DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1911 str. 32     <-- 32 -->        PDF

112


Dok su državi pripali od sela i mjesta udaljeniji šviiriski
predjeli, dobila je imovna općina bliže — za to i manje površine,
ali više ih na broju, kako ćemo to razabrati moći na
drugom, m.jestu ove rasprave.


Na temelju diobne odluke obavljena je primopredaja šuma
u fizički posjed imovnoj općini povjerenstveno po zastupnicima
jedne i druge stranke i to u vremenu od 28. listopada do


14.
studena 1874:. kada je o toj primopredaji sastavljen slijedeći
zapisnik:
, ZAPISNIK


sastavljen u Belovaru 14. studena 1874, uslied odpisa kr, hrvatsko-
slavonske zemaljske vlade od 13. listopada 1874, broj


17.135. i naredbe veleslavnog kr. zemaljsko-ftnancijalnog ravnateljstva
od 18. listopada 1874, br, 15,933, vrhu predaje dotično
primanja imovnoj općini križevačkoj od državnih šumah,
uslied diobne odluke potvrdjene po visokom, c. kr. glavnom
vojnom 2apo\nedničtvu pod 3, kolovoza 1874. broj 2101, putem
iziučbe pripalih šumskih dielovah na temelju § 1. zakona od
15.
lipnja 1873.
Povjerenstvo sastojeće se iz podpisatih članovah mjestnoga
po\^´erenstva za izlučenje šumskih služnostih i zastupnikah obih
stranakah; uputilo se je u smislu naputka od 18, studena 1873.
broj 2.779 odiel za šumarstvo u one čuvarije (revire), a kojih
su od cielih šom.skih sastojinah dielovi imovnoj općini izlučeni,
u svrhu izpita obilježenih u diobnoj odluci osnovatih medja.
U tu svrhu obišle su se povučene na temelju odluke diobne
medje, dotično razdiobne crte ovih diobnih predjelah, te su u
prišivenom zapisniku o opisu medjah tih predjelah označene
medje izpravnima i stoga postavljenje humkah na u nutri naznačenih
kutevih poradi trajnog obileženja tekućih medjah,
kao neobhodno potrebite pronadjene i uslied toga na temelju
diobne odluke križevačkoj imovnoj općini pripali dieiovi ist^^j
predani, dotično po istoj im-ovnoj općini preuzeti.