DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1911 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 116
puškom. Još ima u starim Basim šumama ogromnih stabala:
hrastova, bukava^ jela i omorikia, nađje se po koja tisa, a
kad ne možemo ostaviti cijele predjele sa prirodnom krasotom,
možemo učiniti to, što su učinili na nekim mjestima Amerikanci,
da su ostavili skupinu ogromnih stabala sebi i potomstvu na
uspomenu.


Kadgod me put nanese u Lokve u lijepom našem Gorskom
kotaru, uživam u pogledu na Golub njak sa bizarnim´stjenama,
omašnim stablima, vijugavim puteljciraa, stazama, a u
donjem dijelu upravo sa malim botaničkim vrtom po prirodi
sabranih mnogobrojnih biljčica — medju njima dosta redjih i značajnih.
Ovaj kutić zaslužuje svaku pažnju, vrijedan je pomne
zaštite. Ima i Kapela, a po gotovo Velebit krasnih predjela, a
oni koji poznaju naše krajeve a i naše prilike bolje od mene,
znali bi odabrati prikladne krajeve za zaštitu prirode, a možda
i način, kako da se to izvede.


Ja, koji uživam u prirodi, spomenuo sam sve ovo u našem
»Šumarskom listu« upravo zato, jer čitatelji ovog lista najbolje
me shvaćaju, a najviše su zvani staviti se zborom i tvorom
dobrovoljno u službu krasnog cilja: zaštite prirode.


Osobne viesti.


Premještenja. Kr. ugar. ministar za poljodjelstvo prenijestio je:


a) U interesu službe: kn šumarskog savjetnika Dragutina Polaček a
iz Sušaka u Zagreb; kr. šumar, nadinžinire Rudolfa Ha j d u-a iz Zagreba
na šumariju jasenovačku^ Sandora Kayser a iz Gline k središnoj službi
u Vinkovcima i Vilima Perc a iz Jasenovca k središnjoj službi na Sušaku;
kr. šumarske inžinire Rudolfa Suszter a iz Otočca na Sušak, Virgila
Boeriu-a iz Krasna na jaminsku šumariju u Moroviću, Dragutina Boora
iz Ivanjske na šumariju u Niemcima i Arpada Bogsch a iz Niemaca na
šumariju u Novoj Gradiški; kr. šumarsko inžinirske pristave Dragutina
Ott a iz Vinkovaca na šumariju u Škarama, Belu Jel i maun a iz Škara
k ispostavi u Otočcu, Hellmutha Braxalor a iz Sušaka na šumariju u
Krasnom, Svetozara Š o 1 c a iz područja kr šuma.\ ravnateljstva u Zagrebu
kr. ug ministartvu za poljodjelstvo u Budimpešti, Roberta Matherny-a
iz Vinkovaca u Glinu. Gustava Masztics a iz Ravnegore u Ivaosku i
Bd-linta Schaab a iz Zagreba u Ravnugoru.


b) Na vlastitu molbu kr. šumarskog nadinžinira Ivana Zezulk u iz


Morovića u središnju službu u Vinkovcima.


c) Konačno je spomenuti ministar kr. šumar, nadinžinirn Gejzi pl


Horvathu povjeno obavljanje protustavničkih posala u bWaim. ´