DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1911 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 74 —


uzčuvanja remek djela prirode, te će ovo djelo dobro doći svim onim
šumarima, koji uvidjaju vrijednost, što ju uzdržavanje ovakovih naravnih
spomenika imade za narod i domovinu, i koji u tom pogledu žele poraditi


i vršiti svoju kulturnu dužnost
I ie Vtfertermittlung der Obstbaume und anderer Einzeibaume. Von
Franz Riebel; k. k Forstrath, technischer Konsulent fiir agrarische Operationen
im k. k. Ackerbauministerium und Honorardozent an der k k.
Hochschule fiir Bodenkultur in Wien. Mit 8 Tafeln. Wien und Leipzig


K. uud k. Hof Buchdruckerei und Verlags-Buchhandlung Carl Fromme.
Ciena K 3"— Ovu knjigu osobito preporuča njeno zadnje poglavlje pod
naslovom : »Die Anwendung auf praktische Falle«, radi česa će u krugovima
praktičara naići na isto ono priznanje i uporabu, kao njegovo poznato
prijašnje djelo: »Waldwerthrechnung und Schiitzung von Liegenschaften«
Handbuch der kaufmanischen Holzvervvertung und des Holzhandels
Fiir Waldbesitzer, F´orstwirthe, Holzindustrielle und Holzhandler. Von Leopold
Hufnagel, Zentral-Giiterdirektor. Berlin. P. Parey. Ovo je u kratko
vrieme već 3. izdanje ovog izvrstnog djela,


Mitteilungen aus der Staatsforstverwaltung Bayerns. Herausgegeben
vom kg. Staatsministerium der Finanzen, Ministerial-Forstabteilung. 11.
Heft. An\veisung iiber die Forsteinrichtung in den k. bayerischen Staatswaldungen
(142 strane sa 7 djelomično bojadisanih tabla i dvie karte.)
Miinchen. E. G. Beck´sche Verlagsbuchhandlung.


Različite vijesti


Bavarska šumarska akademija u Aschaffenburgu napuštena je ove
jeseni, i podjedno odredjeno, da se u buduće šumarska nauka u cijelom
opsegu ima predavati na sveučilištu u Miinchenu (_Monakov). Odnosna
kr. naredba, koja je tim povodom izdana, odredjuje medju inim, da
su oni kandidati, koji žele polučiti namještenje u bavarskoj državnoj
šumskoj službi, dužni na sveučilištu položiti sve propisane medjutimne
i teoretski konačni ispit, a u tu službu primljeni aspiranti da su dužni
nakon trogodišnje pripravne službe kod bavarskih državnih šumskih
ureda, položiti ispit za bavarsku šumsko-upravnu službu.


C. kr. visoka škola za kulturu tla u 8eču Za školsku godinu
1910./11. koja traje od 1. listopada 1910, do 3l. srpnja 1911. fungira
kao rektor Ur. Adolf Cieslar, a dipl. šum. Julius Marchet kao prorektor.
Medju nastavnicima nalazi se 27 profesora, zatim kao honorirani profesor
bivši ministar bogoštovlja i nastave Dr. Gustav Marchet,
nadalje 32 docenta, zatim 24 pristava, konštruktera i asistenta, te konačno
6 učitelja za jezike, stenografiju i prostoručno risanje.
Kako je poznato preselila se je ta visoka škola godine 1897 u
krasnu novosagradjenu i za onda potpunoma prostranu zgradu Nu kako
se je od onda pa do danas broj slušatelja od nješto preko 30) povećao
na više od 1000, a broj nastavnika od 18 narasao na okruglo 80, to
je sadanja zgrada postala sasvim nedostatna, te će se proširiti troškom
od 2 0.000 K, koji će se osjegurati u proračunu za g. 1911.