DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1911 str. 3     <-- 3 -->        PDF

— 83 —


jelenskih rogova, koji bi bili liepši od oiiih^ koji potiču od jelena,
ustrieljenih po g. grofu u lovištima oko Vinkovaca.


Lovu, i to ne samo kao športu, nego i kao važnoj narodno-
gospodarstvenoj grani, posvetio je osobito brigu i velike
materijalne žrtve.


Tako je medju inim nakon preuzeća vlastelinstva Zelen dvor,
u čijim lovištima se nije nalazila ni jedna srna, godine 1882.
nabavio 17 komada te divljači, koja se je usljed racionalnoga
gojenja^ a naročito hranjenja u zimi, tako razmnožila, da se
već od njekoliko godina mora godišnje preko 100 komada što,
postrieljati, što živih poloviti, e se nebi u prekomjernom broju
rasplodila.-


Kako ta lovišta uz to obiluju i na zecevima i gnjetelima,
ne samo da su stekla liepi glas i daleko izvan naše domovine,
nego su njekoliko puta bila posjećena i od članova prejasnog
našeg vladalačkog doma, medju inim i od njegove ces. i kr.
Visosti nadvojvode-priestolonasljednika Fr anje Ferdinanda,
te je plemeniti domaćina takovim prigodama vazda nastojao,
da svoje visoke goste upozna i sa životom i običajima hrvatskoga
seljaka;


Svojim požrtvovnim sudjelovanjem mnogo je grof Bombelles
doprinjeo tomu, daje na jubilarnoj izložbi u Budimpešti, tako sjajno
bila prikazana kultura hrvatskoga naroda, a naročito naše šumarstvo
i lovstvo, koje je bilo prikazano u posebnom hrvatskom šumarskom
paviljonu, te koje je steklo sveopće priznanje cieloga stranoga svieta.


Za njegovoga predsjedništva i uz njegovo djelotvorno zauzimanje
sagradilo si je naše šumarsko društvo godine 1897. i
1898. u Zagrebu svoj »Šumarski dom« sa troškom od nješto preko


200.000 K, te se u istom danas nalaze prostorije društva,
društveni šumarski muzej i šumarska akademija.
Predsjednikom hrvatsko-slavonskoga šumarskoga društva
izabran je grof Bombelle s u XX. redovitoj glavnoj skupštini
u Zagrebu dne 28. kolovoza 1896., te tu čast obnaša
i danas, a nadamo se da će Nj. Freuzvišenost i nadalje svoju
pažnju i naklonost priklanjati tomu našemu društvu, na čemu će
mu svi članovi društva u veliko harni biti.