DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 43     <-- 43 -->        PDF

šumskih biljka


svih vrsti i veoma lijepih, nudja iz svojih vlastitih golemih biljevišta
u mnogo milijuna primjeraka


c kr. šumarnik Rudolf Hacker u Kraljičinom Gradcu


(češka)


Zatražite cijenik.


Biljke se šalju kao brzovozna roba skoro uz istu cienu kao
obična tovarna roba.


Broj 9.157. — 1910.


Dražba hrastova.


Dne 23. siečnja 1911, u 10 sati do podne, prodavati će se
javnom dražbom putom pismenih ponuda kod podpisatog ureda 386 h r astovi
h stabala u sječini „L uza n jek " u području šumarije Sv. IvanŽabno
uz sniženu procjenu od 45.605 K.


Pobliži prodajni uvjeti stoje refiektantima na uvid za vrieme ure
dovnih satova kod podpisatog gospodarstvenog ureda, zatim u pisarni
šumarije u Sv: Ivanu-Žabno.


Šumsko gospodarstveni ured imovne općine Križevačke.


U Bjelovaru 30. prosinca 1910.


SADRŽAJ. Strana


Sretnu novu godinu! 1—2
Križevačka imovna općina u slovu i broju. (Socijalno-ekonomska


monografija). Piše B 3—18
Obračunanje šteta učinjenih po divljači u šumi 19-3 0
Osobne vijesti: Imenovanja. — Odlikovanje 30—31
Društvene vijesti: Zapisnik spisan dne 24. rujna 19i0. u Šu


marskom domu prigodom održanja sjednice upravljajućeg
odbora 31—34


Različite vijesti: Proslava pedesetgodišnjice opstanka kr. višeg
gospodarskog učilišta u Križevcima. — Zakladi za uzgoj
djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji.
— Trokuti za nanašanje kratkih abscisa i ordinata.
— Državni ispit za samostalno vodjenje šumskog
gospodarstva 34—37


Trgovina drvom 37_39
Natječaj . 39
Gospodi članovom 40
Oglas 40