DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1911 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 6() —


Ti podatci imadu se crpit!i iz segregacionalnih osuda i razpravnih
spisa te predajnih zapisnika, (lioji se mogu službenim putem dobaviti od
kr. sudbeniii stolova, kao urbarskih sudova), zatim iz starih i novih
katastralnih posjedovnih listova, starih i novih gruntovnica, segregacionalnih
i gruntovnih nacrta i t. d.


Prepisi takovih izvješća i mnienja imadu se sačuvati za eventualnu
kasniju službenu uporabu.


Biti će takodjer uputno, da kr. šum. tehničari otvore za bilježnic e
0 tako sakupljenim izvadcima iz segregacionalnih i drugih spisa, te da
u buduće u tim zabilježnicama sve na dotičnu zemljištnu zajednicu odnoseće
se važnije stvari zabilježe, jer će tako ne samo njima, nego i
drugim urednicima biti znatno olakšan posao, kada će imati u sličnim
predmetima zemljištnih zajednica sastavljati izvješća i davati strukovna
mnienja.


U ostalom upozoruje se naslov u pogledu instruiranja spisa o
diob i il i otudjenj u zemljišta zemljištnih zajednica na naredbu kr.
hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove od 3. veljače
1907. broj 3423U ex 1905.—a o razpoložbi i upravi sa šumskim
glavnicama zemljištnih zajednica na naredbu kr. hrv.-slav.dalm.
zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove od 26. svibnja 1898
broj 31.735.


U Zagrebu, dne 31. listopada 1910.


Za bana kr. banski savjetnik:
Ja kšić V. r.


Broj III. A. 1370. ex 1910.


Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje
poslove, od 7. prosinca 1910. broj III. A 1370., kojom se izdaju ustrojne
ustanuve za kr. hrv.-slav. zemaljski zavod za iztraživanje tla u Zagrebu.


§


Pod neposrednim nadzorom kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade ustrojava
se kr. hrv.-slav. zemaljski zavod za istraživanje tla i spaja s tloznanstvenim
kabinetom kr. šumarske akademije u Zagrebu.


§. 2.


Zadaća je toga zavoda baviti se tehnologijom tla uopće.


On će služiti:


a) naučnim svrhama kr. šumarske akademije;


b) u smislu §. 3. naredbe kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade,


odjela za unutarnje poslove, od 3. srpnja 1909. broj III. A 7522 agrogeologijskoj
sekciji geologijskog povjerenstva za kraljevine Hrvatsku i
Slavoniju ;


c) praktičnim svrhama domaćih gospodara.


Ispitivati će i proučavati odnošaje i osebujnosti tla u Hrvatskoj
i Slavoniji, da se stvori sigurna podloga i za tehničke melioracije tla i
za gospodarsku i šumarsku kulturu Hrvatske i Slavonije uopće.