mana Nadam se, da će mi svaki odobriti, da
sara nješto bliži pravomu modelu, a to mi je bila i namjera.


Kod moja oba nacrta, od kojih slika 1—4. predstavlja
jednu zi^radu
ŠUMARSKI LIST 3/1911 str. 9     <-- 9 -->        PDF

n mjerilu Q mm - 1 m,, a slika 5. drugu zgradu u mjerilu 4 mm ^
1 m. imade zajednički ulaz, što držim da ne može biti mana,
jer će stranke samo iz početka možda griešiti, te htjeti ulaziti
u stan šumara, a posije ne — kod nacrta ^A*" (sL L) i.to ne
može bitij jer u hodniku su samo jedna vrata, koja ga sama u
pisarnu vode. No kako priložena manja alternativna skica (si 2.)
pokazuj^j i to se dade odstraniti i poseban ulaz u pisarnu otvoriti
— no nije nuždn´\


Dnevna soba (blagovaona) jeste najveća u cijeloj zgradi, a
i treba da je, naročito u jednoj šumarskoj kući. U toj prostoriji
porodica preko cijeloga dana boravi, djeca se igraju, lovački
pas spava, tu i lovački drugovi domaćine, kada se iz lova
vrate, imaju mjesta, jer više, puta (po kišovitom vremenu) neće
biti zgodni za sobu za primanje (doček), iz te prostorije ima


domaćina dosta pregleda o tomu, što mu se u dvorištu dogadja
itd. .
Kuhinja je dosta udaljena, a ipak zgodna, ima dva pro


zora, u komori ima jedan mali poseban ulaz u pivnicu, što je
veoma praktično, služavka ima peć i poseban ulaz i izlaz. Služavka
i sluga imaju poseban zahod. Gostinjska soba dosta je
udaljena i separirana od stana, te ima takodjer poseban izlaz i
ulaz, što je jako zgodno itd.


Moguće nisu niti ovi nacrti savršeni, te će se i kod njih
možda naći po gdjekoja mana, nu svakako držim da će svaki,
tko ih pomno sravni sa uvodno spomenutim nacrtom, priznati,
da oni imaju manje mana, Biti će mi drago, ako se koji od
cijenjenih sudrugova bude podvrgao trudu, te - i o ovim mojim
nacrtima napisao kritiku, a po gotovo će me veseliti, bude li
se u ovom listu iznjelo još njekoliko takovih osnova, jer bi time
po vremenu došli do njekoliko savršenih normalnih nacrta, a to
bi bilo koli u interesu šumara, kojim su takove kuće namjenjene,
toli i šumoposjednika, kojima bi se u slučaju gradnje
prišteđilo puno troška a i brige o tomu ^,kako da grade" ?


´ " , G. K ^