DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1911 str. 39     <-- 39 -->        PDF

_ 119 „ .
Zemaljska uprava namjerava podijeljivati u buduće naročite nagrade
i diplome za brižljivo i uspješno pošumljivanje ooakovih privatnih zemljišta,
na kojima može nspjevati samo suma.


Da se ovim pošumljenim površinama osigura brz napredak, zabranjuje
se u njima paša sve dotle, dok se potpuno ne osigura pomladak.


Prije su se označivale ove zabrane samo tablama, koje su postavljane
oko njih, no pošto se na ovaj način nije postigla dovoljna
zaštita kultura, jer blago obično pase bez nadzora, ogradjuju se ove
zabrane već kroz nekoliko godina jednostavnim ali čvrstim ogradama.
Troškovi za podizanje 1 metra ovake ograde iznose 12—20 filira, a njima
je kultura osigurana od pasućeg blaga.


Sjeme, koje je bilo za zasijavanje potrebno, nabavljalo se do sada
od raznih trgovina sjemena,


Počevši od proljeća ove godine nije više ni to potrebno, jer je
zemaljska uprava uredila u Pri bini ču naročiti moderni zavod za vještačko
vadjenje sjemena iz šešarica, u kojem će se već godine 1912.
proizvesti od domaćih šešarica sve potrebno sjeme četinjavoga drvlja.


Trgovina drvom.


Kod dražbenih prodaja stabala polučeni su sliedeći uspjesi:


1. Dne 28. siečnja kod g o spodarstve noga ureda 1. b anske
imo´v, općine u Glini obdržavana dražbena prodaja starih kestenovih
stabala za proizvodnju ogrievnoga drva ili za pougljivanje, na 186-84 rali
u šumskom srezu R e 1 i ć a k o sa, uz iskličnu cijenu od 1 K 20 fil. po
jednom prostor, metru, ostala je bezuspješna s razloga, Što tamošnji narod
iz posebnih lokalnih razloga nerazmjerno puno traži za sječu, izradbu i izvoz.
2. Kod dražbe obdržavane na 29. sieČnja t, g. kod kot, oblast i
u Požegi, je 2072 hrastovih stabala z. z. Ali lovac, procjenjenih
na ukupno 48il´98 m´^, u tehničke svrhe sposobnoga drva sa iskličnom
cijenom od K74.117, dostao S. Wo If n er iz Bu di m p e š t e zaK 75.185.
Prva dražba tih stabala na 29. rujna 1910. uz iskličnu cienu od
82*352 K 60 fil bila je bezuspješna, te je stoga za drugu dražbu isklična
cijena snižena za lO^o


3. Kod dražbe obdržavane dne 3. veljače t. g. kod gospodar ,
ureda petrovaradinske imov= općine u Mitrovici polučen
je, slijedeći uspjeh.
a) 1286 hrastovih stabala u srezu Neprečava , procjenjenih na
´5972 m^ gradje u vriednosti od K 175.867, dostao je Gusta v Stur m
iz Sida za E 187.787;


b) 97 hrastovih stabala u srezu Radjenovci , procjenjenih na


470 m^ u vriednosti od K 13.637, dostala je tvrdka Lor d i dru g iz


Budimpešte za K 19:977; i ´ ´


c) 346 hrastovih stabala u srezu L osin ci, procjenjenih na 826 m^
gradje i 1308 m^ goriva u vriednosti od K 15.882, ostalo je neprodanih.


4. Kod dražbe obdržavane dne 9 veljače t. g. kod kr kotarske
oblasti na Sušaku, je 55 jelovih i 2 bukova stabla u šumi z. 2. Dol,
procjenjenih Ea 207*23 ,m^ gradje i 110´63 m´^ ogrieva u vriednosti od
1954 K 89 fiL, dostala tvrdka Fran Korošac i sin iz Vrata za
iznos od 1955 K. : . ,