DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 18 —


Zdravstvene
općine
Zdravstvenu općinu
sačinjavaju
općine upravne
Zdravstvenu
službu vrsi
lijeiSnik
Sa sjedištem
Gudovac Gudovac kr. kot. oblasti
liječnik Bjelovar
Ivanska
Štefanje
Ivanska
Berek
opć. liječnik Ivanska
Sveti Ivan-Žabno Sveti Ivan-Žabno
Farkaševac opć. liječnik Sv. Ivan Žabno
Vojakovac Vojakovac kr. kot. oblasti
liječnik Križevci
Čazma Čazma kr. kot. oblasti
liječnik Čazma
GareSnica
Hercegovac
Garešnica
Veliki Zdenci
dio Vukovja
kr. kot. oblasti
liječnik Garešnica
Kutina dio Vukovja kr. kot. oblasti
liječnik Kutina
Kloštar Ivanić KloStar Ivanić
Križ općinski liječnik KloStar Ivanić
Sokolovac Sokolovac kr. kot. oblasti
liječnik Koprivnica


Napredujući u tiraarenju marve i gojenju konja, počinje naš
krajišnik podavati više pažnje dobrim stajama i prikladnim šupama,
no još uvjek ostaje kod svoje nevaljale krušne peći u
oboru ili šljiviku, što no guta ogrijev.


Dvorišta ne ograđuju se više jakim, pače više puta ogromnim
hrastovim stupovima i hrastovim tarabama, kako je to nekoč
bivalo, dobri su i jelovi štaketi, a viđeti je tu i tamo već i
žica i živica.


(Nastavit će se)
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 19     <-- 19 -->        PDF

^ 17 —


imena kao Kavur, Halas, Majer, Bota, Hasperger, Senber itd.
nepokazuju nit slavskog, a kamo li hrvatsko-srpskog porijekla.


Primjetiti nam je, da je k tome prije okupacije Bosne i
Hercegovine mnogo prebjeglica nastanjeno u ovom kraju, koji
su se vratili u jeseni 1878. natrag — ali gdjekoji je od njih
ovdje ostao.


Ma da je uz ostavši domaći i pridošli heterogeni živalj
stvorio današnje pučanstvo varaždinsko-križevačke Krajine, a
vojni komando njemstvo širio, uza sve to je većina žiteljstva
zadržala narodno obilježje hrvatsko-srpsko.


Narod je to priprost, pošten i pronicav sa svim slavenskim
vrlinama i manama — voli priču i pripovijest, a sastaje se
rado svetkom i nedeljom u sastanke, na crkvene godove i sajmove.
Lijepu riječ prihvaća, a šalu šalom odbija, dok nevoli
mrkosti i nepristupačnosti. Strepi nad svojinom, pa se za međaše
svađa i pravda. Muškarac nije tako radišan, košto je žena graničarka.
I danas je u krajišniku ostao neki kult vojsci i oficiru.
Starci rado pripovijedaju o doživljajima u ratovima, a mladi
vole pjesan, igru i igranku.


Žiteljstvo je ovog kraja zdravo i jako, a podpada pod
slijedeće zdravstvene općine: (Vidi skrižaljku na 18. strani).


Javne ljekarne su u Garešnici, Križu, Kloštru, Ivaniću i
Čazmi na teritoriju imovne općine križevačke, dok primalja
imade više i u pojedinoj općini.


Pomor je godišnji prema broju pučanstva popriječno 16 do
207o, većinom staraca i djece.


U okolici Čazme i Križa vidjamo još drvenih kuća od
hrastovih mostnica, stare zadimljene prostrane zadružne kuće
izčezavaju, dok se još uvjek rabe podsjeci u dno kuća, a krovni
odar leži na stupovima, dočim su stijene ili od brvanja ili od
pletera, zamazane blatom. Zidanice kuće još sveđer malo
napreduju.


Ritak kao pokrov kuća biva sve redi, dok ga zamienjuje
crijep. Otvorena ognjišta ustupaju svoja mjesta štednjacimapećima, a dimnjaci počinju dizati se nad krovovima.
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 18     <-- 18 -->        PDF

-^le


prama 50 tuđinskih, u Pašijanu 80 graničarskili prama 65 tu


đinskih, u Palešniku 71 graničarsko prama 12 slavenskih i 42


tuđinska, u Galovcu 79 graničarskih prama 1 slavenskom i


35 tuđinskih.


U Hercegovcu od 193 ognjišta 97 su graničarske a 96
slavenskih, u Velikim Zdencima od 218 ognjišta imade 108
graničarskih, 109 slavenskih i jedno tuđinsko. U Gornjem Sarampovu
od 112 ognjišta imade 72 graničarska, 36 provincialska
i 4 slavenska, u Križu od 184 ognjišta imade 115 graničarskih,
51 provincijalsko, 6 slavenskih i 12 tuđinskih.


