DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 36     <-- 36 -->        PDF

. — 34 —


Zaključuje se da se manje potrebe i nadalje namiruju posebice —
dočim se glede tiska i opreme društ organa imade jeftimba raspisati.


5. da se u slučaju, kad izabrani tajnik ili blagajnik društva, ne
može bud s kojih razloga voditi odredjene poslove, njihovom zamjeniku
isplaćuju u proračunu opredieljeni paušali, dok bude vodio njihove agende.
Zaključuje se, da će se to prema okolnostima činiti.
Pošto dalnjih predloga nije stavljeno, to zaključuje predsjedatelj
sjednicu, našto bje ovaj zapisnik podpisan po za to izabranim odbornicima,


Fischbach, v. r., Tolg, v. r.. Bona, v. r., Szentgy6rgy, v. r


Različite vijesti


Proslava pedesetgodišnj^ce opstanka kr. višeg gospodarskog učilišta
u Križevcima, obavljena je prema programu (vidi stranu 440. o. 1.
od g. 1910;) dne 18. — 20. studenoga 1910, Kod te proslave zastupali su
kr zemaljsku vlad u kr. banski savjetnik presv. gosp. dr. Milorad vitez Cuculić-
Bitorajski, kr. sveučilištni profesor gosp. dr. Oton Frange š i
četnik g. A. D u r m a n. Hrv.-slavon. šumarsko društvo u Zagrebu zastupao
je 1. g potpredsjednik Robert Fischbach , kr. odsječni savjetnik i društveni
tajnik g. Bogoslav K o s o v i ć, kr. ž. šum. nadzornik. Hrv. slav. gospodarsko
društvo u Zagrebu zastupao je predsjednik presv. g. Miroslav
grof Kulmer, društveni tajnik g. dr. Franjo Poljak, te profesor šum
akademije, g. dr. Milan Metelka , a zamoljeni su da zastupaju društvo
i društveni odbornici g. Andrija Lenarčić , ravnatelj gospodar, učilišta,
i profesori istoga učilišta gg. Mijo Graho i Gustav Bohutinsky. Slavonsko
gospodarsko društvo zastupao je društveni tajnik g. Gjuro pl. Ilić.


Dne 19. studenoga kao na glavni dan proslave, otvorena je na gradskom
sajmištu izložba goveda i konja. Tu je izložbu priredilo gospodarsko
društvo kao zadruga u Križevcima u zajednici s gospodarskim učilištem.
Ova je izložba bila glavna točka proslave, te je upravo ona pružila dokaz,
kako je to učilište korisno djelovalo na tamošnje stočarstvo, koje zauzimlje
prvo mjesto u zemlji.


Dne 20. studenoga poslije službe božje otkrivena je u učilištu mramorna
spomen-ploča, te je tom prilikom izrekao zavodski ravnatelj Andrija
Lenarči ć govor, u kojem je ukratko ocrtao povjest zavoda kroz minulih
50 godina.


Iza toga se je držala svečana akademija. Prije nego li je
ta započela, presv. g. Miroslav grof Kulmer , u ime hrv. slav. gospodarskog
društva u Zagrebu pozdravio je ovu rijetku slavu i medju inim spomenuo,
kako je gospodarsko učilište osnovano u burnim vremenima kao
plod rada narodnih preporoditelja, te kako je zasluga toga zavoda, što okolica
križevačka stoji u prvim redovima našeg gospodarskog napretka.


Još je govorio g Gj. pl. Ili ć u ime slavon. gospodar, društva, i
prof. Vinko H 1 a v i n k a u ime šumarske akademije u Zagrebu. Ravnatelj
zavodski g. A. Lenarči ć zahvalio se je na pozdravima, i na to su
slijedila predavanja.


Predavali su: ravnatelj A. Lenarči ć »O gospodarskoj pouci u
Hrvatskoj«, prof. M. Grah o »Ocjena pojedinih načina gospodarenja«,