DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1911 str. 12     <-- 12 -->        PDF

92


84, odnosno 85, a oko širine 72, odnosno 71 cm. Sadržaj jaja


je bio blizu i) L (8-887 L.>—toliko, koliko 6 nojevih, ili i4*>


kokošjih, ili 50 000 kolibrijevih jaja. Jedno jaje iz god. 1854.


imalo je 10 litara sadržine. Kasnije je više ovakovih jaja na


djeno tako, da je g. 1900, bilo u Europi poznato 30 cijelih


jaja te ptice, a nadjene su i pojedine kosti, po kojima se misli,


da ta ptica spada u rodbinu nojeva i da je bila 2 m. visoka.


Mislilo se, da će se ta ptica još gdje i živa nači na tom otoku,


ali sada, kada je taj otok već dobro pretražen, [nema nade u


tom pogledu. Nije čudo, da se jaja te ptice skupo plaćaju, oko


2000 kruna komad Peštanski muzej kupio je jaje za 2G0O K.


Ali se u našem zemaljskom zoologičkom muzeju zadovoljavamo


sa´ sadrenim modelom. Svakog posjetnika našeg muzeja iznena


djiije veličina tog jajeta, prema kojemu se veliko inače nojevo
jaje pričinja malenim.


Čudna je ptica bila d r o n t a il i d o d o (Didus ineptus). Godine
1698. našli su ljudi holandezke mornarice na obalama otoka u
indičkora oceanu, što su ga prozvali Mauricijem^ pticu u veličini
labuda, sa ovećim svinutim kljunom i malenim krilima Ptica
je bila dosta nespretna, niti je mogla letjeti, niti brzo bježati,
ali joj je Fueso bilo za jesti. Ljudi su se namečili, zalazili i u
kasnijim godinama češće ovamo i ubijali ih sebi za hranu. Godine
Ui38, donijeli su živu drontu u London, od koje su se samo
neke česti sačuvale. Zadnja vijest o toj ptici iz g. 1679. nije
zajamčena, može se reći, da je te ptice u 17, stoljeću nestalo
krivnjom čovjeka. Drže, da spada u rodbinu golubova.


Alk a golem a (Alca impennis). Ptica ova isčeznula je
polovicom minulog stoljeća takodjer od čovjeka. Bila je to plivačica
90 cm, duga, koja nije mogla letjeti, jer su njena 20 cm.
duga krila bila za taj posao preslaba, služila su poput vesla
za plivanje. Noge sa bile daleko natrag pomaknute, kao kod
naših ronaca, ptica je hodala skoro posvema uspravno, hodala
je polagano, teturala. Kljun je bio sa strane splošten. Ženka
je legla obično samo po jedno jaje, izlegli su ga mužjak i ženka
izmjenice za (> - 7 tjedna. Jaja su 120---130 mm. duga, 75-^-80
mm široka. (5njezdiie su se na plitkim obalama koje su lako