Po narodnosti graničari su svi Hrvati ili Srbi, ter se po
vjeri katolici nazivaju Hrvatima, a grčko-istočnjaci Srbima.
Naseljeni provincijalci većinom su iz Zagorja, Međumurja i
Primorja. Naseljeni Slaveni većinom su česi i Moravci, manje
Kranjci i Štajerci. Tuđinci su većinom Madžari i Njemci.


0 čisto autohtonom žiteljstvu u Krajini ne možemo govoriti.
Razlogom tome jesu turske navale u Balkanu, te bježanje
balkanskog žiteljstva iz svoje domaje pred turskim igora,
naseljujud mirnije krajeve jačih imperija. Koli križevačka toli
đurđevačka Krajina prvi su dijelovi naše domovine, koji su od
Turaka opet natrag osvojeni i činili branik pred nekrstom, koji
je harao Slavonijom. Natrag osvojeno tlo bilo je krunsko dobro,
a uz ostali domaći živalj naseljivano je uz vojne uvjete, iz
svih krajeva monarhije kao i pridošlicama sa Balkana (i po
koja čak iz grčkih otoka), koja su bježala pred silom Turadi.


Lopašićeva Monumenta confinaria, krvave stranice hrvatske
povjesti, utvrdjuju nara činjenice ovdje istaknute.


Za mirnije kasnije doba vojevali su naši Krajišnici kao
stupovi države i krune u dalekim njemačkim krajevima doprli su
čak u Spaniju u španjolskom naslijednom ratu, borili se u Italiji
i Madžarskoj. Svi ti ratovi, sva ta putovanja donijela su
ako i najmanje, a to ipak novih elemenata. Regiments-komando
naseljivalo je sad pojedince uzadruživši ih krajiškim zadrugama,
sad pak cijele krajeve naseljenicima. Tako vidjamo Krajišnike
u Novim Plavnicama (Penija), koji su porijeklom Česi. Pojedina
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 15 —


Krajišnika Naseljenika
Opdina
a
o
1>
0 3
r^ CD
o
=« s
.d a °;S

01 u g li
0
CD
.Sfi
:a&,
^"3 0) S
cS o
n
6r;
CD
-.Lc ,
=đ o o
t> o-r
^ l> L
1 "
(33
a
>
cc!
ci o
a
a
3
o
a
3
D
broj ognjišta
Vojakovac
Sokolovac_ . .
Sv. Ivan-Žabno
Farkaševac . .
Gudovac . . .
Ivanska ... .
Berek ... .
Stefanje ... .
Čazma ... .
Križ .. .
Kloštar Ivanid.
GareSnica . . .
Vukovje . .
Hercegovac
Veliki Zdenci .
1406
37
1162
1185
1671
8 2
872
405
1665
Jt37
1487
910
744
722
106
6
1
77
96
7
100
68
38
35
83
64
68
74
71

8
4
11
15
10
61
128
13
5
64
16
16
57
10
2
55

11.^
114
50
15
17
12
53
S46
232
45
43
8—


47
4
94
.^5
298
41
2
6
14
98
55
74
33
123
109
28
-
12
4
186
50
50
3
10
38
21
313
136
68
1
1550
46
1469
1349
2222
1079
1144
477
1782
1466
1874
1415
1(87
100?
218
Ukupno 14028 778 418 1003 1C33 920 18180


Iz ovih brojeva proizlazi, da je od 18.180 ognjišta u posjedu
Graničara 15.224 ognjišta, a 2.956 u posjedu nekrajišnika.


U Gudovačkoj općini imade najviše doseljenika izvan teri


torija Hrvatske i Slavonije — ukupno 484 ognjiš ta.
U Garešničkoj općini naseljeno je najviše tuđinaca (Mađara
i Njemaca) — 313 ognjišta
U općini Kloštar Ivanić (232 ognjišta) i Križ (246 ognjišta)
naselilo se najviše provincijalaca Hrvatske i Slavonije.
U Gudovačkoj općini imade Slavena najviše naseljeno —
298 ognjišta.


Od svih sela u području imovne općine križevačke imade
lih tri sela, u kojima ne ima nikakovih naseljenika, pa ni unutar
imovne općine, a to su: u Vojakovačkoj općini Marinkovac, u
Ivanskoj Rastovac, u Cazmanskoj općini Milaševac


U selu Brezovcu stoje 33 ognjišta graničarska prama 25
slavenskih i 27 tuđinskih, u Mlinskoj 76 ognjišta graničarskih
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 14 —


službenike, a ne ćemo se držati niti običajnih jedinica duša
(osnovke teološke i militarističke), već raoderno-socijalne jedinice
— obitelji — ekonomski rečeno: ognjišta.


