DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1910 str. 34     <-- 34 -->        PDF

- 480 —
LIST A.K:.


Osobne viesti.


Imenovanje. Kr. ug. ministar za poljodjelstvo imenovao je:
a) Kod kr. šumarskog ureda na Sušaku Vinka Fo dora privremenim
šumarsko inžinirskim vježbenikom.


b) Abituriente visoke šumar, škole u Ščavnici Aleksandra L engy el a
i Franju Sukić a takodjer privremenima šamsko-inžinirskim vježbenicima,
i to u području kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcima.


Knjižtvo


Hrvatski šumarsko-lovački koledar za godinu I9li., kojega je izdavao
naš blagopokojni mili sudrug šumarski nadzornik Andrija B orošić
, izašao je ispod tiska, te se već razašilje. Kako je javljeno u
prilogu k broju 4. o. 1. uredjuje sada taj koledar kr šumarski nadzornik
A. Kern, koji je nastojao ne samo da iz njega odstrani njeke
bitnije tiskarske pogrieške, koje su se nalazile u prijašnjim izdanjima,
nego ga je nadopunio i sa njekim novim skrižaljkama, a šematizam
šumarskoga i lugarskoga osoblja namještenoga kod raznih privatnika,
nadopunio. Usprkos toga zadržao je taj koledar svoj dosadanji veoma
priručni oblik.


Obzirom na navedeno možemo taj naš jedini šumarsko lovački
koledar, koji je sastavljen specijalno za naše potrebe u praktičnoj
službi, najtoplije preporučiti, a to tim većma, što će se njegovom nabavom,
specialno šumarsko i lugarsko osoblje odužiti uspomeni miloga
nam bivšega sudruga Borošića, koji je to svojim neumornim marom i
radom na polju šumarstva u potpunoj mjeri i zaslužio.


Giena koledaru u platno uvezanom je 2 K 40 fll., a naručuje se
kod gdje. Makse ud. Borošić, Zagreb, Gundulićeva ulica broj 54


Različite viesti.


Klub hrv. šumarskih akademičara u Zagrebu izabrao je na svojoj


VIII red. glavnoj skupštini od 12. XI. o g. sliedeei odbor.


Predsjednik: Maruzzi Ivan, cand, forest. Podpredsjednik: Leović
Tomislav, stud forest. Tajnik: Premužić Andrija, cand. forest. Blagajnik:
Premužić Ante, stud. forest. Odbor: Abramović Ante, stud. forest. Pruszkovvski
Juraj, stud forest. Odbor. zamj.: Uroić Josip, cand, forest Ress
Robert, stud. forest. Knjižničar: Leustek Albin, stud. forest. Revizori:
Pavlić Ante, stud. forest, Radošević Vjenceslav, stud. forest i Ambrinac
Josip, stud. forest.


Društvu gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije


u Osijeku pristupio je kao član utemeljitelj gospodin Petar Merkel ,


veleposjednik u Feričancima sa prinosom od 200 kruna, na čemu mu


se društvena uprava i ovim putem zahvaljuje.


Akademsko društvo Hrvata agronoma „Lipa" u Beču konstituiralo


se je ´a akademsku godinu 1910/1!. kako siiedi: Predsjednik: Jozo


M. Pilar, cand. cult. ing., potpredsjednik: Antun Franković, st. cult.