DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1911 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 67 —


Ustanovama od 8, lipnja 1871. uređena je i uprava
općina koli mjestnih, toli upravnih. Sve te previšnje odredbe,
datirane 8. lipnjem 1871. uzakonjene su zakonskim člankom
sabora kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije od 30, prosinca
1873. Svaka slijedeća godina donijela je po koji zakon,
po koji naputak i naredbu, koli na polju sudstva, toli na upravnom
i financijalnom, a ne manje uredujuć socijalni i družtveni
život, dajući dovoljnu brigu ekonomskom napretku našeg seljaka.


Ma da ne mislimo ovdje iznašati sve ustanove i propise,
jer za to nije ovdje mjesto, valja nam ipak nekoje spomenuti


Zakonski članak od 30. prosinca 1873. dokida davanje
javnih težaka, ustanovljujuć otkup u novcu. Zakonski članak


VII. od 1872. zajedničkog sabora uređuje obrt, zakonski članak
VIII od 1874. uvađa metričku mjeru, zakon od 14/1. 1873.
uređuje poljsko redarstvo, zakon od 26./XI. 1876. nosi ustanove
0 promicanju zemaljske gojitbe i kulturnim vjećima, zakon
od 25/X. 1881. ustraja zakladu za promicanje gospodarskih
svrha, zakonom od 18/11. 1875. ustrojen je statistički ured,
zakonskim člankom VII. 1875 uređuje se zemljarina, a zakonskim
člankom XXII od 1885 očevidnost zemljarinskog katastra.
Ustroj županija i uređenje uprave u županijama i kotarima
provedeno je zakonom od 5./II. 1886. Zakonskim člankom
XVII. od 1892. uvedena je krunska vrijednost Zakonima od
1894. uređuje se šumarsko-tehnička služba kod političkih oblasti,
i uvađaju propisi za uživanje zemljišta zemljištnih zajednica.
Zakonom od god. 1893. stupa u krepost novi lovski propis.
Porezni zakoni od god, 1909, preinačuju dosadanje državne
daće. Svi ovdje istaknuti zakoni i propisi, kaošto i ini koji
zasijecaju u bit, vlasništvo i promet, kao i zdravstvo našeg
seljaka, razno su na nj uplivisali. Mnoge ma i korisne ali
m´ derne ustanove, nije naš Krajišnik shvatio i upotrijebio u
svoju korist. To viđamo i danas, dok se kultura intelektualna
ne raširi i do najmanjega i u zabitnim selima.
Tome ali treba vremena jer ustanove i naputci ostaju tek
ustanovama i naputcima, dok prirodnim putem narodna evolucija
polagano kroči. (Nastavit će se.)