Uza sve to valja nam ipak i miraegredce navesti, da je
godine 1871. brojila imovna općina križevačka do 59.000, a
godine 1909. preko 94.000 duša.


Interesantnijejezanas pregledati sliedeću skrižaljku ognjišta:


God. 1871. God 1884. God. 1889


rS


gfcci


a > . a a .


Satnija odnosno općina ft a,


%m 53 . 2´-´
broj ognjišta


Vojakovac
Sv. IvanŽabno890
379
4
29
816
1095
799
3018
17
75
1(´51
1190
1018
1083
33
107
Farkaševac 343 16 793 761 32 IGOO 938 62
Guđovac .
Čazma 6!)3
453
51
30
IV 81
1224
1152
1180
129
44
1447
1550
1214
1341
233
i 09
iVanska 434 5 10 9 973 46 1193 1137 56
Berek 3b7 13 f-26 886 40 1030 897 133
Kloštar Ivanid 144 46 889 815 74 1063 843 220
Križ
Vukovje
Garešnica
S62
454
461
28
17
24
1084
6f)3
839
1056
629
796
28
24 !
43
]268
1066
1005
1122
939
845
146
127
160
Hercegovac 386 7 881 84.´^ 36 1026 908 117
Ukupno 4866 272 11498 10910 588 13888 12285 1603


Ova nam skrižaljka pokazuje kako su se množila ognjišta
od god. 1871. do 1889., ona nam predočuje sliku kako su se dose-
Ijivali naseljenici negraničari. Valja nam pri tom spomenuti da
je broj nečlanova graničara malo ili ništa porasao, a to stoga,
što su neobligatni graničari živili jur za Granice kao pojedine
obitelji ne čineći zadruga. Istaknusmo ovo ovdje radi boljeg
razumjevanja data, koje nam daje skrižaljka.


Znatno se je promjenila slika i broj ognjišta nakon toga,
pak će nam niže stojeći brojevi predočiti sliku nakon revizije katastra
pravoužitnika obavljene 1906. naročito stanje god. 1909,
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 15     <-- 15 -->        PDF

- 13


žiteljstvo bira svećenstvo, a plaća se h parohijala, koji plaćaju
vjernici sami postotkom na porez.


Pred par godina prešlo je nekoliko grčko-istočtijaka na
grčko-katoličku vjeru te je za njih uspostavljena u dekanatu
stolnom eparhije križevačke, župa Dišnik i uvedena ekspozitura
(dušobrižničtvo) u Prgomeljima.


Naseljenici evangeličke reformirane crkve imadu svog svećenika
u Bršljanici i blišnjem Hrastovcu u požeškoj županiji
a Izraeličani bogomolje u Bjelovaru, Križevcima i Daruvaru


Na teritoriju imovne općine stoji samostan Franjevaca u
kloštru Ivaniću i manastir u Lepavinama.


Pučkih škola ima na teritoriju imovne općine 66 sa 91
učiteljem i to u slijedećim mjestima: Gudovac, Predavač, Podgorči.
Novi Pavijani, Nove Plavnice^ Ivanska, Dolnja Petrička,
Narta, Sredska, Farkaševac, Bolč, Srpska Kapela, Fuka, Haganj,
Vojakovac, Sveti Petar-Cvrstec, Carovdar, Đurđic, Apatovac,
Osjek, Sv. Ivan-Žabno, Poljana, Rovišće, Cirkvena, Štefanje,
Križ, Dabci, Šušnjari, Čazma, Miklouš, Draganac, Siščani, Cerina.
Kloštar Ivanić, Gornji Sarampov, Lipovčani, Mostari,
Caginac, Berek, Kostajnovac, Samarica, Oštri Zid, Nova Plošćica. ,
Stara Plošćica, Gornja Garešnica, Simljanica, Vukovje, Kaniška
Iva, Bršljanica, Stupovača, Kapelica Čaire, Rogoza (Stupovača),
Hercegovac, Ladislav, Trnovitica, Veliki Zdenci, Trnava, Garešnica
(dolnja), Pašijan, Palešnik, Toraašica, Popovac, Dišnik,
Klokočevac i Kajgana.


Sve spomenute škole su opće pučke škole sa nastavnim
jezikom hrvatsko-srpskim.


Osim ovih imade srpska pravoslavna konfesiona škola
u Bjelovaru, sa nastavnim jezikom srpsko-hrvatskim i u nju polazi
gdjekoje dijete pravoužitnika iz obljižnjih sela.


U Galovcu podignuta je julijanska škola sa madžarskim,
a u Mlinskoj konfesionalna evangelička sa njemačkim nastavnim
jezikom.


