DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 30 —


ad b) Veličina štete može se ustanoviti i tako, ako se
ustanovi vrijednost izgubljenog tekućeg i popriječnog prirasta.
Ustanovljenje tekućeg prirasta u mladjoj sastojini direktnim
putem pomoću Presslerova svrdla, jest vrlo teško, pa se u tom
slučaju moramo poslužiti sa prikladnim skrižaljkama prihoda i
prirasta


Ustanovljenje štete na osnovu popriječnog prirasta čini se
na prvi pogled najjednostavnije, nu ipak je taj način dosta
nepouzdan i samo kod niske ophodnje daje približno točne rezultate,
a to za to, što je popriječni prirast jednak tekućem u
doba kulminacije popriječnog prirasta. Kod visoke šume leži
vrijeme kulminacije popriječnog prirasta u dobi, u kojoj je sastojina
tako već odrasla, da joj divljač obgrizanjem ne može učiniti
nikakove štete.


Od osobite je važnosti ustanovljenje vrijednost i prirasta.
Ne radi se tu o tomu, da se vrijednost sadanjeg prirasta stavi
jednaka vrijednosti u doba sječe, jer sadanji prirast nastaje na
mladoj sastojini i u buduće tek će imati pravu svoju vrijednost.
Prema tomu bi došli do vrlo krivih rezultata, kada bi uzeli, da
je vrijednost sadanjeg prirasta jednaka onoj u budućnosti, nego
se vrijednost sadanjeg prirasta mora ustanoviti diskontiranjem
iz njegove buduće vrijednosti. Nu pošto se prirast jedne sastojine
odnosi na sječivu drvnu masu i na drvnu masu od proreda,
to se u tu svrhu ne smije ustanoviti samo vrijednost jedne
ili druge vrsti drvne mase.


(Svršit će se1.


Osobne vijesti.


Imenovanja. Njegova Preuzvišenost gosp. kr. ug. ministar za poljodjeljstvo,
obnašao je visokim odpisom od 5. studenoga 1910. broj 8700 predsj.
u sjedinjenom statusu državnih šumarskih činovnika u upravi državnih
šuma u Hrvatskoj i Slavoniji, u području kr. šumarskog ravnateljstva u
Zagrebu, imenovati svršene slušatelje kr. ug. šumarske visoke škole u
Sćavnici Ivana Korosi-a i Arpada Vole zera, nadalje šumarskog vježbenika
kod društva aust. drž. željeznica Antuna Maricsa , privremenim
kr. šum. inžinirskim vježbenicima.


Njegova Preuzvišenost ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
imenovao je: Sumarnika i upravitelja gospodarstvenoga ureda ogu