DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1911 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 97 —


Križevačka imovna općina u slovu i broju.


(Socijalno-ekonomska monografija.)
Piše B.
(Nastavaka


IL .


Koli je važan dan 8. lipnja 1871. u socijalnom pogledu
našeg Krajišnika, toli je ovaj od ne manje važnosti po šumsku
ekonomiju teritorija imovne općine križevačke, jer je njima datiran
zakon o otkupu drvarine, pašarine i šumarine krajiških
stanovnika iz državnih šuma u području vojne Krajine.


Istaknuti nam je sadržaj § 1. gornjeg zakona: „Prava na
dobivanje drvlja, zatim na žirenje pašu i druge, budi kojega
imena užitke iz državnih šuma vojne Krajine, koja su općinam
i krajiškim obiteljima zajamčena zakonom od 3. veljače 1860.
potpadaju ustanovam ovog zakona".


Paragraf pako 2. propisuje otkup odriješenja tih prava
diobom državnih šuma u polovici Krajišnicimia, a u polovici državi.
§ 4, naglašuje, da se dioba imade provesti izmed države
i skupnosti svake pukovnijske općine, dok § 3c daje svakoj
stranci (djelbeniku: državi i im.ovnoj općini) potpuno i isklju


čivo pravo na supstanciju i na sve užitke u onom dijelu, što
je za nju izlučen.
Paragraf 6. naređuje slijedeće: „Pri diobi šumskoga tla


valja shodan obzir uzeti na zaokruženje državnoga dijela, a u
koliko moguće i na to, da onaj dio, koji cjelokupnosti svake
pukovnijske općine zapada, bude izlučen tako, da kod zajedničkog
uživanja bude potrepština drva svakoga mjesta istomu, što moguće
bliže trajno osigurana, ili da se pri porazdjelbi šume uzmogne
pripadale svakoga mjesta što bliže do njega izlučiti. Za
pukovniju izkazani dio mora u pogledu njegove vrijednosti u
istinu sačinjavati polovicu šuma, koje se nalaze u području pukovnije".


i! ovim ustanovama istaknuti su principi, na kojim je uslijedila
diobii šuma izmedju države i Krajišnika teritorija imovne
općine križevačke, a slijedeća diobna odluka prikazuje nam
diobu sojiiu: ^