*


* *


Govoreći o pučanstvu imovne općine križevačke ne ćemo
se držati francuskog filozofa Micheleta, ubrojivši u puk i javne
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 12 —


Vjerske prilike rimo-katolika uređjene su cesarskim patentom
od 5. XI. 1855. kojim je proglašen konkordat, kao što i u
ostaloj Hrvatskoj i Slavoniji, sa svim promjenama, koje su u
tome kasnije nastale.


Rimo-katoličko pučanstvo našeg kraja podpada u vjerskim
pitanjima pod nadbiskupiju zagrebačhu.


Archidiako-kotar


župe; Bjelovar, Nevinac.


nat Bjelovarski
Kalnički


kotar župe: Carovdar, Cirkvena, Sveti Petar-Cvrstoc,
Cirkvenski Đurđic, RoviSće, Sv. Ivan-Žabno.


kotar


župe: Glogovnica, Gradec.


Križevački


Archiđiako-kotar župe: GareSnica, Hercegovac, Kaniška Iva, Lanat
GareSnički dislav, Stara PloSčica, Tomašica, Trnovitica.
Čazmanski


kotar


župe: Vrtlinska, Križ.


Moslavački


kotar župe: Čazma, Draganac, Ivanid Grad. Ivanska,


- IvaniSki KloStar Ivanić, iSiklouš, Samarica, Štefanje.
U svemu 27 rimo-katoličkih župa.


Grčko-istočna crkva uredjena je najvišim reškriptom od
10/VIII. 1868. 0 zaključcima srpskog narodnog sabora od
godine 1864/65.


Po tome spadaju grčko-istočnjaci teritorija imovne općine
križevačke, pod patrijarhat i arhiepiskopat karlovački, dijecezu
pakračku, a protopresviterat bjelovarski i to parohije: Bjelovar,
Veliki Zdenci, Narta, Novi Pavijani, Pašijan, Bršljanica Lipovčani,
Vukovje, Stupovača, Rovišće, Bolč, Srpska Kapela, Vojakovac,
Manastir Lepavina i kapelnije Sredska i Gaberje.
Na broju 17 njih.


Župe rimo-katoličke stoje pod pokroviteljstvom Njegovog
Veličanstva, a župnike imenuje na predlog nadbiskupa ban i
beru pladu iz nadležnog poreznog ureda, dok grčko-istočno
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 11
pripadao položajem i upravom Varaždinsko-križevačkoj 5. krajiškoj
regimenti, nisu zanj segregirane šume imovne općine —
već je za njega i nadalje ostala služnost u državnim šumama.
Centrum krajiškog Varaždinskog genaralata ,grad Bjelovar"^
nije ni za granice smatran teritorijem Križevačke, već 6. Varaždinsko-
Đurđevačke regimente. Selo Lepavina jest svojim teritorijem
na tlu imovne općine križevačke, no seljani Lepavine
nisu bili obligatni krajišnici, već kmetovi, sluge i radnici manastirski
— manastira Lepavine.


Ova tri mjesta ispustiti ćemo stoga iz naše rasprave i tek
spominjati u koliko su vezana sa im,ovnom općinom. Da dademo
jasniju sliku o samoupravi naših općina, donašamo primjera
radi zaključke računa prihoda i rashoda godina 1906 i 1907.


te namet u "f^, što SU ga U tim godinama plaćali općinai i.


Prihod Rashod Namet


Općina 1906. 1907. 1906 1907. 1906 1907.


K f. K f. K f. K f. 0/.


Guđovac . 33230 43 35030 43 51847 38 53796 43 35 36
Farkaševac 11453 77 21283 84 26202 53 33477 06 50 42
Ivanska 12509 91 19681 71 28727 76 29577 24 77 46
Čazma 25085 07 28480 73 40562 43 43916 83 45 45
Kloštar Ivanić ... . 26468 47 31601 63 3;077 99 39029 20 20 15


Vojni Križ 24484 71 26977 12 30111 78 29738 50 15 10
Štefanje 7721 67 7737 01 13287 92 12836 78 60 64
Berek ... . 14635 27 17040 07 26215 57 28954 21 43 47
Garešnica 31270 84 40865 90 62691 00 64518 14 63 70
Hercegovac 16364 88 1964P 25 29871 43 33670 36 70 72
Vukovje 12381 a? 14209 47 23381 24 2817 i 49 54 63
Veliki Zdenci 12884,88 12124 16 17511 58 16163 32 42 37
Sokolovac^ 21537 84 29172 84 35642 10 37144 94 34 26
Sv. Ivan-Žabno- 33483 ´ ^8 80541 98 46247 07 43193 99 40 39
Vojakovac 36450 00 35256 64 69176 00 69038 00 85 81
Godine 1871. graničari stanujući u Varaždinsko-križevačkoj
pukovniji bili su rimo-katolici (697o) i grčko-istočnjaci (3l7o),
a vjernici tih dviju slijedba kršćanskih čine i danas većinu pučanstva,
dok je tek neznatno postotak grčko-istočnjaka pao u
korist ostalih vjera, dok je katolika 7o ostao nepromjenjen,
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 12     <-- 12 -->        PDF

10


Kralj. kot.


