DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 3     <-- 3 -->        PDF

BROJ 1. U ZAGREBU, 1. SIJEČNJA 1^11. GOG. XXXV.


ŠUMHRSKI LIST


Pretplat a za nečlanove K 12 na godinu. — Članovi šumar, društva dobivaju list bezplatno.


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
članove I. razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
>Šum. list« K 4 u ime pretplate —_»Lugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
broj »Šum. lista« stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedništvo društva.
Uvrstbina za oglase: za 1 stranicu 16 K; za pol stranice 9 K; za trećinu stranice 7 K;


ćetvrt stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Sretnu novu godinu!


želimo cienjenira čitateljima i suradnicima ovoga lista. Potonjim
se još naročito zahvaljujemo na trudu i ljubavi, kojom su nas
potpomogli svojim vrstnim perom. Naša zahvalnost je tim veća,
što list usprkos svoga 34 godišnjeg opstanka i što se je broj
šumara prema prije više nego podvostručio, još uvjek ima nerazmjerno
malen broj suradnika — čestokrat je za urednika
upravo muka sabrati dovoljno i valjanoga materijala za pojedini
broj lista. Istina, malo nas je šumara u opće, nu ipak nas je danas
toliko, da bi uz iole malo više volje i ljubavi, jedan šumarski
list morao imati izobiljno gradiva.


Uvjereni smo, da toj nedaći na književnom polju, nije razlogom
pomanjkanje vrstnih radnika, nego njeki nehaj i mrtvilo,
koje je u zadnjim godinama zavladalo medju nama šumarima.
Držimo da nam je dužnost na to upozoriti i gg. članovima hrvatskoslavonskoga
šumar, društva predočiti, da izdavanje Šumarskoga
lista ne smiju smatrati kao stvar, koja se tiče samo
društvenoga odbora i urednika, ´nego kao stvar cijeloga
društva i svakoga pojedinoga mu člana. Svaki naime
član našega društva_ i stališa dužan je radi ugleda društva i
stališa, po svojim silama poraditi oko toga, da nam društveno
naše glasilo bude ugledno i uvaženo, te da time dokažemo ne
samo da živimo, nego da imamo i pravo tražiti, da se snama
u socijalnom i kulturnom pogledu računa i da nam se dade onaj
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 2 —


položaj, koji bi nas po važnosti šumarstva, naročito u našoj
domovini, nedvojbeno pripadao, a od kojega smo na žalost još
veoma daleko.


Nalazimo se u vjeku sveopće borbe, u kojemu napreduju
samo oni, koji ustrajno i žilavo rade, te koji svojim radom i
kulturom dokažu svoje pravo na dolični opstanak.


Hoćemo li stoga uznapredovati, moramo se trgnuti i^svojski
poraditi, da nam naš list bude zauzimao odlično mjesto medju
strukovnim časopisima. Molimo stoga u prvom redu naše prokušane
dosadanje suradnike, da nas i u buduće podupru svojim
vrstnim perom, a u drugom redu pozivljemo u naše kolo
mladju gg sudrugove, koji treba da svoje sile okušaju i
na tom polju rada i time dokažu, da će svojedobno biti vriedni
i sposobni ne samo preuzeti i uzdržavati, nego i primjereno usavršavati
list i ostale stečevine, koje su maleni na broju, mukotrpnim
radom stvorili i uzdržali njihovi pretšastnici.


Poznato je nadalje, da izdavanje ovakovoga časopisa iziskuje
velikih materijalnih žrtava. Stoga i naše šumarsko društvo
veliki dio svojih prihoda mora trošiti na izdavanje Šumarskoga
lista i bugarskoga vijestnika, pak mu radi toga često ne dostaju
sretstva za izdašno podupiranje inih društvenih i staliških svrha.


I u tome pogledu mogu društveni članovi puno uraditi
time, da podupru oglašivanje u Šumarskom listu
i to na taj način, da šumski uredi i oblasti sve svoje oglase
glede natječaja, dražba i jeftiraba uvršćuju u taj
list, nadalje da kod naručaba raznih potrebština u prvom redu
uzmu obzir naone tvrdke, koje oglasu ju u našem
listu, te konačno da se kod naručaba pozovu na
oglas dotične tvrdke u ovom listu.


Konačno molimo sve p. n. šumske urede i oblasti, kao
i pojedinu gospodu sudrugove, da bi nam sve osobne promjene
raedju šumarskim i lugarskim osobljem (imenovanja,
premještanja i slično), te uspjeh svake dražbe stabala, jeftimba
za dobavu drva i dr , blagohotno čim prije na dopisnici priopćili
i time nam omogućili, da naša izvješća o tomu budu
najpotpunija. Uredništvo.