DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 32 —


3 kom. 4-V»´´o zadužnica hrv. slav. zem. hipot. banke u
Zagrebu glaseće na 2200 K — f.
ulož. I. hrv. šted. u Zagrebu br. 103.876 sa ... . 10501 K 79 f.


Što čini ukupno 12701 K 79 f.


3. Dnevnik zaklade osnovane u spomen pok A Borošića
sa ostatkom od . : 1943 K 40 f.
koji je uložen u I. hrv. štedioni na uložnicu br. 154.580.
Glede gotovine pod 2. uložene u 1. hrv. štedioni stavlja podjedno
pitanje, koji bi se vrijednostni papiri radi boljeg ukamaćenja imovine imali
nabaviti.


Odbor prima izvješće o stanju blagajna na znanje, a nabavu vriednostnih
papira za Pripomoćnu zakladu prepušta predsjedništvu.
Zamj. tajnika priopćuje:


1. Da su se kao članovi 1. razreda prijavili: Josip Bican, bos. herc.
nadšumar u Davidoviću; Josip Stefković, šum. vježbenik gjugjev. imovne
općine; Stjepan Kopf, vi. okruž. šumar u Budincima; Stjepan Naglić, trgovac
u Okučanima ; Pajo Popović, kr. kot. šumar u Vrbovskom i Robert
Bokor, kr. drž. šum. nadsavjetnik u Vinkovcima (prijavljen po II. podpredsjedniku
Josipu Havasu)
Primaju se kao članovi.
2 Da je kr. zemalj. vlada, odjel za unutarnje poslove dopitala naredbom
od 28. svibnja 1910 br. 17.354 dosadanju zem. podporu društvu


i 1909, predložio je zapisnik toj pregledbi, prema kojemu su koli računi,


sa 1200 K
a za izdavanje Lugarskog viesnika 400 K
Prima se zahvalnošću na3. Revizionalni odbor zaUkupno . .
znanje.
preizpitanje društvenih računa za
TeOČTK
g. 1908


otoli bilance za pomenute godine pronadjene u podpunom redu.
Uzima se na znanje time, da se zapisnik imade pročitati u narednoj
glavnoj skupštini društva.


4. Da su prema zaključku odbora društva od 19. prosinca 1909. brisani
iz članstva 28 člana, radi nemarnog plaćanja članarine.
Prima se na znanje, nu podjedno i zaključuje, da se oni, koji bi
svoje dugovine naknadno uplatili, ili se makar obvezali to obročno učiniti,
imadu ponovno kao članovi evidentirati.


5 Da je u ovog. proračunu osigurana svota od 550 kruna za sastavak
kazala za Šumarski list počam od prve godine izdanja do konca
g 1910. te pita tko bi imao to kazalo sastaviti?


Zaključuje se, da se u Šumarskom listu za taj sastav razpiše natječaj.


6. Da je g. kr. kot. šumar N. Pleša-Kosinjković poklonio društvenoj
knjižnici 2 primjerka svoje brošurice o Medljiki hrasta.
Uzima se zahvalnošću na znanje.
Točka III. Pretres proračuna za god 1911.


Nakon svestranog proučenja prima odbor predloženi proračun za
društvenu imovinu time, da se imadu u razhod uvrstiti još sliedeće potrebe:


1. Prinos od 150 kruna za intern. šumarsku bibliografiju prema
proračunu za god. 1910. pošto do sada ta svota još nije izdana.