Upravna


oblast i kr Sela


opdina


kot. sud


BegovaCa, Berek, Gornja Garešnica, Kostajnovac,
Krivaja, OStri Zid, Potok, Pođgarid, Stara Plog-


Berek


ćica, Nova Plošdica, RuSkovac, Samarica, Šimljanik,
Šimljana, Šimljanica.


DiSnik, Ciglenica, GareSnica, Kajgana, Mlinska,
GareSnica PaSijan, PaleSnik, Prokop, Popovao, TomaSica,
ZdenSar


GareSnica


Bršljanica, Čaire, Kapelica, KaniSka Iva, Kutinica,


Vukovje


Stupovača, Vukovje.


Hercegovac. Klokočevac, Ladislav, Trnovitica,


Hercegovac


Trnava.


Veliki Veliki Zdenci


Zdenci


Općina Gudovac bira U svoju samoupravu 24 vijećnika
» Farkaševac » 7y » n 12


»
» Ivanska « yt 9 n 12 Tt


tt Čazma rt n 18 1


yj J)


n Kloštar Ivanić » » n M 18 »


y> Vojni Križ 18


n » » » n
» Stefanje n » » » 12 r
» Berek » Ji ?j )J 18 n
n Garešnica » 7i 12


?? » n
» Hercegovac »j » 9 » 12 n
» Vukovje V 0 V n 18 n
n Veliki Zdenci ?? n » D 12 »
» Sokolovac n 51 V 7f 18 n
» Sv. Ivan-Žabno » » n 12 ))


»
? i Vojakovac n »J » n 18 »
Još nam je spomenuti jedno mjesto na teritoriju imovne


općine, a to je grad: Tvrđa Ivanić ili Ivanić-grad. Ma da je
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Kr. kot.
oblast i kr.
kot. suđ


Koprivnica


Križevci


Bjelovar


Čazma


Upravna
opdina


Sokolovac


Vojakovac


Sveti Ivan
Žabno


FarkaSevac


Guđovac


Ivanska


Štefanje


Čazma


Križ


Kloštar
Ivanid


Sela


Branjsko, Lepavina.


Apatovac, BoSnjaci, Carovdar, Đurđic, Kloštar,
Lemeš, Marinovac, Osjek, Sveti Petar-Cvrstec,
Raščani, Sesvete, Trema, Vojakovac


Buzadovac, Bukovje, Brezovljani, Cirkvena, Cubinac,
Cjepiđlak, Novi Glog, Stari Glog, GraiSina´
Hrsovo, Kenđelovac, Kraljevac, Kovačevac, Ku-
Stani, Ladinac, Markovac, Poljana, Predavao,
Remetinac, RoviSće, Sveti Ivan-Žabno, Tuženik.


B0I6, Brezine, Cugovac, Fuka, FarkaSevac,
Grabrid, Habjanovac, Haganj, Ivančani, Kabal,
Lubena, Markovac. Mački, Majur, Praš5eyac,
Srpska Kapela, VukSinac, Zvonik, Zabrđe, Žavnica.


Brezovac, Draganid, Galovac, Gudovac, Kloko-
Cevac, Kakinac, Kokinac, Korenovo, Obrovnioa,
Novi Pavijani, Stari Pavijani, Nove Plavnice,
Stare Plavnice, Podgorci, Predavač, Prgomelj,
Raić, Stsnčid, Sredice, Tuk, Žabjak.


Babinac, Đurđic, Ivanska, Kolarevo Selo, Križić,
Martinao, Narta, Dolnja Petrička, Gornja PetriCka,
Rastovac, Sređska, Utiskani.


Blatnica, Laminac, Štefanje, Staro Selo, Šušnjara.


Bojana, Bosiljevo, Daskatica, Dereza, Draganac,
Dragičevac, Cerina, Čazma, Grabornica, Komuševac,
MilaSevac, Miklouš, Pobjenik, PavliCani,
Frokljuvani, Siščani, Suhaja, Vagovina, Vrtlinska.


Bunjani, Dabci, Deanovac, Hrastilnica, Johovac,
Konščani, Križ, Marčani, Novoselec, Občevac,
Obedišde, Okešinac, Prnjarovac, Palančani, Rečica,
Sovari, Širinac, Sumečani, Šušnjari, Vezišće.


