DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 41     <-- 41 -->        PDF

-sr


— 39 —


a) 700 jelovih stabala u šumi Piščetak-Zrnić poljana, procjenjenih
na K 9196, dostao je Miroslav Parac iz Jezerana za K 9312.
b) 9 stabala javora rebraša u srezu Zagorska kosa, procjenjena na
K 443, dostao je Vid Žani ć iz Modruša za K 444.
c) 101 jelovo, 52 smrekova, 22 bukova i 3 javorova stabla u šumi
Padjenovi krči, procjenjena na K 1065, dostala je tvrdka HelleriPolla k
iz R i eke za K 1142.
Ostalih 14 skupina ostalo je neprodano, jer na nje nije nijedna
ponuda stigla.


11. Za dne 19. prosinca 1910. kod k r. kotarske oblasti u
Sisk u odredjena dražba 2018 hrastovih stabala u šumi z. z. Odra ,
procjenih na K 29.064, nije obdržavana, nego je odgodjena na neizvjestno
vrieme.
12. Isto tako nije radi medjutim nastupivše poplave, obdržavana
dražba od ukupno 7087 hrastovih stabala dubičke šumarije koja je po
gospodar, uredu 11. banske imovne općine u Petrinji
bila odredjena za 28. prosinca 1910 Ponovna dražba tih na ukupno
K 931. 398 procjenjenih stabala odredjena je na 25. siečnja t g. — vidi
0 tomu oglas u ovom listu.
Hrv.-slav šumarsko društvo u Zagrebu.


Broj 134 ex 1910.


iiatječaj.


Prema zaključcima upravljajućega odbora hrv. slav. šumarskog društva
od 24. rujna 1910. i 11. prosinca 1910. razpisuje se ovim natječaj
za sastav kazala »Šumarskog lista« poćam od prve godine izdanja do konca
godine i 910.


To kazalo će imati veličinu tiskane stranice Šumarskog lista, a biti
će tiskano i istima slovima izuzam prve rieči, koja će biti tiskana nješto
većima i razmaknutijim slovima Svaka strana kazala bit će razdjeljena na
polovicu poput stranica kazala za Smrekarov »Priručnik«.


Kazalo se u svemu ima sastaviti onako obširno i pomno, kako je to
učinjeno i kod sastava spomenutog kazala Smrekarova »Priručnika«.


Oni koji se žele natjecati za sastav kazala Šumarskog lista, neka
predsjedništvu hrv. slav. šumarskog društva u Zagrebu do konca svibnja
1911 predlože uzorak izregistriranoga kojeg polugodišta Šum. lista, te naznače
koliko traže za takav način registriranja po tiskanom arku.


Odbor si pridržaje pravo prema odabranom uzorku registra podieliti
posao na 2-3 natjecatelja, ako na cienu i uvjete pristanu.


U Zagrebu, dne 14. prosinca 1910.


Za predsjedništvo:


I. podpredsjednik: Tajnik:
Fischbachv. r. B. Kosovićvr


ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 42     <-- 42 -->        PDF

_ 40 -^


Hrv.-slav. šumarsko društvo u Zagrebu.


Gospedi članoirom.


I. Svi Članovi upozoruju se na ustanovu §. 7. društvenih pravila,
prema komu se ima članarina platiti u 1 četvrti svake godine. —
II. Dužne članarine iz prvašnjih godina imadu se prema zak jučku
upravljajućeg odbora šum. društva od U . prosinca 1910. uplatiti najkašnje
do 30. lipnja 1911. Poslie toga dana će se neplaćene članarine utužiti
i sa 1. srpnjem obustaviti šiljanje Šumarskog lista.
III. Obzirom na osobitu humanitarnu svrhu Koreskenyjeve pripomoćne
zaklade, umoljavaju se gg. članovi da toj zakladi pristupe kao članovi.
Pristupnina iznosi jedanput za uviek samo IO kruna. —
IV. Umoljavaju se gg. članovi, da ovom predsjedništvu prijave one
osobe i korporacije, koje bi po svom zvanju, eventualno na zamolbu, htjele
pristupiti kao članovi hrv slav. šumarskom društvu.
V. Gospoda članovi, koji imadu kod sebe knjiga iz društvene knjižnice
kroz dulje vrieme, nego što je to pravilnikom propisano, umoljavaju
se da ih knjižnici povrate i svaki puta ako pošiljku poštom šalju, da joj
prilože biljegovku od 10 filira, jer se toliko mora platiti za dostavu pošiljke.
U Zagrebu , dne 14. prosinca 1910.
Za predsjedništvo ;
I podpredsjednik: Tajnik:
Fischbachv . r. . B. Kosovićvr .


Oglas,


u biljevištu nadzorničtva za pošumljenje krasa u Senju razpoloživo je :


1. 1,450.000 komada 3- i 2-godišnjih biljaka crnog bora,
2. 625.000 kom 5-, 4- i 3 godišnjih biljaka omorike,
3, 300 kom. 2-god. biljaka ariša i
4, 200 kom. 6 god. biljaka javora.
Ove će se biljke — loco biljevište dieliti bezplatno općinama
(upravnim, mjestnim i imovnim) i privatnim šumoposjednicima.
Kod podjelivanja će se uzeti obzir u prvom redu na molitelje s
kraškog područja bivše Vojne Krajine i Primorja.


Molbe, u kojima valja naznačiti broj, vrst i starost biljaka, te
mjesto na kojem se kane saditi, imaju se neposredno ovamo predložiti
najkasnije do IO. siečnja 1911. god. pošto se na kasnije stigle molbe neće
moći nikakav obzir uzeti.


Biljke će se odpremati u proljeću 1911. god te će o tome obdarenici
biti pravodobno obavješćeni


U Zagrebu 7. prosinca 1910.


Ban Kraljevinah Hrvatske Slavonije i Dalmacije.


Uredjuje kr. šum. nadzornik Ante Kcrti. Tiskara V. .Vlbreclif, Zagreb.