DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1911 str. 33     <-- 33 -->        PDF

__ 71 —


kod većih radnja u terenu tražit će novčani predujam za osiguranje
putnih troškova zavodskog osoblja.


§. 9.


Svako strukovno mnijenje, koje zavod daje na temelju provedenih
istraživanja, treba da sadržaje:


I. tekući broj, pod kojim je istraženi predmet unesen u zavodski
urudžbeni zapisnik;
II.
naziv stranke, koja je dostavila istraženi predmet;
III. oznaku i opis istraženoga predmeta;
IV. točan opis načina, po kojemu je analiza izvedena i naznačenje
dotične metode (§. 6.);
V.
posljedak istraživanja;
VI. jasno izrečeno strukovno mnijenje;
VII. naznačenje pristojbe za istraživanje, a kod uredovanja u teretu
još i putne troškove;
VIII.
datum i uredovni pečat uz potpis predsjednika zavoda, a
ako
je ovaj zapriječen, njegovog zamjenika.
Izvorni koncepti svih izdanih spisa iraadu se pohranjivati.


§. 10


Pristojbe za istraživanje uplaćuju se ili unaprijed, ili se ot)avjes o
nalazu dostavlja pouzećem.


§. 11.


Pristojbenik za istraživanja u kr. zemaljskom zavodu za istraživanje
tla u Zagrebu je slijedeći:


I. Mehaničkaanalizatla.
1.
Mulenje (plakanje) tla po Kiihnu . . . K 4.
2. » » > Kopecky-u . . K 4.
3. » » » Schone-Orthu. K 6.
4.
Odredjivanje krupnoga pijeska, šljunka,
drobiža i kamenja rešetanjem . . . . K 2.
II. Odredjivanje sastavnih dijelova tla
5.
Odredjivanje množine gline u tlu .. . K 4, .
6. » » humusa u tlu . . K 5.
7. » » vapna u tlu . . . K 2.
8. » » pijeska u tlu . . K 2.
9.
Petrografsko odredjivanje krupnih dijelova
pijeska K 5.