Bešlinac, Caginac, Čemernica, Derešani, Graberje,
Kloštar Ivanid,Krišci, Lipovac. Lipovčani, Lonja,
Marča, Marinkovac, Mostari, Obreška, Prkos,
Predavač, Prnjarovac, Šj5apovec, Sobočani, Gornji
Sarampov, Dolnji Sarampov, Zvekovac.
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 8
Križ (vojni), Novoselec, Obedišde, Okešinac, Vezišce, Hrastil-


IX. Križ
nica, Johovac, Širinar, Deanovar, Bunjani, Sume5ani, Sovari,


kumpanija,


MarŽani, ObSevac, Palanfiani, Dabri, Šušnjari, Prujarovac,


20 sela


KonšCani, Re5ica


Kloštar Ivanić, Lipovac, Ščapovao, SoboCani, Graberje, De-


X. Kloštar Ivarešani,
Caginec, Prkos, Dolnji Šarampov, Gornji Šarampov,


nid kumpanija,


Lonja, Predavač, Čemernica, Križci, Bešlinac, Obreška, Mar5a,


22 sela


Mostari, Marinkovac, Zvekovac, Prnjarovac, Lipovčani.


XI.
Sveti Ivan-Sveti-Ivan Žabno, Predavao, Stari Glog, Remetinac, Tu5eŽabno
nik, Buzađovac, Poljana, Cubinac, Bukovje, GraCina, Brezovkumpanija,
Ijani, Novi Glog, Lađinac, Cjepidlak, KovaCevac, Kraljevac,
22 sela Rovišće, Markovac, Hrsovo, Kenđelovac, Kuštani, Cirkvena.


XII. Vojakovac Vojakovac, Osjek, Apatovac, Carovdar, Branjska, Sesvete,
kumpanija,
Rašdani, Sveti Petar-Čvrstec, Trema, Đurđic,Leme§, Kloštar,
14 sela Lepavina (kmestvo samostana Lepavine).


Godina 1874. kada pada segregacija imovne općine Križevačke
od državnih šuma Varaždinsko-Križevačke 5. krajiške
pukovnije, spomenutih je 192 sela sačinjavalo 12 upravnih općina,
noseći imena bivših kumpanija.


Danas sačinjavaju 195 sela, dočim se je Stari i Novi Laminac
stopio u jedno selo pod imenom Laminac, selo Štefanje
raspalo se je u selo Štefanje i Staro Selo, selo Petrička razdijelilo
se u Dolnju i Gornju Petričku, Vojakovac se raspao u
Vojakovac i Bošnjane, a Vrtlinska u Vrtlinsku i Pavličane.


Bivša satnija, odnosno politička općina Ivanska, razdvojila
se je u političku općinu Ivansku i Štefanje, a općina Hercegovac
u Hercegovac i Velike Zdence.


Od općine Vojakovac otpalo je selo Branjska i svedeno
upravi općine Sokolovac, a od općine Vukovje prešlo je selo
Ciglenica u upravu općine Garešnica.


Prema tome na teritoriju imovne općine križevačke danas
nad 195 sela upravlja petnajst upravnih općina.


Sav naš kraj spada bjelovarsko-križevačkoj županiji sa sjedištem
u Bjelovaru, sudbenom stolu i financijskom ravnateljstvu
u Bjelovaru.


Političku i sudbenu upravu pako pokazuje nam slijedeća
skrižaljka:
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 9     <-- 9 -->        PDF

_ 7 —


varu i prema Križevcima. Gradjena cesta spaja Bjelovar preko
Stefanja i Čazme sa Graberjem, gdje se cijepa smjerom Kloštru
i tvrđi Ivaniću i smjerom Vojnom Križu prema Ludini. Drum iz
Bjelovara polazi Ivanskom, Berekom i Garešnicom do Međurića


u Slavoniju, a isto tako priključci iz Garešnice Velikim Zdencima
i Uljaniku.
*
* *


Godine 1871., kada je razvojačena Varaždinsko-križevačka


5. krajiška pukovnija, brojila je dvanajst krajiških kumpanija sa
192 krajiška sela i to:
I. Vukovje
sa selima: Vukovje, Kaniška Iva, Ciglenica, Kapilica, Bršlja


kumpanija,


nica, Kutinica, Čaire, Stupovača.


8 sela


II. Garešnica
Garešnica (dolnja), tCajgana, Tomašica, Palešnik, ZđenSar,


kumpanija,


Pašijan, Mlinska, Popovao, Prokop, DiSnik.


10 sela


III. Hercegovac
Hercegovac, Klokočevac, Veliki Zdenci, Trnova, Lađislav,


kumpanija,


Trnovitica.


6 sela


IV. Berek Berek, Krivaja, Šimljana, Šimljanica, ISamarica, Šimljanik,
kumpanija, Pođgarid, Gornja Garešnica, Oštri Zid, BegovaSa, Koštaj no1.9
sela vac. Nova Plošćica, Stara PloSćica, RuSkovac, Potok.
V. Ivanska Ivanska, Rastovac, Stari Laminac, Novi Laminac, Štefanje,
kumpanija,
Blatnica, Narta, Kolarevo Selo, Utiskani, Đurđid. Sređska,
16 sela Babinac, Petrička, Martinac, Šušnjara, Križić.


