DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1911 str. 34     <-- 34 -->        PDF

_ 72 -


111. 1 s t r a ži V a n j e fizikalnih svojstvi tla.
0 dr e d j i V a n j e:


10. volumne težine tla
K 4.
11. poroziteta tla
. . K 2.
12. kapilarnog napona vode u tlu ... . K 2.
13. higroskopične vlage u tlu
K 4.
14. kapaciteta za vodu
K 2.
15. kapaciteta za uzduh
K 2.
16. propustljivosti tla za vodu
K 2.
17. propustljivosti tla za uzduh K 2
IV.
Odredjivanje u tlu se nalazećih biljavnih hraniva.
(Prema zahtjeva ili u izvatku s vodom i ugljičnom kiselinom,
107o ´^i koncentriranom solnom kiselinom, limunovom kiselinom ili nakon
rastvorbe sa fluorovodičnom kiselinom.)


Odredjivanje:


18. kalija
K 6.
19. kalcija
K 4.
20. fosforne kiseline
K 4
21. magnezije
K 4.
22. željeznog aluminijskog oksida . . . . K 5.
23. kremične kiseline
K 5.
24. ukupnog dušika
K 5.
25. amonijaka
K 4.
26. dušične kiseline
K 5.
V. OdredjiVanje u tlu nalazećih se za b i Ij k e ste tni h tvari
27.
Dokaz i odredjivanje slobodnih hum.
kiselina u tlu K 6.
28.
Odredjivanje množine klora (klornatrija)
u tlu K 4.
29.
Odredjivanje množine sumpora
(ferrosulfata, sumporne kiseline) . . . K 6.
VI. Potpunaanalizazemlje,
30.
Istraživanja navedena pod L, II., III. i IV.
stoje zajedno K 50.
Za istraživanja u terenu vrijede iste pristojbe Osim toga pripadaju
osoblju dnevnice po činovnom razredu, naknada putnih troškova
i pomoćno radničko osoblje na trošak stranke, koja izaslanje zatraži.


Dr.
T 0 m as i ć v. r.