DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1911 str. 11     <-- 11 -->        PDF

^ 91 ™-


Kljovi ove do 5 m. duge životiDJe, zoadu biti koji metar dugi,
veli se i 5—7 m. a veliki kutnjaci imaju promjer i do 3 dm.
God. 1799. našli su mamuta u istočnoj Sibiriji, na utoku Lene,
u ledu smrznutog a tako dobro sačuvanog, da su mu psi raeso
jeli. God. 1900. našli su na obali Berezovke, pritoku rijeke
Koljme^ izvrsno sačuvanog mamuta, stoga je dala petrograđska
akademija iskopati. Grabežljivci su doduše odnjelihobot (rilo) i dio
lirptene kože, ali ostalo tijelo prilično se sačuvalo i prenjelo
190L preko Irkutska, kao najbliže željezničke postajej n Petrograd.
Po tijelu je mamut imao kraću žutkastu i dugu hrdjastu,
čvršću, tvrđu dlaku, na repu je bila ta dlaka 50—GO cm. duga.
U želucu imao je travu i ino bilje. Misli se, da je taj mamut
zaglavio tu u pukotini ledenjaka, u koju je zapao. U tim i susjednim
krajevima nadju se češće kosti mamuta. Kinezi već


odavna iz tih krajeva dobivaju svoju slonovu kost.


Sa mamutom živio je istodobno po Europi i n o s or
0 ž a c (Rhinoceros tichorhinus) sa 2 roga na nosu kao i
nekoji sadašnji riosorožci toplih krajeva. Lubanja mu je bila
velika, do 1 m. duga, prednji rog dulji od stražnjega, bio je
do 1 m. dug. Eodjak mu Rh. Merckii nadjen je i u Krapini.


Poznato jcj da po Europi a i kod nas u špiljama dolaze
uz kosti inih životinja i kosti špiljskog lava, hijene,
medjeđa — dokaz, da ih je bilo na sve strane. Sve
je to iznmrlo, makar da su te životinje živile istodobno sa
čovjekom.


To pripada daljoj prošlosti, ali uz to imamo životinja, koje
su´danas takođjer´već izumrle, koje ali čovjek pozna po pripovjeđanju
svojih pređja, ili čak po sačuvanim primjercima tih životinja,
koje su dakle izumrle u novije doba, I toga ima dosta,
ja ću spomenuti bar neke ptice i sisavce.


U prvom redu spomenut ću pticu A epy ornis maximns
Godine 1850. našli su Francezi na otoku Madagaskaru neobično
veliko jaje, koje je služilo kao posuđa. Osim ovoga dobavili
su si JOŠ druga 2 ovakova cijela jaja, nadjena u naplovini. Dužina
tih jaja iznašala je kod jednoga 32, a kod drugoga 34 cm,
širina je bila 28, odnosno 22%5 cm. Jaje je mjerilo oko dužine