Čazma (trgovište), Vrtlinska, Pobjenik, Suhaja, Grabovnica,


VI. Čazma
Miklouš, Bojana, Daskatica, Vagovina, Siščani, Komaševac,´


V kumpanija,


Draganac, Milaševac, Dereza, Prokljuvani, Bosiljevo, Dragi


18 sela


Cevac, Carina.


VII. FarkaSevac Farkaševac, Bolč, Majur, Brezine, Mački, Praščevac, Zvonik,
kumpanija,
Žavnica, Haganj, Lubena, Cugovac, Grabrid, Fuka, Habja19
sela novac, Vlaška Kapela, Vukšinar, IvanCani, Katial, Markovac.


Gudovac, Prgomelje, Stančić, Raid, Tuk, Žabjak, Draganić,


VIII. Guđovac
Kakinac, Podgorci, Predavač, Klokočevac, Stare Plavnice,


kumpanija,


Nove Plavnice, Sredice, Brezovac, Novi Pavijani, Kokinac,


21 selo


Obrovnica, Galovac, Korenovo, Stari Pavijani,
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 6
Prenos 374´7 mm.
srpnju 88-7 »
kolovozu 85"5 »
rujnu 55´0 »
listopadu 74´0 »
studenom 56"5 »
prosincu 43´9 »
Ukupno 778-3 mm. godimice.


Maksimalna toplina dosiže do + 30" C, a najniža ne pada
ispod — 30" C.


Naš bi teritorij prema tome spadao po podnebju u okolinu
sa ljetnim kišama, u istočno-alpinski predjel, u pokrajini prelaza
izmeđ mediterana i baltika.


Prava je zima kratka, proljeće nestalno, u kojem se vraća
više puta glogova zima. U lipnju nastaje na jednom nagla suha
toplina, koja traje do u jesen tako, da dozrijeva loza i heljda.


Manjak kiša nadomješta bogata rosa, a u jesen česte magle.
Zima je većinom hladna i mokra.


Općenito možemo reći, da stojimo podnebjem i nadmorskom
visinom u zoni pšenice, kukuruza i djeteline do visine gdje radja
vinograd — dakle hrasta lužnjaka, bresta, jasena i graba, do
kitnjaka kestena i bukve.


Željeznička pruga Žakanj—Zagreb ulazi u teritorij imovne
općine kod Lepavine, izlazeć prelazom Glogovnice ispod sela
Kloštra. Od Cubinca do Bjelovara juri željeznicaprolazeć imovnom
opdinom, spajajuć Križevce preko Svetog Ivana Žabnoga, Rovišća
i Bjelovara sa Viroviticom. Lonjsko-poljska pruga pružila
je svoje tračnice od vode Lonje ispod Lipovca do Česme
ispod Obedišća.


Drumovi iz Križevaca u Koprivnicu i Rasinju presijecaju
imovnu općinu. Iz Kloštra Ivanića vodi drum preko Dubrave i
Hagnja do Svetog Ivana Žabnoga, gdje se dijeli prema Bjelo
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 5 —


mantičnost. Valoviti terain, isprekrižan manjim potocima, koji
pritiču vodama jur spomenutim; diže se k sjeveru Kalniku i
Bilu, a na jugu Moslavačkoj Planini spuštajuć se u ravan sredinom
svojom koritu Česme.


Granitna osnovka Garjevice tvori u nizinama valovite ravnice,
a u brdima nježno zaobljene glavice, prekrivene lapornim
škriljavcima i kongerijskim naslagama. Uz granitne provaline
vidjamo litavsko vapno, bjelutkovac, dolomiti modrušastu ilovinu.


Tvorevina jurskog vapna stvara Kalnik obkoljen ceritijskim
laporima i kongerijskim naslagama. Uz litavsko vapno, brusilovac,
glinu i pješčenike lome se sad bijeli vapnenjaci, sad sivi
lapori.


Neogenske pješčane naslage predbrežja Kalnika i Moslavačke
Planine (Garjevice), kriju u sebi sad jače, sad slabije naslage
mlađe formacije mrkog ugljena (lignita).


Uz Ilovu, Lonju i Glogovnicu, ponajpače u dolu Česme
proteže se diluvijalni šljunak i brusnica uz naplivene tvorevine
aluvija.


Prema opredjelenju zagrebačkog meteorološkog observatorija
stojimo ombrološki u porječju Save, Česme, Lonje i Ilove,
pak nam mogu u tome služiti motrenja na postajama u Bjelovaru,
Križevcima, Carevdaru, Garešnici, Grubišnom polju. Gornjoj
Jelenskoj, Kapeli i Vučjim Jamama (šuma Marča).


