DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 42     <-- 42 -->        PDF

_ 40 -^


Hrv.-slav. šumarsko društvo u Zagrebu.


Gospedi članoirom.


I. Svi Članovi upozoruju se na ustanovu §. 7. društvenih pravila,
prema komu se ima članarina platiti u 1 četvrti svake godine. —
II. Dužne članarine iz prvašnjih godina imadu se prema zak jučku
upravljajućeg odbora šum. društva od U . prosinca 1910. uplatiti najkašnje
do 30. lipnja 1911. Poslie toga dana će se neplaćene članarine utužiti
i sa 1. srpnjem obustaviti šiljanje Šumarskog lista.
III. Obzirom na osobitu humanitarnu svrhu Koreskenyjeve pripomoćne
zaklade, umoljavaju se gg. članovi da toj zakladi pristupe kao članovi.
Pristupnina iznosi jedanput za uviek samo IO kruna. —
IV. Umoljavaju se gg. članovi, da ovom predsjedništvu prijave one
osobe i korporacije, koje bi po svom zvanju, eventualno na zamolbu, htjele
pristupiti kao članovi hrv slav. šumarskom društvu.
V. Gospoda članovi, koji imadu kod sebe knjiga iz društvene knjižnice
kroz dulje vrieme, nego što je to pravilnikom propisano, umoljavaju
se da ih knjižnici povrate i svaki puta ako pošiljku poštom šalju, da joj
prilože biljegovku od 10 filira, jer se toliko mora platiti za dostavu pošiljke.
U Zagrebu , dne 14. prosinca 1910.
Za predsjedništvo ;
I podpredsjednik: Tajnik:
Fischbachv . r. . B. Kosovićvr .


Oglas,


u biljevištu nadzorničtva za pošumljenje krasa u Senju razpoloživo je :


1. 1,450.000 komada 3- i 2-godišnjih biljaka crnog bora,
2. 625.000 kom 5-, 4- i 3 godišnjih biljaka omorike,
3, 300 kom. 2-god. biljaka ariša i
4, 200 kom. 6 god. biljaka javora.
Ove će se biljke — loco biljevište dieliti bezplatno općinama
(upravnim, mjestnim i imovnim) i privatnim šumoposjednicima.
Kod podjelivanja će se uzeti obzir u prvom redu na molitelje s
kraškog područja bivše Vojne Krajine i Primorja.


Molbe, u kojima valja naznačiti broj, vrst i starost biljaka, te
mjesto na kojem se kane saditi, imaju se neposredno ovamo predložiti
najkasnije do IO. siečnja 1911. god. pošto se na kasnije stigle molbe neće
moći nikakav obzir uzeti.


Biljke će se odpremati u proljeću 1911. god te će o tome obdarenici
biti pravodobno obavješćeni


U Zagrebu 7. prosinca 1910.


Ban Kraljevinah Hrvatske Slavonije i Dalmacije.


Uredjuje kr. šum. nadzornik Ante Kcrti. Tiskara V. .Vlbreclif, Zagreb.