DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1911 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 68 —


Osobne vijesti.


Odlil^ovanja Njegovo cesarsko i kraljevsko apostolsko Veličanstvo
blagoizvoljtlo je Previšniim riešenjem od 5. siečnja t g. ces. i kr.
komorniku nasljednom članu velikaške kuće zajedničkog državnog sabora
i sabora kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, Marku grofu Bo mbellesu
, premilostivo podieliti dostajanstvo pravog tajnog savjetnika uz
oprost pristojba.


Ovo previšnje odlikovanje mnogodišnjeg prezaslužnog predsjednika
hrvat slavonskoga šumarskoga društva u veliko će razveseliti mnogobrojne
njegove štovatelje i prijatelje, a napose članove spomenutoga našega
društva. Čestitamo stoga Njegovoj Preuzvišenosti najsrdačnije, a u budućem
broju osvrnuti ćemo se na to odlikovanje opširnije.


Imenovanja. Kr. ugar. ministar za poljodjelstvo imenovao je kr.
šumskoinžinirskog vježbenika Antuna Marica, kr. šumarsko-inžinirskim
kandidatom u XI. plaćevnom razredu.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je apsolvente
kr. šumarske akademije u Zagrebu, Josipa Stefović a i Petra
Škrljca , privremenim šumarskim vježbenicima kod gjurgjevačke imovne
općine.


Zal

Instruiranje spisa o diobi nekretnina zemljišinili zajednica bivših
urbarskih općina. Naredba kr. hrv.-slav.-dalm zemaljske vlade, odjela
za unutarnje poslove od 31 listopada 1910. broj 56.062, upravljena na
sve kr. županijske oblasti, te županijske upravne odbore.


Pošto se je opazilo, da ovamo prispjevaju vrlo manjkavo instruirani
spisi odnoseći se naročito na individualnu diobu nekretnine a zemljištnih
zajednica bivših urbarskih općina, te na ustanovljenje redovitog i izvanrednog
prihoda od glavnica zemljištnih zajednica, to valja u buduće nastojati,
da svaki takav spis, koji se putem kr. županijske oblasti bud
putem županijskog upravnog odbora predlaže kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljskoj
vladi, odjelu za unutarnje poslove, bude takodjer obložen i zvješće
m i mni e nje m kr. županijskog šumarskog nadzornika iz kojeg
će se moći razabrati:


1. koliko i kakvoga zemljišta je dotična zemljištna zajednica prigodom
segregacije dobila, koje u koju svrhu, te na koliko selišta;
2. sve one okolnosti, koje bi mogle biti odlučne za riešenje samoga ´
predmeta, kao n. pr. da li je šumska parcela dala dana zajedničarima u
ime pašnjaka, da li je u tom slučaju drvna gromada bila uračunata u
šumsku kompetenciju ili nije;
3. gdje je nužno, ima se odmah i opisati stanje tla i šume, ter
naročito označiti oni dielovi, koji su na absolutno šumskom tlu.
4. Imade se naročito istaknuti, da li su stanoviti dielovi posjeda
zemljištne zajednice prigodom segregacije ili inim načinom (kao na pr.
poklonom, kupom, zamjenom itd} u posjed zemljištne zajednice došli,
te da li je uslied toga temeljna, segregacionalnom osudom dopitana povr
šina šumskog ili pašnjačkog tla promjenjena.