Popriječna množina oborina iznaša:


u siječnju 36´0 mm.


veljači 30 0 »


ožujku 50 7 »


travnju 68 4 »


svibnju 82-4 »


lipnju 107-2 »


Iznos 374-7 mm
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 4 —


ćine križevačke, pošto smo nastojali, da analizujemo dotadanje
pojave rastavivši ih u faktore.


Gledati ćemo, da ne donesemo tek silhouettu, već pravu
sliku socijalno-ekonomske monografije imovne općine križevačke,
istaknuvši njen plasticitet brojevima, a razdijelivši čitav materijal
u dva dijela t. j . u opći i specijalni.


I.
Teritorij imovne općine križevačke proteže se:


Istočna duljina Sjeverna širina
Točka
od Ferra ođ ekvatora


Najsjevernija na Kalniku ... . 34° 12´ 40" 46° iC 54"


34° 35´ 8" 45° 27´ 58"


Najzapadnija na Lonji t 34° 2´ 40´ 45° 40´ 0"


Najistočnija na Ilovi 34° 47´ 13" 46° 40 7"


Sa zapadne strane omedjašuje ovaj teritorij potok Kamešnica.
Koruška, Glogovnica i Lonja, sa juga ravnica obale Česme
i sljeme Moslavačke Gore, sa istoka Ilova i Česma te podnožje
Bilo-gore, dok ga na sjeveru zatvara greben Porutina u Kalničkom
Gorju.


Sa teritorijem imovne općine križevačke graniči bivši Provincijal
križevačke i zagrebačke županije sa sjevera i zapada
do najjužnije točke, gdje mu je susjed požežka županija (naročito
Gradiška imovna općina), a uz cijelu istočnu stranu stoji
đurđevačka imovna općina.


Time bi u glavnini crtama opisali položaj kraja imovne
općine križevačke od Kalnika strmog do šumovite Garjevice —
od Lonje, Glogovnice i Ilove do podnožja rodnog Bilo-gorja.


Najviša točka ovog kraja jest vrh: Oberste Humke u Garjevici
brojeći 482 m. nad morem, a najniža točka leži u koritu
Česme ispod Vezišća 100 m nad morem.


Ljekovito Apatovačko vrelo, legendarni Kaluđerov Grob i
razvaline mističnog Garić-grada podaju našem kraju neku ro
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 3 —


Križevačka imovna općina u slovu i broju.


(Socijalno-ekonomska monografija.)


Piše B.


Prirodni pojavi skup su učinaka, koje utvrđujemo iskustvom,
a tek pošto su ovi utanačeni, znanost ih raspreda u sile i faktore,
a ove u snošaje elemenata — i na tom gradimo pravila.


Isto tako biva i sa socijalnim pojavima koli u općenitosti


— u državi, toli pojedinog kraja.
Već je pozitivista Comte spoznao, da, košto biva u ostaloj
prirodi, imade stalnih zakona i moralnog područja, Toqui]le
bilježi nemoć zakonodavca pred naravskim društvenim zakonima,
a davno je pred njima rekao Ciceron: »Onaj, koji hoće, da
raspravlja o općem dobru, treba da imade pojam te općenitosti«.


Ne ćemo ovdje duljiti sa socijološkim teorijama Gumplovića
i ostalih, niti razvijati tumačenja Spencerovih o društvu,
već nam je istaknuti, da se danas neda oteti ni ekonomija, a
ponajpače šuma, pogotovo onih, koje su vlasnost većine pučanstva
nekoga kraja, niti se ona dade svesti u racijonalno gospodarenje
bez obzira i veza na društvene pojave kraja i pučanstva,
u čijem se teritoriju one nalaze.


Ne trebamo isticati narodno-ekonomske važnosti šuma i
njihovog gospodarenja, niti ćemo naći jednog državoslovca, narodnog
ekonoma, ili šumarskog auktoriteta, koji bi po opći
razvoj nekog kraja, zanijekao važnost šumskog gospodarenja


Šume imovne općine vlastnost su pravoužitnika-Graničara,
dakle većine pučanstva svog teritorija.


Može li se dakle pomisliti gospodarenje tih šuma bez obzira
i bez veza na ostale socijalne prilike njenih članova, dok
su ovi vezani trajnim i zajedničkim interesima, koli moralnim,
toli materijalnim. Može li se govoriti o budućem gospodarenju
te imovine, a da se ne ispitaju dosadanje prilike i uplivi na
razvitak pučanstva i gospodarenje šuma imovne općine.


Držati je po tome, da ne griješimo donašajuć temelje, na
kojim se imade osnivati buduće gospodarenje šuma imovne op