DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1911 str. 1     <-- 1 -->        PDF

BROJ 3. U ZAGREBU; 1. OŽUJKA 1911. GOG. X


SUMflRSKllTŠT


Pretplata za nečlanove K 12 nagodinu — Članovi šumar društva dobivaju list bezplatfio.


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200-^ Za članove podupirajuće IC 2U. — Za redovite
članove T razreda K 10 i 2 K prjstupnme, — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za.
>Šum- list« K 4y ime pretplate. — »T-ugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
broj *Šum. lista« stoji 1, K. Članarinu. ] pretplatu na hst prima predsjed-nižtvo društva.
Uvrstbina za oglasei za I stranku 16 K; za po] stranice 9 K; za trećinu stranice 7 K;


četvrt stranke 6 K. — Kod višekratnog tsvrštenja primjereni popust.


: Marko grof .Bombelles.. ,


Kako smo već u zadnjem broju ovoga lista javili, blagoizvoljelo
je Njegova cesarsko i kraljevsko apostolsko Veličanstvo
našem vrlo cijenjenom predsjedniku Marku grofu B o mbellesu
, ces. i kn komorniku nasljednom članu zajedničkog
sabora i sabora kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije^
veleposjedniku itd. premilostivo podijeliti dostojanstvo pravog
tajnog savjetnika te time posredno odlikovati i dignuti ugled i
važnost takodjer našega šumarskoga društva.


Kako je to odlikovanje usljedilo kratko vrierae prije zaključka
prošloga broja našega lista, mogli smo o tom donjeti
samo kratku viest Tim radje sada prihvaćamo zgodu, da Njegovoj
Preuzvišenosti ponovno najsrdačnije čestitamo na tom
previšnjem odlikovanju i da mu zaželimo, neka bi mu bilo sudjeno,
da još mnogo godina bude mogao svoje umne sile, svoje
veliko iskustvo i svoj veliki patriotizam posvetiti promicanju
javnih interesa mile nam domovine i šumarskoga društva, kojemu
je već mnogo godina vanredno zaslužan predsjednik.


Držimo, da ćemo u veliko razveseliti cijenjene čitaoeej
ako donesemo kratki životopis, a podjedno kao posebni prilog
ovomu listu priložimo uspjelu sliku sa fascimilom Nj. Preuzvišenosti.


Njegovu Preuzviš-enost pako, koga poznajemo kao čovjeka,
koji ne ljubi hvalu niti isticanje svoje osobe, nego u svojoj opće,
poznatoj "i značajnoj čednosti želi, da ga se smatra samo ćednim
suradnikom na polju promicanja dobrobiti naše domovine, molimo