DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1911 str. 14     <-- 14 -->        PDF

^ 94 -™


maceg našeg goveda. Živjela je ta životinja sa bizonom, s kojim
su ga ljudi i zamjenjivali. Bila je to životinja poput našeg goveđa,
samo krupnija, a vele da je bila crne boje, uzduž hrpta
sa sivom prugom. Carski poslanik u Beču Herberstain, koji je
bio češće u Poljskoj, poznavao je mnoge visoke ličnosti, te koji je
od njih čuo o tom štošta, dobio i kožu životinje na dar od poljskoga
kralja Sigismunda Augusta II. On sam spominje, da ljudi zamjenjuju
tura sa zubrom (bizonom), a to ga je valjda i ponukalo,
da je god. 1550.—1562. donesene kože sa rogovima ovih
inače srodnih životinja, dao i naslikati. On veli, da pragovedo
dolazi u Masovijij zemlji što graniči sa Litvom. U 15. i 16. stoljeću
spominje se ta životinja, kada se govori o lovnim zgodama,
ili 0 zvjerinjacima. Počele su se te životinje gubiti već
u 6, i 7. stoljeću, oko 12. i 13. stoljeća bilo ih je od Češke
do Pruske, bilo ih je u to doba još u okolici Bromberga.
Bilo ih je nekada i u Krapini^ a danas ih više nema nigdje.


Bizon europejski (Bison europaeus)5 za razliku od
američkoga^ živio je, kako je već spomenuto, sa pragovedom^
ali se je sačuvao do danas. Pod strogom paskom i zabranom
ubijanja izdane po ruskoj vladi, održalo se nekoliko stotina sve
do danas u Biaiowiczi (Litva)^ inače bi bio i bizon već isčeznuo.
Pojedini primjerci u zoologičkira vrtovima potječu od ovih. —
Bizon, ili kako ga Poljaci zovu zubr, sjeća na bika^ ima široku
kratku glavu sa kratkim rogovima. Na prednjem djelu tijela,
vratu i prsima ima grivu, a napodbratku bradu. Čovjek ga nije
pripitomio kao pragovedo, koje se bar u nekim domaćim pasminama
sačuvalo. Inače živi bizon još u Kavkazu na obali Kuhana,
a nekada ga je bilo po cijeloj srednjoj Europi.


Lo s (Cervus Alces, E!ch) još danas dolazi u sjevernoj
umjerenoj zoni naše zemlje kao veliki jelen. Ima široku gubicu,
kratak debel vrat, grlo sa grivom. Rogovije starijeg mužjaka
može biti do 25 kg teško, sa 2 djela i to veći uspravni na
na rubu prstasto razdijeljeni i manji prema naprjed postavljeni
dio< Nekada ga je bilo po Europi, i kod nas, svakako je zalazio
mnogo dublje prema jugu, dok danas prebiva n baltičkim aizi-^